Prvú pomoc predĺžia. Dokedy bude štát prispievať na zamestnanosť

Prvú pomoc predĺžia. Dokedy bude štát prispievať na zamestnanosť

23.9.2020 12:39 | zdroj: TA3 SITA TASR | zdroj foto: TASR/AP

"Prvú pomoc" ešte predĺžia. Príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby budú úrady práce a sociálnych vecí poskytovať do konca tohto roka. Na návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka o tom rozhodla vláda.

Prvú pomoc predĺžia. Dokedy bude štát prispievať na zamestnanosť

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

"Prvú pomoc" ešte predĺžia. Príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby budú úrady práce a sociálnych vecí poskytovať do konca tohto roka. Na návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka o tom rozhodla vláda.

Vložiť video

Tzv. prvá pomoc štátu na udržanie pracovných miest by mala podľa ministra práce Milana Krajniaka pokračovať po celý budúci rok. "Počítame s pokračovaním tejto pomoci po celý budúci rok a od 1. januára 2022 počítame s tým, že by mohla platiť schéma tzv. trvalého fondu udržania zamestnanosti, teda kurzarbeitu," spresnil.

Vyžiada si to milióny eur

Rezort práce predĺženie pomoci pre firmy a podnikateľov zdôvodňuje pretrvávajúcim výskytom ochorenia COVID-19, negatívnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku a postupným opätovným zavádzaním opatrení na zabránenie šírenia tohto ochorenia. Ministerstvo preto očakáva negatívne dopady tejto situácie na spoločnosť, zamestnanosť, trh práce a s tým súvisiace dopady na existenciu pracovných miest, resp. potrebu udržania pracovných miest.

Slovenská ekonomika pre globálnu pandémiu podľa najnovších makroekonomických prognóz klesne v tomto roku o 6,7 %. "Z týchto dôvodov preto považujeme za dôležité pokračovať aj naďalej v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutým mimoriadnou situáciou," zdôrazňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. Ak sa poskytovanie príspevkov na udržanie zamestnanosti predĺži do konca tohto roka, teda o ďalšie tri mesiace, podľa odhadu ministerstva práce a sociálnych vecí si to vyžiada 198 miliónov eur. "Tieto výdavky sú v rámci schváleného finančného limitu 1,3825 mld. eur v zmysle uznesenia vlády zo 14. apríla 2020," dodalo ministerstvo.

Viac
k Téme

Vyhoveli Krajniakovi

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí Milan Krajniak už v polovici júla vláde navrhoval, aby sa poskytovanie príspevkov na udržanie zamestnanosti predĺžilo do konca septembra tohto roka alebo až do konca tohto roka. Rezort práce pritom preferoval, aby sa pomoc na udržanie zamestnanosti poskytovala až do konca tohto roka, teda do času, kým vláda schváli návrh zákona o zavedení trvalého mechanizmu podpory skrátenej pracovnej doby, tzv. kurzarbeit. Vláda sa však vtedy priklonila k tomu, aby sa príspevky na udržanie zamestnanosti poskytovali do konca septembra tohto roka.

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostáva tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent. Pri poklese tržieb o viac ako 20 percent je tento príspevok 180 eur, pri poklese viac ako 40 percent tvorí 300 eur, pri viac ako 60 percent ide o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 percent je to čiastka 540 eur.

Príspevok v rôznej výške

Mieru poklesu tržieb SZČO špecifikuje v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa porovnáva voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019. Zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, môže čerpať od štátu príspevok na úhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, maximálne v sume 880 eur.

Štát vypláca pomoc aj pre konateľov jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným, SZČO, ktoré neplatili sociálne odvody alebo prerušili svoju živnosť a dohodárov. Ak tieto osoby počas súčasnej krízy nemajú žiadny iný príjem, môžu od štátu dostávať 210 eur mesačne. Podmienkou je však to, že ich pracovný vzťah naďalej trvá.

Viac
k Téme

TOP videá