Agrorezort spustil upratovanie, na portáli rozširuje údaje o pôde

Agrorezort spustil upratovanie, na portáli rozširuje údaje o pôde

6.7.2020 09:10 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA

Vlastníci pozemkov si odteraz môžu na jednom mieste overiť, kto na ich pôdu poberal agrodotácie prostredníctvom takzvaných priamych podpôr. Na mapovom portáli sa totiž rozširujú dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde.

Agrorezort spustil upratovanie, na portáli rozširuje údaje o pôde

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Vlastníci pozemkov si odteraz môžu na jednom mieste overiť, kto na ich pôdu poberal agrodotácie prostredníctvom takzvaných priamych podpôr. Na mapovom portáli sa totiž rozširujú dostupné údaje o poľnohospodárskej pôde.

Vložiť video

Zmeny sú výsledkom spolupráce

Tie budú podľa ministerstva pôdohospodárstva pre odbornú i laickú verejnosť užitočnou pomôckou aj pri uzatváraní nájomných zmlúv. Ide o výsledok spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Viac
k Téme

„Pozemkové vzťahy si na Slovensku žiadajú veľké upratovanie, ktoré, žiaľ, naši predchodcovia zanedbali. Na ministerstve intenzívne pracujeme na tom, aby sme do nich vniesli viac transparentnosti, ktorá je osvedčeným receptom aj na odhaľovanie možných podvodov v čerpaní agrodotácií. Vďaka dlhodobej a intenzívnej spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR sa nám podarilo sprístupniť ďalšie údaje o poľnohospodárskej pôde, ktoré nikdy v histórii neboli dostupné na jednom mieste. Kontrolný nástroj teraz vkladáme do rúk širokej verejnosti, “ uviedol Ján Mičovský.

Spolupráca na projekte odštartovala v roku 2018, kedy agrorezort spoločne s ÚGKK zverejnili na mapovom portáli údaje zo systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Nové vedenie ministerstva sa rozhodlo, že pre zvýšenie transparentnosti a lepšiu orientáciu vo vlastníckych a užívacích vzťahoch k poľnohospodárskej pôde sprístupní ďalšie údaje, ktoré bolo potrebné doposiaľ prácne vyhľadávať a vzájomne kombinovať. Na mapovom portáli pribudli tri nové agro vrstvy, a to hranice užívania, obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území a bonitované pôdno-ekologické jednotky, ktoré vyjadrujú kvalitu a vyčísľujú produkčno-ekologický potenciál pôdy.

Informácie aj o dotáciách

Prostredníctvom niekoľkých krokov je možné zistiť nielen údaje o vlastníkovi pozemku, ale po novom aj to, či a aký subjekt na tento pozemok žiadal agrodotácie, za akú obvyklú výšku nájomného sa pozemky v danom katastri prenajímali a do akej bonitnej triedy samotný pozemok patrí. Agrorezort tak v spolupráci s ÚGKK chce odstrániť bariéry a zjednodušiť prístup k údajom o poľnohospodárskej pôde. Mapový portál je prepojený s portálom Finstat, čo umožňuje získať bližšie informácie o žiadateľovi, ktorý na vybraný pozemok poberá agrodotácie. "Jedným klikom sa tak dá zistiť napríklad to, či na pozemku hospodári schránková firma či zadlžený poľnohospodár,"dopĺňa ministerstvo.

„Výhodou je, že priestorové údaje je možné na seba navzájom nakladať, vrstviť, a tým na jednom mieste vytvárať mapové kompozície a získavať také informácie, o aké má používateľ momentálne záujem. Agrovrstvy je zároveň možné kombinovať aj s inými mapovými podkladmi, ktoré sú na mapovom portáli k dispozícii, ako je ortofotomozaika, základné mapy a digitálny model reliéfu. Veríme, že takéto zverejnenie údajov na jednom mieste s možnosťou ich kombinovania prispeje k lepšej informovanosti občanov a aj väčšej transparentnosti štátnej správy,“ dodala predsedníčka ÚGKK Mária Frindrichová.

TOP videá