Situácia sa zhoršuje, africký mor sa rozšíril do ďalšieho okresu

Situácia sa zhoršuje, africký mor sa rozšíril do ďalšieho okresu

27.7.2020 16:46 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/AP (ilu)

Situácia s nákazou afrického moru ošípaných sa na Slovensku výrazne zhoršuje. Od prvého prípadu pozitívneho nálezu AMO na území SR už uplynul rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozšírila v poradí už do šiesteho okresu na Slovensku.

Situácia sa zhoršuje, africký mor sa rozšíril do ďalšieho okresu

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Situácia s nákazou afrického moru ošípaných sa na Slovensku výrazne zhoršuje. Od prvého prípadu pozitívneho nálezu AMO na území SR už uplynul rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozšírila v poradí už do šiesteho okresu na Slovensku.

Vložiť video

Diviaka ulovili pri hranici

K okresu Trebišov, Michalovce, Košice-okolie a Košice-mesto len pred týždňom veterinári zaznamenali pozitívny nález v okrese Rožňava a najnovšie pribudol okres Rimavská Sobota. Celkovo je na Slovensku evidovaných 221 prípadov AMO u diviačej zveri. Ako ďalej informoval Daniel Hrežík z ministerstva pôdohospodárstva, národné referenčné laboratórium vo Zvolene potvrdilo pozitívny výsledok na AMO u uloveného diviaka v okrese Rimavská Sobota. Ide o prvé potvrdenie výskytu nákazy v tomto okrese. Diviaka ulovili v katastri obce Lenka, asi 4 kilometre od slovensko-maďarskej hranice. Na maďarskej strane sa už dlhodobejšie potvrdzuje výskyt nákazy u diviakov.

Viac
k Téme

Pripomenul, že predpokladom priameho zavlečenia nákazy je migrácia diviačej zveri cez zelenú hranicu. Spôsob zavlečenia bude predmetom epizootologického šetrenia v najbližších dňoch. Významnú úlohu môže zohrávať aj ľudský faktor (značný pohyb ľudí). MPRV nemôže vylúčiť, že v najbližších dňoch môže prísť k ďalším nálezom, najmä uhynutých diviakov. Na Slovensku pokračuje žatva, ktorá môže odhaliť jednak pozostatky uhynutej diviačej zveri, ale zároveň poľnohospodárske práce prispejú k migrácii diviakov, ktoré sa presúvajú do porastov kukurice.

Hrežík upozornil, že príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota vydá pre pomenované poľovné revíry opatrenia v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu, respektíve spomaliť šírenie nákazy.

Za hranicami je to katastrofálne

Zdôraznil, že na Slovensku bol poľovníkom nariadený intenzívny lov diviačej zveri, na ktorý poľovníci zareagovali zodpovedne a každý mesiac prekonávajú najvyššie počty ulovených diviakov. Pokračuje aj aktívne sledovanie situácie štátnymi veterinármi a poľovníkmi, ktorým štát uhrádza náklady za odovzdané vzorky z nájdených a ulovených diviakov. Vo veterinárnom laboratóriu vo Zvolene pokračuje vyšetrovanie odovzdaných vzoriek.

Hrežík zdôraznil, že situácia za hranicami je katastrofálna a naďalej pribúdajú nové prípady. V okolitých krajinách len v tomto roku zaznamenali okolo 7000 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Maďarsku, a to 2900 prípadov, a 2700 prípadov v Poľsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie SR. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom.

Výskyt AMO na maďarskom území sa podľa Hrežíka zhoršuje, preto reálna hrozba ďalších nálezov zďaleka nezanikla a nezanikne najmä vtedy, ak sa všetci, od drobnochovateľov, cez chovateľov, poľovníkov, ale aj bežných občanov, nebudú správať zodpovedne a nebudú rešpektovať veterinárne opatrenia. Nie je vylúčená ani cesta prenosu cez zeleninu a ovocie z tejto oblasti. Dôležitá je aj manipulácia s krmovinami, od pokosenej kukurice až po slamu, ktorá môže byť infikovaná.

MPRV SR preto podľa Hrežíkových slov opätovne vyzýva na mimoriadnu opatrnosť. O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku bude rozhodovať zodpovedný prístup zainteresovaných strán.

Viac
k Téme

TOP videá