Pandémia tvrdo udrela na obce a župy. Štát ide kompenzovať

Pandémia tvrdo udrela na obce a župy. Štát ide kompenzovať

12.8.2020 15:22 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/Jakub Julény (ilu)

Obce a vyššie územné celky by mali dostať návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Vláda schválila návrh ministerstva financií.

Pandémia tvrdo udrela na obce a župy. Štát ide kompenzovať
  • Zdieľať

Obce a vyššie územné celky by mali dostať návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Vláda schválila návrh ministerstva financií.

Prvá splátka v roku 2024

Rezort priblížil, že v tomto roku zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19. V dôsledku prijatých epidemiologických opatrení sa znížila ekonomická aktivita, čo sa odrazilo na negatívnom vývoji výberu dane z príjmov fyzických osôb. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na tento rok predstavuje u obcí sumu 121 527 000 eur a u vyšších územných celkov sumu 52 075 000 eur podľa prognózy MF SR za jún 2020.

Viac
k Téme

"Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024," konštatuje rezort financií v predkladacej správe.

Podmienkou je finančná disciplína

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu, ktorý je v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. Navrhuje sa tiež povinnosť pre obce a VÚC použiť prostriedky z návratnej finančnej výpomoci do konca tohto roka.

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve určuje, že výnos dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 % a výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 30 %.

Viac
k Téme

TOP videá