Priaznivý kurz pre vaše investície už 30 rokov

Priaznivý kurz pre vaše investície už 30 rokov

30.3.2021 07:05 | zdroj: PR

Slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments už 30 rokov ponúka investorom a klientom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív.

PR článok
Priaznivý kurz pre vaše investície už 30 rokov
  • Zdieľať

Slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments už 30 rokov ponúka investorom a klientom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív.

Pravdepodobne každý z nás túži po vyššej životnej úrovni, po určitom stupni finančnej slobody - mať všetko nastavené tak, že nebude potrebné uvažovať o tom, kedy si čo môžeme alebo nemôžeme dovoliť. Jednoducho si to kúpime. Investovanie je jedným zo spôsobov, ako sa môžete postarať o svoje finančné zabezpečenie. Rok 2020 priniesol veľa nepredvídateľných udalostí na finančných trhoch, počas ktorých je dôležité mať istotu, že o vaše financie bude postarané a preto je dôležité vybrať si stabilnú spoločnosť, ktorá vašim investíciám ponúkne bezpečnosť aj v čase recesie alebo krízy. Nielen o investovaní sme sa rozprávali s Vladimírom Benczom, predsedom predstavenstva najstaršej slovenskej správcovskej spoločnosti IAD Investments.

IAD Investments pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991, teda v tomto roku oslavujete „30ku“. Každá spoločnosť si pri založení stanoví ciele a plány. Aké boli tie vaše? Bola tam aj magická miliarda, ktorú ste dosiahli v novembri 2019?

Naším cieľom bolo a stále je prinášať komplexné riešenie investičných potrieb klientov a samozrejme čo najlepšie zhodnotenie ich investícií. Keď svoju prácu robíte dobre, tak klienti pribúdajú a s tým aj objem investícií. Klientom a investorom ponúkame správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Vybudovali sme portfólio 14 podielových fondov s rôznymi investičnými stratégiami, ktoré vystihujú náladu na svetových a európskych trhoch, medzi ktoré patrí najstarší podielový fond na Slovensku 1. PF Slnko a v roku 2006 sme získali licenciu na správu Prvého realitného fondu - historicky prvého slovenského fondu zameraného na investície do realít, ktorý v tomto roku oslavuje 15 rokov od svojho vzniku.

Miliardový cieľ ako taký sme nikdy nemali, ale po konverzii na euro v roku 2009 to začalo byť skloňované ako možný míľnik, ale určite nie cieľ, keďže prvoradá je pre nás odborná a maximálne profesionálna starostlivosť a služby pre našich investorov a klientov. Neustále sa snažíme prichádzať s niečím novým a držať takpovediac trend s dobou.

Ako hodnotíte rok 2020 vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu a zmeny na akciových trhoch?

Rok 2020 prial aktívnej správe aktív a koncoročné výnosy pre investorov odrážali hlavne reakcie pohotové reakcie našich portfólio managerov na prudké prepady v marci 2020. Kto si zachoval chladnú hlavu, nezľakol sa a nezačal vypredávať aktíva v portfóliu pod tlakom emócií, ktoré každým v takomto čase lomcovali, získal veľkú výhodu oproti tým, ktorí predávali na dne.

Aj napriek zvýšeným výberom v čase vypuknutia pandémie koronavírusu na jar minulého roka sme nezaznamenali významný negatívny dopad na likviditu alebo kapitál v žiadnom z nami spravovaných fondov. V rámci svojho pôsobenia spravujeme aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,1 miliardy EUR.

Spomínali ste, že aktuálne máte v správe 14 fondov. Ponúkate aj iné služby okrem investovania do podielových fondov?

Všetky nami spravované fondy sú otvorené, čo znamená, že sa s investíciou nespája žiadna fixná časová viazanosť. Aktuálne tvorí našu ponuku 11 štandardných podielových fondov, 2 špeciálne fondy nehnuteľností a 1 špeciálny fond profesionálnych investorov. Okrem toho ponúkame klientom aj sporiaci program, alebo tzv. pravidelné investovanie, ktoré je vhodné na vytvorenie finančnej rezervy na čokoľvek – na vzdelanie, dôchodok, či iba tak pre potešenie. Tiež poskytujeme individuálnu správu aktív, alebo privátne bankovníctvo, ktoré predstavuje systematickú a komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby riadenie portfólia. Vnímame ho ako najvyššiu formu starostlivosti o majetok klienta, nakoľko práve osobitý prístup nás robí výnimočnými.

