Lekárov je nedostatok, chcú ho riešiť aj skrátením štúdia

Lekárov je nedostatok, chcú ho riešiť aj skrátením štúdia

20.1.2020 10:35 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA/Bratislavský samosprávny kraj

Odborné štúdium lekárov v niektorých oblastiach sa skráti, dôvodom je rýchlejší nástup do praxe. Ministerstvo zdravotníctva sa tak snaží riešiť nedostatok lekárov - špecialistov. Jedným z dôležitých krokov je podľa rezortu aj skrátenie dĺžky štúdia o jeden rok.

Lekárov je nedostatok, chcú ho riešiť aj skrátením štúdia
  • Zdieľať

Odborné štúdium lekárov v niektorých oblastiach sa skráti, dôvodom je rýchlejší nástup do praxe. Ministerstvo zdravotníctva sa tak snaží riešiť nedostatok lekárov - špecialistov. Jedným z dôležitých krokov je podľa rezortu aj skrátenie dĺžky štúdia o jeden rok.

Rýchlejší nástup do praxe

Ako uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti, táto zmena nedegraduje úroveň vzdelania lekára a prináša konkrétne riešenia. Cieľom novely výnosu je skrátenie dĺžky špecializačného štúdia v povolaní lekár v špecializačných odboroch psychiatria a detská psychiatria z piatich na štyri roky odbornej prípravy. Taktiež sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializované a certifikačné študijné programy a študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, a to s účinnosťou od 1. januára tohto roka.

Ako uviedla predsedníčka odbornej sekcie psychiatrie Slovenskej lekárskej komory Kornélia Fabišíková, skrátenie dĺžky práve v odboroch psychiatria a detská psychiatria pomôže dostať sa rýchlejšie do praxe tým absolventom, ktorí majú úprimný záujem o tento špecializačný odbor. Je to však podľa nej nesystémové riešenie, nakoľko na Slovensku je tento odbor dlhodobo podfinancovaný, a tým pádom pre mladých začínajúcich lekárov neatraktívny. "Platby zo strany zdravotných poisťovní v psychiatrických ambulanciách sa totiž pohybujú na úrovni jednej tretiny v porovnaní s inými špecializačnými odbormi," konštatovala.

Kvalitu to vraj neovplyvní

Skrátenie dĺžky špecializačného štúdia v odboroch psychiatria a detská psychiatria však Fabišíková považuje za rozumnú vec. "Keďže pred vstupom SR do EÚ bola dĺžka špecializačného štúdia v týchto odboroch, ale aj v iných, tri roky a bola postačujúca," dodala. Táto zmena podľa nej v žiadnom prípade nemôže negatívne ovplyvniť úroveň vzdelania lekára. "Tu ide o kvalitu a nie o kvantitu. Lekári sa musia podľa platných zákonov vzdelávať počas celého aktívneho výkonu svojej praxe. Sú pravidelne kontrolovaní Slovenskou lekárskou komorou," uviedla.

Inovácie boli zrealizované aj v špecializačných odboroch pediatria, infektológia a klinická imunológia a alergiológia. "A to z dôvodu efektívnejšieho získavania špecializovanej spôsobilosti lekárov v uvedených špecializačných odboroch," uzavrela hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Viac
k Téme