Slovenská pošta po tretí raz za sebou na stupni víťazov v súťaži o najkrajšiu rytú známku EÚ

Slovenská pošta po tretí raz za sebou na stupni víťazov v súťaži o najkrajšiu rytú známku EÚ

25.9.2019 11:43 | PR | zdroj foto: PR

Poštová známka Slovenskej pošty „UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“ sa umiestnila na 2. mieste v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli.

Slovenská pošta po tretí raz za sebou na stupni víťazov v súťaži o najkrajšiu rytú známku EÚ
  • Zdieľať

Poštová známka Slovenskej pošty „UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“ sa umiestnila na 2. mieste v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli.

Slovenská pošta vydala poštovú známku 21. augusta 2018 pri príležitosti 50. výročia nenásilného odporu občanov Česko-Slovenska proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Autorom grafického dizajnu návrhu emisie je akademický maliar Vladislav Rostoka a autorom návrhu oceľorytiny je akademický maliar Rudolf Cigánik. Obaja umelci patria v súčasnosti k najlepší známkovým tvorcom na Slovensku a v zahraničí.

Motívom poštovej známky je rytecká transkripcia svetoznámej fotografie športového fotoreportéra Ladislava Bielika (1939 – 1984), ktorá patrí do kolekcie 100 najlepších fotografií 20. storočia.  Známka bola vytlačená v exkluzívnej hárčekovej úprave s poštovou známkou vyperforovanou v strednej časti. Zámku vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže „Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ sa uskutočnilo 21. septembra 2019 v Sále Milícií historickej bruselskej radnice za prítomnosti veľvyslancov a zástupcov poštových správ ocenených krajín.

Odborná porota pod vedením Dr. Guy Coutanta udelila prvé miesto Poľskej pošte za emisiu venovanú „100. výročiu založenia poľskej tlačiarne cenín PSPW“ (Polska Wytvórnia Papierów Wartościowych). Motívom hárčeka v tvare bankovky bol portrét významného hudobníka a politika Jana Paderewského, za ktorého éry bola tlačiareň založená. Výtvarný návrh známky vytvorila  Agnieszka Róchniak a rytinu Przemysław Krajewski. Na treťom mieste sa umiestnila poštová známka Českej pošty stvárňujúca portrét významného španielskeho vojvodcu prvej polovice 17. storočia Diega de Guzmána od flámskeho grafika Paulusa Pontia, ktorú rytecky spracoval Martin Srb.

Z histórie súťaže

Súťaž „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ sa koná od roku 1966 v Bruseli, čo ju radí medzi najstaršie súťaže o najkrajšie známky v Európe. Spočiatku bola venovaná súťaži o najkrajšiu poštovú známku Belgicka, neskôr pribudli ďalšie kategórie, ako napr. o najkrajšiu detskú známku, najkrajšiu známku Európy v emisnom rade EUROPA a Najkrajšiu rytú známku Európskej únie. Po smrti jej zakladateľa v roku 2000 sa niekoľko rokov súťaž nekonala, ale v roku 2002 bola obnovená súčasným prezidentom odbornej poroty Dr. Guy Coutantnom, ktorý do organizácie súťaže zapojil belgickú poštu B-post a filatelistickú asociáciu  PRO-POST.

Práve jeho zásluhou bola v roku 2005 do súťaže zaradená súťažná kategória Najkrajšej rytej známky Európskej únie, v ktorej Slovenská pošta doteraz získala nasledovné ocenenia:

- 3. miesto za poštovú známku „Spoločné vydanie s Českou republikou: Karol Plicka“ v roku 2009, autor výtvarného návrhu Dušan Kállay, autor rytiny Miloš Ondráček,
- 1. miesto za poštovú známku „400. výročie konania Žilinskej synody“ v roku 2011,  autor výtvarného návrhu Dušan Kállay, autor rytiny Martin Činovský,
- 2. miesto za poštovú známku „Umenie: Martin Martinček“ v roku 2014, autor výtvarného návrhu a rytiny Rudolf Cigánik, 
- 2. miesto za poštovú známku „450. výročie narodenia Jána Jessenia“ v roku 2017, autor výtvarného návrhu akad. mal. Vladislav Rostoka, autor rytiny: František Horniak,
- 2. miesto za poštovú známku „500. výročie reformácie“ v roku 2018, autor výtvarného návrhu Dušan Kállay, autor rytiny Martin Činovský.

TOP videá