Zamestnávatelia a SZČO dostanú odklad platenia poistného

Zamestnávatelia a SZČO dostanú odklad platenia poistného

2.4.2020 12:44 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Henrich Mišovič (ilu)

Časť zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb bude môcť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec tohto roka. Uhradiť by ich po novom mohli až do 31. júla tohto roka.

Zamestnávatelia a SZČO dostanú odklad platenia poistného
  • Zdieľať

Časť zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb bude môcť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec tohto roka. Uhradiť by ich po novom mohli až do 31. júla tohto roka.

Nebudú za to sankcionovaní

Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne a v správnej výške, nebudú za to sankcionovaní. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválila vláda s pripomienkami. Parlament sa ňou má zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní.

Novelu na rokovanie predložilo ministerstvo práce v reakcii na situáciu okolo nového koronavírusu. V oblasti sociálneho poistenia a zdravotného poistenia navrhuje ministerstvo zavedenie možnosti odkladu povinnosti pre časť zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a preddavky na zdravotné poistenie, pri zamestnávateľoch iba poistné a preddavky na strane zamestnávateľa, za mesiac marec.

Po novom ich má byť možné zaplatiť v termíne do 31. júla 2020. Vláda bude môcť zároveň nariadením ustanoviť aj ďalší odklad povinnosti platenia poistného. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Platí aj pri rizikovej práci

"Navrhuje sa, aby spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu ustanovila vláda SR nariadením," uvádza sa v návrhu zákona. Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, majú mať tiež nárok na odklad povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za týchto zamestnancov v rovnakom období. Rovnako sa návrhom umožňuje odklad platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychovom nástroji.

Viac
k Téme

Najnovšie: Koronavírus

Vývoj šírenia COVID-19 na Slovensku

Viac grafov
Aktualizované z NCZI, zdroj bot.media
TOP videá