CEOs silne veria v rast, ale majú veľké obavy z dostupnosti kľúčových schopností

Pr správa
CEOs silne veria v rast, ale majú veľké obavy z dostupnosti kľúčových schopností
Zdroj foto: ČTK
– Generálni riaditelia firiem na Slovensku sa vyjadrili v prieskume PwC ako vidia rast svojich firiem v najbližších rokoch a ktoré faktory ohrozujú podnikanie na Slovensku do budúcnosti.

Prieskumu PwC sa zúčastnilo 147 generálnych riaditeľov. Spoločnosť PwC a magazín Forbes odovzdali ocenenie The Most Respected CEO 2018 – Najrešpektovanejší CEO 2018 Richardovi Markovi, CEO spoločnosti Eset počas CEO diskusného fóra 14. februára v bratislavskom Hoteli DoubleTree by Hilton, kde lídri diskutovali o výsledkoch prieskumu.

Polovica CEOs očakáva recesiu/krízu o 2 až 5 rokov

Generálni riaditelia firiem vo svete sú tohto roku veľkí optimisti, až 57 % z nich očakáva zrýchlenie rastu svetovej ekonomiky, čo je najvyššia úroveň od roku 2012. Na Slovensku tretina lídrov v biznise počíta so zrýchlením rastu ekonomiky vo svete a viac ako polovica predpokladá, že rast sa nezmení. Slovenskí lídri veria v rast svojich firiem o niečo menej ako v minulom roku, ale stále veľmi veľa - až 79 % z nich je presvedčených, že tržby ich firiem budú rásť. Viac ako polovica firiem plánuje zvyšovať počty zamestnancov. Recesiu alebo hospodársku krízu očakáva o 2 až 5 rokov viac ako polovica CEOs, aj keď pätina nepočíta vôbec s takou veľkou krízou ako v roku 2008. Len 14 % firiem plánuje znižovať počty zamestnancov a 59 % z nich tvrdí, že dôvodom je zavádzanie automatizácie a nových technológií. Viac ako polovica CEOs pociťuje rastúci tlak na to, aby firmy prinášali stanovené obchodné výsledky v kratších lehotách.

Znižovať náklady sa chystá stále menej firiem v posledných dvoch rokoch

Pozitívne očakávania sa odzrkadlili aj pri plánovaní znižovania nákladov, v roku 2016 až 68 % CEOs očakávalo znižovanie nákladov, v minulom roku 40 % a tohto roku len 22 %. Pričom vo svete je to 62 % CEOs, ktorí plánujú znižovanie nákladov. Tohtoročný prieskum znovu potvrdil, že firmy vo svete omnoho viac rozmýšľajú aj o iných formách rastu – nových strategických alianciách a spoločných podnikoch, fúziách a akvizíciách, outsourcingu alebo predaji firmy či odchode z trhu.

Chýba dostupnosť kľúčových schopností a zručností a najmä digitálnych

Za najväčšiu za hrozbu v podnikaní považujú biznis lídri na Slovensku dostupnosť kľúčových schopností a tvrdia, že je ťažké získať talentovaných ľudí s digitálnymi zručnosťami. Pričom viac ako viac ako dve tretiny je znepokojených, či digitálne zručnosti ovládajú zamestnanci a riadiacu pracovníci vo firme, takisto v odvetví, v ktorom podnikajú, a tiež v slovenskej populácii.

„Budúcnosť bude o technológiách, ktoré zmenia poskytované služby a produkty a všetky firemné procesy externé a interné, ale to všetko vyžaduje veľa zmien vo firmách a hlavne iných ľudí s inými zručnosťami, ktorých je na trhu nedostatok. Školstvo neprináša dlhodobo na trhu takých ľudí, akých by si biznis prial. A treba dodať, že ešte dlho nebude. Zmeniť svoje zabehané postupy budeme musieť všetci. CEOs si uvedomujú, že nebudú musieť len implementovať nové technológie a zmeniť personálne stratégie, ale aj zatraktívniť značku a investovať do vzdelávania, koučovania, rekvalifikácie a do náročnejšieho riadenia tímov a firiem, pretože výchovu a rozvoj svojich ľudí budú musieť niesť na svojich ramenách viac a bude to drahé,“ komentuje výsledky Alex Šrank, Country Managing Partner, PwC.

Pre získanie talentov s digitálnymi zručnosťami sa firmy musia aj meniť

Získať a udržať si talentovaných ľudí s digitálnymi zručnosťami je veľmi náročné, pretože títo často vyžadujú dokonca nielen iné benefity, ale aj iné pracovné prostredie a smernice alebo iného firemného ducha či dokonca relaunch obchodnej značky alebo employer brandingu. Až 90 % firiem zavádza programy neustáleho vzdelávania a profesionálneho rozvoja, 85 % firiem sa snaží zmeniť vnímanie obchodnej značky cez marketing a reklamu, vyše 80 % firiem zlepšuje balíky kompenzácií a zamestnaneckých výhod, modernizuje pracovné prostredie a spolupracuje s partnermi z externého prostredia v snahe zvýšiť svoju atraktivitu. Až 60 % slovenských firiem potvrdilo, že prehodnocujú fungovanie a náplň práce oddelenia ľudských zdrojov a cítia sa zodpovedné za rekvalifikáciu zamestnancov, ktorých úlohy a pracovné miesta budú vďaka novým technológiám automatizované. V tom, ako môžu robotika a umelá inteligencia zlepšiť zákaznícke skúsenosti, má jasno len 11 % firiem na Slovensku.

Najväčšími hrozbami pre podnikanie na Slovensku sú už niekoľko rokov vymáhateľnosť práva a kvalita vzdelania

Už niekoľko rokov viac ako 90 % CEOs tvrdí, že najväčšími hrozbami pre podnikanie na Slovensku sú vymáhateľnosť práva a kvalita vzdelania – univerzitného, stredoškolského a aj učňovského bez akýchkoľvek známok zlepšenia. Generálnym riaditeľom chýbajú u absolventov najmä technické schopnosti.

Dve tretiny CEOs tvrdia, že odstránenie odvodových stropov obmedzuje investičný potenciál firmy

CEOs riešia daňovú stratégiu firmy a 87 % z nich považuje za najdôležitejšiu transparentnosť a vyhnutie sa negatívnej publicite súvisiacej s platením daní pod vplyvom rôznych daňových káuz a únikov dokumentov z daňových rajov vo svete. Zároveň viac ako 80 % tvrdí, že poskytujú daňovej správe čoraz viac kvalitatívnych údajov o svojom podnikaní vďaka elektronizácii daňovej správy. Tretina CEOs na Slovensku tvrdí, že významný prvok neistoty prinášajú do ich podnikania aktuálne zmeny v oblasti daní a v prístupe správcov dane na Slovensku a v zahraničí, napr. v súvislosti s BEPS. Dve tretiny CEOs tvrdia, že odstránenie odvodových stropov obmedzuje investičný potenciál firmy. Viac ako polovica lídrov očakáva, že sa ich výdavky spojené so správou daní zvýšia, pričom len pätina CEOs plánuje v blízkej budúcnosti úplnú automatizáciu niektorých daňových procesov. Navyše podľa štúdie Paying Taxes 2018 daňové a odvodové zaťaženie na Slovensku je najvyššie v rámci krajín V4 a o tretinu vyššie, než je v EÚ & EFTA.

TOP videá