Pochybenia i sexuálne násilie. Poslancov informovali o činnosti prokuratúry

Aktualizované:
Problematika domáceho násilia je od roku 2013 jednou z priorít činnosti generálnej prokuratúry. Uvádza sa to v dokumente Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2017 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike, ktorý prezentovali poslancom v pléne.

Správu prezentoval Šufliarsky

"Zvýšená pozornosť sa rovnako venuje trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi a so súvisiacou problematikou sexuálneho vykorisťovania žien, nútenej prostitúcie a nútených sobášov," konštatuje GP SR. Pred poslancov ráno predstúpil námestník generálnej prokuratúry Peter Šufliarsky so Správou generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2017 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike.

Podľa dokumentu sa prokurátori tiež "aktívne podieľajú na účinnom prešetrovaní a sankcionovaní vo všetkých prípadoch používania protirómskej a protimoslimskej rétoriky zo strany politických osobností a náboženských autorít, ako aj iných prejavov v súvislosti so sexuálnou orientáciou, ktoré majú charakter trestnej činnosti".

Činosť prokuratúry sa má zlepšiť

Od roku 2013 je podľa GP zavedená špecializácia prokurátorov na trestnú činnosť mladistvých, trestné činy spáchané na deťoch a násilie v rodinách. "Bezplatná telefónna linka pre týrané osoby, kde je možné nahlásiť okrem iného akékoľvek neadekvátne zaobchádzanie s deťmi, bola zriadená ešte v roku 2015," uvádza dokument.

Materiál tiež konštatuje, že v roku 2017 sa generálna prokuratúra zamerala aj na plnenie opatrení na zlepšenie činnosti prokuratúry, ktoré boli prijaté v Správe generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2016. "Trestný odbor sa zameral na odstránenie zásadných pochybení v postupoch prokurátorov v trestnom konaní. Na pravidelných poradách riaditeľky trestného odboru s námestníkmi krajských prokurátorov pre trestný úsek a okresnými prokurátormi boli zovšeobecňované problémy a nedostatky, ktoré sa vyskytli v práci prokurátorov".

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá