Nový rezort nevznikne, dva návrhy SNS v parlamente neprešli

Nový rezort nevznikne, dva návrhy SNS v parlamente neprešli

22.10.2019 17:46 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Martin Baumann

Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa nezavedie. Parlament odmietol návrh SNS. Poslanci strany odôvodňovali vznik nového ministerstva tým, že je podľa nich potrebné skvalitnenie tvorby centrálnej štátnej politiky v oblasti cestovného ruchu a športu a tiež potrebou efektívneho riadenia štátnej podpory v týchto oblastiach. SNS neprešla ani novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú kritizovala opozícia.

Nový rezort nevznikne, dva návrhy SNS v parlamente neprešli

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa nezavedie. Parlament odmietol návrh SNS. Poslanci strany odôvodňovali vznik nového ministerstva tým, že je podľa nich potrebné skvalitnenie tvorby centrálnej štátnej politiky v oblasti cestovného ruchu a športu a tiež potrebou efektívneho riadenia štátnej podpory v týchto oblastiach. SNS neprešla ani novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú kritizovala opozícia.

Vložiť video

Mal by na starosť šport aj turizmus

Na plnenie úloh v oblasti cestovného ruchu a športu je podľa poslancov dôležité zriadenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy. "Kvalitné plnenie úloh pre oblasť cestovného ruchu je nevyhnutné na zabezpečenie a aplikovanie adekvátnej a účinnej štátnej politiky v cestovnom ruchu, vytváranie podmienok na jeho ďalší rast, skvalitňovanie podnikateľského prostredia v tejto oblasti a zvyšovanie s tým súvisiacej životnej úrovne občanov Slovenskej republiky," konštatujú predkladatelia.

Oblasť športu mala prejsť na nový rezort z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorému by sa mal následne upraviť aj názov. Zabezpečiť sa mal aj prechod pôsobnosti v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva dopravy a výstavby. Pri vytvorení vhodných podmienok na turizmus a cykloturizmus, kvalitného športového zázemia či kvalitnej prezentácie krajiny navonok môže cestovný ruch a šport podľa poslancov spolu vytvoriť funkčný celok, podporujúci ekonomiku.

Prijatie návrhu zákona by malo negatívne aj pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Malo dôjsť k preskupeniu existujúcich personálnych kapacít a financií z existujúcich ministerstiev. Výdavky by však podľa poslancov bolo možné očakávať pri vytváraní materiálno-technického zabezpečenia nového ministerstva.

Po vzniku ministerstva však predpokladajú pozitívne vplyvy na rozpočet najmä pre zvyšovanie príjmov z oblasti cestovného ruchu a športu. Predkladatelia tiež očakávali lepšiu kontrolu nad financiami poskytovanými zo štátneho rozpočtu v jednotlivých oblastiach a ich pružnejšie a adresnejšie poskytovanie.

Viac
k Téme

Verejné obstarávanie bez zmeny

Parlament odmietol aj novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne národniarov, ktorou chceli poslanci zjednodušiť rekonštruovanie školských internátov a domovov, polikliník a nemocníc. Zriaďovateľom malo byť umožnené ísť do výberového konania s tým, že oslovia tri firmy, a zvýšiť sa mala aj celková suma obstarávania.

S cieľom zjednodušenia postupov verejného obstarávania pri rekonštrukciách internátov základných, stredných a vysokých škôl, polikliník a nemocníc poslanci navrhovali zadefinovať na tento účel stavebné práce v hodnote do troch miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty ako zákazku s nízkou hodnotou.

Okrem zvýšenia limitu na uvedené stavebné práce sa návrhom mala zaviesť aj povinnosť hospodárskej súťaže formou povinného zapojenia minimálne troch hospodárskych subjektov, ak ide o zákazku na predmetné stavebné práce nad 180.000 eur bez DPH. "Pri zákazkách do 180.000 eur bez DPH sa zachováva doterajší právny stav. V prípadoch zákaziek na uvedené stavebné práce nad 180.000 eur bez DPH sa zároveň umožňuje uzavrieť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom v rámci limitu, ktorý bol upravený už v predchádzajúcich predpisoch pri rokovacom konaní so zverejnením pre nadlimitné zákazky," uviedli poslanci.

Viac
k Téme

TOP videá