Ministri rozhodli o platoch väzňov, povodniach i úpravách pozemkov

Ministri rozhodli o platoch väzňov, povodniach i úpravách pozemkov

4.12.2019 11:40 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/AP (ilustračné foto)

Vláda na svojom rokovaní rozhodla o vyčlenení prostriedkov na odstraňovanie následkov povodní. Odobrila tiež novinky v odmeňovaní odsúdených - rozdelia sa do viacerých platových tried. Kabinet rokoval aj o štarte pozemkových úprav v 120 katastrálnych územiach.

Ministri rozhodli o platoch väzňov, povodniach i úpravách pozemkov
  • Zdieľať

Vláda na svojom rokovaní rozhodla o vyčlenení prostriedkov na odstraňovanie následkov povodní. Odobrila tiež novinky v odmeňovaní odsúdených - rozdelia sa do viacerých platových tried. Kabinet rokoval aj o štarte pozemkových úprav v 120 katastrálnych územiach.

Na úhradu výdavkov po povodniach

Na úhradu výdavkov súvisiacich s následkami povodní na Slovensku vyčlenila vláda vyše 1.756.057 eur. Finančné prostriedky, ktoré vyčlenila vláda v stredu na svojom rokovaní, sa týkajú povodní od januára do júna tohto roku. Z tejto sumy bude na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác takmer 1.413.614 eur a na zámer vykonávania povodňových záchranných prác viac ako 342.443 eur.

Povodne na území Slovenska v uvedenom období spôsobili škody vo výške vyše 748.706 eur, z toho boli škody na majetku fyzických osôb 73.454 eur, na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 87.104 eur. Z predkladaného materiálu z dielne envirorezortu vyplýva, že na majetku obcí išlo o škody vo výške viac ako 385.973 eur a na majetku štátu išlo o sumu 202.175 eur.

V období prvého polroka boli povodňami najviac postihnuté obce na území okresov Čadca, Martin, Nitra, Žilina a Stará Ľubovňa. Z materiálu vyplýva, že povodne na Slovensku si od januára do konca júna vyžiadali 50-krát vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity a 86-krát II. stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v 2 oblastiach.

Rozdelia ich do platových tried

Systém odmeňovania obvinených či odsúdených sa zmení. Po novom budú rozdelení do viacerých platových tried či stupňov práce. Vláda na svojom rokovaní v stredu súhlasila so zmenou odmeňovania obvinených a odsúdených. Náklady ministerstvo spravodlivosti odhaduje na 1.248.280 eur ročne. Zmena bude mať zároveň pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže v dôsledku zvýšenia pracovných taríf dôjde k zvýšeným príjmom v oblasti úhrad trov výkonu trestu odňatia slobody u odsúdeného. Väzni zaplatia viac aj za odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ale aj dane z pridanej hodnoty v súvislosti so zvýšenými príjmami v prípade obvinených a odsúdených osôb, ktorým je poukazované výživné z ich pracovných odmien.

Zvýšenie výdavkov na pracovné odmeny obvinených a odsúdených zaradených do práce vo vedľajšom hospodárstve sa prenesie do cien výrobkov, prác a služieb stredísk vedľajšieho hospodárstva. V súvislosti s uvedeným sa zvýšia príjmy rozpočtu vedľajšieho hospodárstva, ktoré sú príjmami štátneho rozpočtu kapitoly ministerstva spravodlivosti. Z uvedeného vyplýva, že nadväzne na výšku zvýšených výdavkov na odmeňovanie obvinených a odsúdených dôjde k nárastu príjmov štátneho rozpočtu.

Napríklad obvinení a odsúdení zaradení do práce v pracovnom stupni 3 v pracovnej triede 4 pri počte započítanej praxe nad desať rokov dosiahnu výšku pracovnej tarify 461 eur mesačne. V pracovnom stupni 1 v pracovnej skupine 1 pri počte započítanej praxe do piatich rokov je výška pracovnej tarify po novom vyčíslená na 221 eur.

V 120 katastrálnych územiach

Pozemkové úpravy by sa mali začať v 120 katastrálnych územiach. Vyplýva to z návrhu ministerstva pôdohospodárstva, ktorý prerokoval a schválil vládny kabinet. Zoznam 120 katastrálnych území je podľa MPRV spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav v roku 2020, s predpokladanou odhadovanou celkovou potrebou finančných prostriedkov 68,06 milióna eur hradenou zo štátneho rozpočtu SR.

"Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav 5 rokov bude táto suma čerpaná postupne vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav," upozornil agrorezort. Táto suma je vyššia, ako priemerné hodnoty, čo je podľa MPRV ale logické, vzhľadom na to, že ide o najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najprácnejšie katastrálne územia. Výsledný zoznam obsahuje 93 katastrálnych území, ktoré získali najvyššie ohodnotenia naliehavosti vykonania pozemkových úprav v celkovej odhadovanej cene 52,88 milióna eur, kde je potrebné bezodkladne vykonať prípravné konania pozemkových úprav a následne verejne obstarať zhotoviteľa a začať pozemkové úpravy.

Ďalších 27 katastrálnych území je z už obstarávaných projektov pozemkových úprav, kde sa nepochybne preukázala naliehavosť a účelnosť vykonania pozemkových úprav v už vykonaných prípravných konaniach, len sa nepodarilo zabezpečiť ich finančné krytie vzhľadom na možné zdroje v Programe rozvoja vidieka 2014 až 2020, vo výške 15,18 milióna eur s DPH, kde sa pozemkové úpravy po úspešnom verejnom obstarávaní ihneď začnú.

Pri priemernej dĺžke prípravného konania pozemkových úprav približne 4 až 6 mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne ďalších 6 mesiacov je podľa MPRV možné predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v 93 vybraných katastrálnych územiach až v roku 2021, v 27 katastrálnych územiach už v roku 2020.

Viac
k Téme

TOP videá