Kritizovanú novelu, ktorú vrátila prezidentka, neschválili

Kritizovanú novelu, ktorú vrátila prezidentka, neschválili

26.11.2019 18:03 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Jakub Kotian ilustračné

Parlament odmietol novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú do parlamentu na opätovné prerokovanie vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Okrem nej mal výhrady aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Zo 148 prítomných poslancov za hlasovalo len 69, proti bolo 55 a 23 zákonodarcov sa zdržalo.

Kritizovanú novelu, ktorú vrátila prezidentka, neschválili

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Parlament odmietol novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú do parlamentu na opätovné prerokovanie vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Okrem nej mal výhrady aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Zo 148 prítomných poslancov za hlasovalo len 69, proti bolo 55 a 23 zákonodarcov sa zdržalo.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák v reakcii na výsledok hlasovania o novele verejného obstarávania uviedol, že veril, že poslankyne a poslanci sa stotožnia s pripomienkami prezidentky. "Je mi ľúto, že sme nedozreli na ocenenie odbornej práce, z ktorej môže naša spoločnosť profitovať. Mrzí ma, že po dnešnom dni budú sklamaní poctiví vyhlasovatelia súťaží a poctiví podnikatelia," poznamenal.

Výhrady mal aj ÚVO

Prezidentka kritizovala novelu najmä pre dva pozmeňujúce návrhy, ktoré v parlamente predložil poslanec Ľubomír Vážny a nezaradený poslanec Peter Marček. Ak by bola novela prijatá aj s týmito návrhmi, tak by sa napríklad kritická infraštruktúra zaradila pod zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.

Predseda ÚVO Hlivák argumentoval, že oba pozmeňujúce návrhy sú v rozpore so smernicami Európskej komisie a vážne by ohrozili činnosť nezávislého kontrolného orgánu z hľadiska kontroly jednotlivých verejných obstarávaní. Novela zákona mala spresniť aj oblasť vzájomne majetkovo, zmluvne alebo personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. "Takýmto dôvodom vylúčenia však môže byť dohoda medzi týmito uchádzačmi, ktorá narúša alebo obmedzuje hospodársku súťaž," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Takéto prepojenia podľa ÚVO môžu byť dôvodom, aby ich obstarávateľ preskúmal. Môžu byť totiž spolu s ďalšími indíciami súčasťou "dôvodného podozrenia" o uzavretí dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž s následkom vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania.

Viac
k Téme

Novela ustanovovala aj nový pojem

Ak by sa preukázalo porušenie zákazu dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, návrh by umožnil verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Predpokladom možnosti využitia tohto dôvodu odstúpenia od zmluvy by tiež malo byť, že takáto dohoda spočívala v nedovolenej koordinácii dodávateľa, člena skupiny dodávateľov alebo koncesionára s inými podnikateľmi, a to v akomkoľvek verejnom obstarávaní.

Prevenčným nástrojom proti zneužívaniu práva na podávanie námietok malo byť aj upravenie nového dôvodu na zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, ak budú podané "zjavne neodôvodnené námietky""Konanie o námietkach je niektorými podnikateľmi systematicky zneužívané na blokovanie uzavretia zmluvy, respektíve zmlúv vo verejnom obstarávaní," uvádza úrad.

Novela zákona zároveň ustanovovala pojem "environmentálne hľadiská", a to v rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy aj pri kritériách na vyhodnotenie ponúk. Znížiť sa mala aj administratívna záťaž.

TOP videá