Vyrovnaný rozpočet sme nedosiahli, podľa RRZ boli podmienky dobré

Vyrovnaný rozpočet sme nedosiahli, podľa RRZ boli podmienky dobré

23.7.2020 11:42 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/AP (ilu)

Napriek vyšším ako plánovaným príjmom a nižším úrokom na dlh sa vláde v minulom roku nepodarilo dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ, a to dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Tento vývoj a ďalšie prijaté opatrenia výrazne zhoršili pozíciu verejných financií v čase koronakrízy a sťažili cestu k ich uzdraveniu.

Vyrovnaný rozpočet sme nedosiahli, podľa RRZ boli podmienky dobré

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Napriek vyšším ako plánovaným príjmom a nižším úrokom na dlh sa vláde v minulom roku nepodarilo dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ, a to dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Tento vývoj a ďalšie prijaté opatrenia výrazne zhoršili pozíciu verejných financií v čase koronakrízy a sťažili cestu k ich uzdraveniu.

Cieľ nenaplnili

Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom Hodnotení plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2019. RRZ preto odporúča prehodnotiť spôsob vyhodnocovania dodržiavania tohto pravidla a spúšťania korekčného mechanizmu. Strednodobým rozpočtovým cieľom vlády bolo dosiahnuť do roku 2019 vyrovnaný rozpočet v podobe štrukturálneho deficitu najviac vo výške 0,5 % hrubého domáceho produktu.

"Možnosť priblížiť sa k tomuto cieľu bola v rokoch 2016 až 2019 podporená neplánovanými dodatočnými daňovými príjmami a poklesom úrokových nákladov. Tento cieľ však nebol v roku 2019 splnený, ale vláda sa od neho výrazne odchýlila," upozorňuje RRZ.

V porovnaní s rokom 2018 sa neplnenie tohto pravidla vlani ešte zvýraznilo. Štrukturálny deficit dosiahol v roku 2019 podľa RRZ 2,1 % HDP. Výdavky verejnej správy vzrástli v období 2016 až 2019 o 10,8 percentuálneho bodu (p. b.) nad úroveň povolenú výdavkovým pravidlom. "Dôsledkom tohto vývoja verejných financií a prijatia legislatívnych zmien v oblastiach citlivých na starnutie populácie je skutočnosť, že bez výrazných reforiem bude na dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií potrebný štrukturálny prebytok viac ako dve percentá HDP," vyčíslila RRZ.

Aktuálne pravidlo je neúčinné

V štandardnej ekonomickej situácii by po identifikovaní výraznej odchýlky malo dôjsť k náprave, ako to predpokladá pravidlo o vyrovnanom rozpočte. Vláda však až na základe druhého hodnotenia výsledkov roku 2018 spustila v januári 2020 korekčný mechanizmus. V tomto roku slovenskú ekonomiku ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, vláda preto 24. júna 2020 vyhlásila začiatok výnimočných okolností, počas ktorých sa korekčný mechanizmus vyplývajúci z tohto pravidla neuplatňuje.

"Aktuálne nastavenie pravidla o vyrovnanom rozpočte je neúčinné," upozornila RRZ. Podľa RRZ by sa mal prehodnotiť najmä spôsob jeho vyhodnocovania, ktoré je v súčasnosti v kompetencii ,inisterstva financií, pričom o spustení korekčného mechanizmu rozhoduje vláda.

"Napriek tomu, že RRZ identifikovala výraznú odchýlku už pri hodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2015 a následne pri svojom prvom hodnotení výsledkov za rok 2018, vláda na základe stanoviska MF SR korekčný mechanizmus nespustila. Jeho skoršie spustenie by prispelo k splneniu strednodobého cieľa a verejné financie by boli lepšie pripravené na súčasnú situáciu ovplyvnenú pandémiou," tvrdí rozpočtová rada. Podľa RRZ by preto pravidlo o vyrovnanom rozpočte mala vyhodnocovať nezávislá inštitúcia s možnosťou automatického spustenia korekcie pri výraznej odchýlke.

Viac
k Téme

TOP videá