Vodári prišli o milióny, tvrdí kontrolór hlavného mesta

Vodári prišli o milióny, tvrdí kontrolór hlavného mesta

18.10.2019 10:41 | zdroj: TA3 SITA TASR | zdroj foto: SITA/Martin Medňanský

Výsledky kontroly mestského kontrolóra v bratislavskom mestskom podniku Bratislavská vodárenská spoločnosť ukázali nehospodárne a neefektívne nakladanie s peniazmi v spoločnosti v rokov 2015-2018.

Vodári prišli o milióny, tvrdí kontrolór hlavného mesta
  • Zdieľať

Výsledky kontroly mestského kontrolóra v bratislavskom mestskom podniku Bratislavská vodárenská spoločnosť ukázali nehospodárne a neefektívne nakladanie s peniazmi v spoločnosti v rokov 2015-2018.

Odhalenia kontroly

Okrem neopodstatneného navyšovania počtu vozidiel a nerešpektovania platnej legislatívy odhalila kontrola aj obstaranie predražených áut, čím spoločnosť prišla o vyše 4,5-milióna eur. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla. Vzhľadom na závažnosť zistení vedenie mesta zvažuje aj ďalšie kroky v danej veci. Primátor Bratislavy Matúš Vallo plánuje uložiť mestskému kontrolórovi vykonanie komplexnej kontroly v BVS.

Počet áut v BVS vzrástol z 217 v roku 2015 na 242 v roku 2018. Z áut, ktoré pribudli, bola väčšina (24) osobných vozidiel. Autá si BVS prenajímala od dcérskej spoločnosti Infra Services na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy. Infra Services dodávala autá pre BVS prostredníctvom subdodávateľov. Tento postup kontrolná skupina vyhodnotila ako obchádzanie účelu zákona o verejnom obstarávaní, keďže verejné peniaze sa takýmto spôsobom bez verejného obstarávania dostávajú k tretím subjektom.

Predmetom kontroly bol aj nájom za vozidlá počas obdobia 2015 - 2018. Ide o čiastku 9 151 737,44 eura bez DPH. Kontrolná skupina porovnala ceny nájmu vozidiel, ktoré pre BVS dodala Infra Services s trhovou ponukou operatívneho leasingu iných dodávateľov. Výsledkom tohto porovnania je, že ak by BVS riadne obstarala motorové vozidlá, napríklad formou operatívneho leasingu cez verejnú súťaž, mohla ušetriť viac ako 50 percent nákladov. BVS takýmto prenajímaním vozidiel prišla o viac ako 4,5-milióna eur.

Autá nemajú GPS ani knihu jázd

Ďalším zistením bolo, že v BVS nekontrolovali využívanie služobných vozidiel na súkromné účely. V kontrolovanom období 2015 - 2018 vzrástol počet vozidiel využívaných na súkromné účely o 57,62 percenta. Autá využívané na súkromné účely nemajú nainštalované GPS, nevedú žiadnu knihu jázd, ani iné záznamy.

„Zamestnancom, ktorí využívajú autá na súkromné účely, sa paušálne zráža zo mzdy 30 percent z celkových výdavkov na spotrebované pohonné hmoty, pri členoch predstavenstva a riaditeľoch úsekov je to dokonca len 20 percent, bez ohľadu na to, koľko kilometrov prejazdili. Ide o fakticky nevyčísliteľný benefit pre zamestnancov, pretože neexistuje kontrolný mechanizmus, ktorým by sa dalo preveriť, či zamestnanec tento benefit nezneužíva,“ uviedlo hlavné mesto.

Na základe výsledkov kontroly mestský kontrolór odporučil BVS, aby rokovala so spoločnosťou Infra Services o zmene cenníka z rámcovej zmluvy, alebo o ukončení tejto zmluvy. Tiež by mala optimalizovať počet vozidiel pridelených zamestnancom na používanie aj na súkromné účely, nastaviť kontrolný mechanizmus pre tieto vozidlá a pri zadávaní zákaziek postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. „Súčasné vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nemalo námietky k zisteným nedostatkom. Stotožnilo sa s navrhovanými odporúčaniami mestského kontrolóra. Nové vedenie Bratislavskej vodárenskej zároveň informovalo kontrolóra, že na riešení týchto problémov pracuje už od svojho nástupu do funkcie,“ dodal Bubla.

Plánuje kontrolu

Súčasné vedenie BVS sa s návrhmi kontrolóra stotožnilo, informovalo ho zároveň, že na odstránení nedostatkov pracuje už od svojho nástupu do funkcie. Vzhľadom na závažnosť zistení však vedenie mesta zvažuje aj ďalšie kroky v danej veci. "Primátor zároveň plánuje uložiť mestskému kontrolórovi úlohu vykonania komplexnej kontroly v BVS," dodal hovorca Bratislavy.

Výsledky kontroly považujú za vážne i menšinoví akcionári BVS. Ich zástupca Miroslav Dragun upozornil, že návrh rokovať o úprave cien za prenájom vozidiel a ďalšie služby, ktoré predostreli minoritní akcionári už v máji tohto roka dočasnému vedeniu BVS, ostal bez odozvy. "Považujeme za dôležité stabilizovanie situácie medzi BVS a jej dcérskou spoločnosťou Infra Services, naďalej však upozorňujeme aj na to, že v predchádzajúcom volebnom období aj teraz sú v predstavenstve Infra Services za bratislavské vodárne iba nominanti mesta Bratislava a menšinoví akcionári nemajú dosah na riadenie dcérskych spoločností," dodal Dragun.

Viac
k Téme

TOP videá