ZMOS avizuje reformu, kompetencie krajov a štátu sa majú rozdeliť

ZMOS avizuje reformu, kompetencie krajov a štátu sa majú rozdeliť
Zdroj foto: SITA/Diana Černáková
Združenie miest a obcí Slovenska pripraví do budúcoročného snemu stratégiu pre komunálnu reformu. Po skončení snemu ZMOS v Bratislave to novinárom povedal podpredseda združenia Štefan Bieľak.

Zánik malých obcí vylúčil

Vysvetlil, že najmä malé obce majú problémy s financovaním prenesených kompetencií štátnej správy, preto by sa mali kompetencie samospráv, krajov a štátu opäť prehodnotiť a následne opätovne rozdeliť. Na tento účel bude zriadená pracovná skupina. Finančné problémy malých obcí do 500 obyvateľov boli dôležitou témou tohtoročného snemu. Ich starostovia opakovane upozorňujú, že nie sú schopní vykonávať prenesené, no často ani originálne kompetencie, keďže majú málo obyvateľov a tým aj nižšie príjmy z podielových daní.

Predseda ZMOS Michal Sýkora v tejto súvislosti informoval, že z Programu rozvoja vidieka, ktorý spravuje ministerstvo pôdohospodárstva, sa presunie 27 miliónov eur práve pre tieto obce. Bieľak zároveň vylúčil možnosť zániku malých obcí v dôsledku komunálnej reformy. "Hovoríme len o rozdelení kompetencií, prípadne o spoločnom výkone kompetencií. Tých foriem môže byť niekoľko," zdôraznil.

Snem ZMOS sa skončil prijatím záverečného uznesenia, ktoré obsahuje 20 priorít pre nasledujúce obdobie. Prvou z nich je zachovanie súčasného systému financovaní samosprávy a dodržiavanie princípu, že na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia. ZMOS bude presadzovať doriešenie majetkovoprávneho usporiadania štátnych alebo súkromných pozemkov pod objektmi vo vlastníctve miest a obcí.

Prioritou je aj prijímanie opatrení na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných v územiach s nízkou mierou nezamestnanosti a bude tiež pokračovať v riešení problematiky marginalizovaných komunít. ZMOS žiada legislatívne zmeny, ktorými sa zabezpečí zmena financovania neštátnych škôl a školských zariadení v pôsobnosti samospráv.

Zjednodušené verejné obstarávanie

ZMOS požaduje zmeny aj v odpadovom hospodárstve, ktoré posilnia kompetencie obcí pri stanovení podmienok zberu a triedenia odpadov na ich území. Dôležitou témou bolo verejné obstarávanie, ktoré by sa malo ešte zjednodušiť. „Žiadame zjednodušenie systému, lehoty sú dlhé, celý proces je komplikovaný a byrokratický,“ uviedol Sýkora. Dodal, že s Úradom pre verejné obstarávanie sa už dohodli na systémových zmenách, ktorú sú zakomponované do pripravovanej novely zákona o verejnom obstarávaní.

Premiér Peter Pellegrini delegátom snemu ZMOS sľúbil, že novela tiež zvýši limity na zjednodušené formy verejného obstarávania. Pri tvorbe nového stavebného zákona bude ZMOS presadzovať, aby stavebné konanie vykonávali samosprávy so zabezpečením plného financovania a metodickej podpory zo strany štátu. Nové pravidlá EÚ ochrany osobných údajov podľa Sýkoru sprevádzajú nejasnosti. „Preto sa sústredíme na to, aby bol Úrad na ochranu osobných údajov samosprávam čo najviac nápomocný, aby sme vedeli, čo presne musíme a čo nesmieme,“uzavrel.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá