Zmätok pri hygienikoch sa skončí, poslanci schválili novelu

Zmätok pri hygienikoch sa skončí, poslanci schválili novelu

14.10.2020 11:43 | zdroj: TA3 SITA TASR | zdroj foto: SITA/Alexandra Čunderlíková (ilu)

Nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami hygienikov v boji s pandémiou sa odstránia. Opatrenia hygienikov budú mať charakter vyhlášok. Poslanci schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Opatrenia, ktoré doteraz vydával Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, budú mať podľa novely po novom charakter všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zmätok pri hygienikoch sa skončí, poslanci schválili novelu
  • Zdieľať

Nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami hygienikov v boji s pandémiou sa odstránia. Opatrenia hygienikov budú mať charakter vyhlášok. Poslanci schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Opatrenia, ktoré doteraz vydával Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, budú mať podľa novely po novom charakter všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vložiť video

Má odstrániť formálne nedostatky

Novela je podľa rezortu zdravotníctva reakciou na okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Upravuje tiež výkon epidemiologického vyšetrovania. Ako sa uvádza v materiáli, prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 odhalila niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach, ktoré sa týkajú vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva. Novela má preto všetky tieto deficity odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom upraviť. "Tak, aby sme mali istotu v právnej forme týchto aktov, ako aj spôsobe ich publikovania," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Viac
k Téme

Novela upravuje aj nové nástroje v boji s pandémiou COVID-19. Takýmto nástrojom je aj možnosť orgánov verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie, ktoré bude ukladať povinnosť poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. "Tento nástroj je v súčasnosti využívaný napríklad v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, kde napomáha trasovaniu osôb, ktoré mohli prísť do kontaktu s nakazenou osobou," uviedol rezort.

Rieši aj zakrytie tváre

V zákone o organizovaní verejných športových podujatí sa upravuje aj riešenie konfliktu medzi povinnosťou zakrytia tváre vyplývajúcou z opatrení ÚVZ a zákazom mať zakrytú tvár spôsobom, ktorý sťažuje ale znemožňuje identifikáciu účastníka verejného športového podujatia.

Parlament schválil novelu aj s 20 pozmeňujúcimi návrhmi. Vyňaté bolo aj opatrenie hlavného hygienika v súvislosti s očkovaním pri situáciách pandemických a epidemických výskytov infekčných ochorení. "Nakoľko si myslíme, že takéto opatrenia by mali prejsť širokou celospoločenskou diskusiou a mali by byť prijímané v Národnej rade SR po medzirezortnom pripomienkovom konaní, teda formou štandardnej legislatívnej zmeny," podotkol v pléne minister zdravotníctva.

Viac
k Téme

Najnovšie: Koronavírus

Celkový vývoj COVID-19 na Slovensku

Viac grafov
Aktualizované z NCZI, zdroj bot.media
TOP videá