Slovenská pošta vydáva nové poštové známky emisie „Umenie“

Slovenská pošta vydáva nové poštové známky emisie „Umenie“

18.10.2019 14:02 | PR | zdroj foto: PR

Poštové známky z emisie „Umenie“ sú jedny z najkrajších, ktoré Slovenská pošta vydáva. Oceňujú ich aj zahraničné poroty na medzinárodných filatelistických súťažiach.

Slovenská pošta vydáva nové poštové známky emisie „Umenie“
  • Zdieľať

Poštové známky z emisie „Umenie“ sú jedny z najkrajších, ktoré Slovenská pošta vydáva. Oceňujú ich aj zahraničné poroty na medzinárodných filatelistických súťažiach.

Poštová známka „UMENIE: Ernest Zmeták (1919 – 2004)“

Poštová známka má rozmery 44,4 × 54,4 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 4 známkami. Nominálna hodnota poštovej známky je 2,20 €. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Na poštovej známke je zobrazené dielo Ernesta Zmetáka „Autoportrét s papierovou čapicou“ zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 18. 10. 2019 a domicilom mesta Nové Zámky.

Motívom prítlače obálky je drevorez Ernesta Zmetáka „Pásol Janík dva voly“ zo zbierok Slovenskej národnej galérie a motívom pečiatky je tiež detail drevorezu s obrazom kohúta. Obálku spolu s pečiatkou vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky spolu s pečiatkou, ako aj rytiny je František Horniak. Autorom grafickej úpravy známky je akademický maliar Vladislav Rostoka.

Poštová známka „UMENIE: Ladislav Hudec (1893 – 1958)“

Poštová známka má rozmery 54,4 × 44,4 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 4 známkami. Nominálna hodnota poštovej známky je 2,10 €. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Na poštovej známke je vila doktora Woo, tzv. „Green House“ (1935 – 1938), ktorá patrí medzi vrcholné diela architekta L. Hudeca vytvorené počas jeho pobytu v Šanghaji.Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 18. 10. 2019 a domicilom mesta Banská Bystrica.

Motívom prítlače obálky je prvý ázijský mrakodrap, 22-poschodový Park Hotel dielo Ladislava Hudeca. Motívom pečiatky je Kaplnka Panny Márie Kráľovnej vo Vyhniach. Obálku spolu s pečiatkou vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s..

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky spolu s pečiatkou, ako aj rytiny je akademický maliar Rudolf Cigánik. Autorom grafickej úpravy známky je akademický maliar Vladislav Rostoka.

TOP videá