Hovorí sa, že prvá miliarda je najťažšia a potom to už ide „ľahko“. Kedy plánujete ďalšiu?

Ako som už spomínal, pre nás je dôležitá spokojnosť našich klientov. Vážime si ich dôveru v našu spoločnosť a v jej produkty, rovnako si vážime aj spoluprácu s našimi obchodnými partnermi a v neposladenom rade aj našich zamestnancov, bez ktorých by to nešlo. Naďalej sa budeme s našimi zamestnancami snažiť skvalitňovať a modernizovať produkty a služby našej spoločnosti. Ak nám to prinesie čoskoro ďalšiu miliardu, bude nás to tešiť, ale naďalej naším hlavným cieľom ostáva investovať peniaze s obozretnosťou a odbornou starostlivosťou.

Iste sa počas vášho pôsobenia na trhu toho veľa zmenilo. Aké boli vaše výzvy za posledných 10 rokov?

My nie sme členom žiadnej medzinárodnej bankovej skupiny, teda všetky inovatívne riešenia si musíme vyvíjať sami. Digitalizácia je jednou z dlhodobých priorít a za uplynulé obdobie sa nám podarilo implementovať rôzne riešenia nielen pre klientov, ale aj v rámci firmy na zefektívnenie procesov a celkového fungovania. Naši klienti môžu už niekoľko rokov sledovať vývoj svojich investícií online, ako aj realizovať transakcie priamo cez našu online webovú službu. Aktuálne pracujeme na úplnom odstránení papierových tlačív a tiež na mobilnej verzii našej online služby.  Predaj našich finančných produktov uskutočňujeme prostredníctvom sietí finančných sprostredkovateľov (maklérskych spoločností) a spoluprácou s významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami (bankami a poisťovňami). Snažíme sa byť našim obchodným partnerom a klientom k dispozícii online, osobne, ale aj telefonicky.

Administratívna budova D48, Varšava, Poľsko
Administratívna budova D48, Varšava, Poľsko

Veľa ľudí má dnes záujem investovať svoje úspory tak, aby vydržali aj nepriaznivé obdobie koronakrízy. V čom spočíva stabilita vašich fondov?

Aktuálne spravujeme 14 podielových fondov s rôznymi stratégiami z pohľadu rizika a potenciálneho výnosu, sporiace programy a tiež individuálnu správu aktív. Naši portfólio manažéri pozorne sledujú vývoj na kapitálových trhoch a vyhľadávajú príležitosti pre nové investície.

Ponukou stabilného výnosu bez výrazných výkyvov a zároveň aj jeden z najobľúbenejších podielových fondov je Prvý realitný fond, teda historicky prvý slovenský fond zameraný na investície do realít, ktorého cieľom je budovať dlhodobé a vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu. Je to jeden z príkladov, kde vďaka vhodnej skladbe portfólia a aktívnemu prístupu manažmentu aktív majú tieto aktíva schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v tomto neľahkom období. Prvý realitný fond dosiahol kumulatívnu výkonnosť za posledné 3 roky 11,72% (k 28.2.2021) a jeho portfólio sa skladá z rôznych typov nehnuteľností, akými sú napríklad administratívne budovy, logistické parky, obchodné centrum či fotovoltaické elektrárne. Naším cieľom bolo a stále je vyhľadávať investičné príležitosti a ani situácia s pandémiou koronavírusu nám nezabránila zrealizovať v roku 2020 transakciu roka a to administratívnu budovu D48 v poľskej Varšave. Táto nehnuteľnosť je ďalším cenným aktívom, ktoré geograficky diverzifikuje naše realitné portfólio a Prvý realitný fond ňou vstúpil na najviac likvidný trh v strednej Európe.

Čo by ste teda odporučili súčasným investorom?

Už dlhší čas sa spomína slovo „kríza“, avšak z dôvodu jej ťažkej predvídateľnosti sa ako najlepšia forma ochrany kapitálu javí diverzifikácia do viacerých druhov aktív. Ako hlavné druhy aktív by som uviedol investície do nehnuteľnosti prostredníctvom realitných fondov, ale aj akcie. Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Viac informácií o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk a o Prvom realitnom fonde na www.prf.sk .

TOP videá