Putin hodnotil stav Ruska. Podporí rodiny a zvýhodní hypotéky

Putin hodnotil stav Ruska. Podporí rodiny a zvýhodní hypotéky

20.2.2019 12:26 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/AP

Ruský prezident Vladimir Putin tradične prehovoril o stave krajiny a ďalšom smerovaní. Kľúčom k úspechu je podľa neho zosilnenie hospodárskeho rastu Ruska. Na reformy a opatrenia pôjdu zo štátnej pokladnice desiatky miliárd rubľov.

Putin hodnotil stav Ruska. Podporí rodiny a zvýhodní hypotéky

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Ruský prezident Vladimir Putin tradične prehovoril o stave krajiny a ďalšom smerovaní. Kľúčom k úspechu je podľa neho zosilnenie hospodárskeho rastu Ruska. Na reformy a opatrenia pôjdu zo štátnej pokladnice desiatky miliárd rubľov.

Vložiť video

Nová kvalita života a pôrodnosť

Informoval, že ruská vláda sa snaží "o novú kvalitu života pre všetky generácie". Toto sa podľa neho dá dosiahnuť "len dynamickým rozvojom Ruska". Putin konštatoval, že kľúčovou úlohou je chrániť ľudí a podporiť rodiny. Rusko vstúpilo do zložitého demografického obdobia, keď miera pôrodnosti klesá. Pripomenul, že začiatkom 21. storočia sa v Rusku podarilo zvrátiť negatívne trendy, a vyjadril presvedčenie, že "Rusko to môže urobiť znova".

Na podporu pôrodnosti Putin navrhol zníženie daňového zaťaženia rodín, aby platilo "viac detí, menej daní". Putin tiež chce zvýšiť pomoc pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom. Sľúbil tiež nižšie hypotékárne sadzby a dotácie na bývanie pre rodiny s viacerými deťmi. Štát musí ľuďom pomôcť dostať sa zo zložitej životnej situácie. Putin spomenul aj "hypotekárne prázdniny", aby občania mali možnosť odložiť splácanie hypotéky v prípade choroby či straty zamestnania. Vyzval urobiť poriadok na trhu s mikropôžičkami, aby ľudia boli chránení pred podvodníkmi.

Putin naliehal i na valorizáciu dôchodkov. Vyslovil sa za to, aby všetky dôchodky dosiahli úroveň životného minima a potom boli valorizované. V tejto súvislosti vyzval štátnych úradníkov "nepripustiť prejavy neúcty k občanom".

Viac
k Téme

Bilión na pomoc pacientom s rakovinou

Venoval sa aj téme zdravotníctva, dostupnosti zdravotnej starostlivosti a jej kvalite. Vyhlásil, že zdravotná starostlivosť musí byť dostupná "vo všetkých kútoch Ruska". Ruský prezident sa vyslovil za skvalitnenie služieb lekárov, informatizáciu systému a racionalizáciu práce tak, aby sa na vyšetrenia nečakalo a najmodernejšie metódy a nástroje sa používali aj v regiónoch, nielen v koncových klinikách celoštátneho významu. Upozornil však aj na nedostatok lekárov.

Putin vyhlásil, že na pomoc pacientom s rakovinou bude vynaložených najmenej bilión rubľov, pričom pripomenul nutnosť prevencie a zdôraznil aj význam včasnej diagnostiky ochorenia. V Rusku treba podľa Putina "vytvoriť aspoň dve rehabilitačné centrá pre deti svetovej úrovne". Za dôležitú označil aj otázku paliatívnej starostlivosti, ktorú v Rusku potrebuje okolo milión ľudí. Potrebné je aj zásadne zmeniť systém dlhodobej starostlivosti o chorých.

Viac
k Téme

Historická príležitosť pre rast podnikania

V súvislosti s témou ochrany životného prostredia Putin kritizoval zriaďovanie skládok odpadov v blízkosti domov. Vyhlásil, že negovanie tohto problému je neprijateľné. Podľa neho v Rusku treba vytvoriť civilizovaný a bezpečný systém recyklácie odpadu. Vyhlásil tiež, že riešenie environmentálnych problémov je "zodpovednosťou každého z nás. Je to v záujme ruského národa". Podľa Putina úrady v tejto sfére musia rešpektovať pripomienky a návrhy občanov.

V oblasti školstva a kultúry sa Putin vyslovil za posilnenie kádrovej politiky. Od poslancov federálneho parlamentu žiadal aj zvýšenie podpory pre regionálne divadlá a knižnice.

Rusko má podľa Putina historickú príležitosť pre rast podnikania, a to aj v oblasti IT. Sformuloval štyri priority: rast produktivity práce a vývozu, zlepšenie podnikateľského prostredia, odstránenie obmedzení pre ekonomiku a príprava kádrov. Zdôraznil, že vysoké tempo ekonomického rastu je nutné, lebo len tak možno zvyšovať životnú úroveň.

Ruský prezident poveril vládu, aby vytvorila ochrannú značku ekologických výrobkov. Rusko by podľa neho malo mať vlastný súbor poľnohospodárskych technológií, jpretože e to "otázka bezpečnosti štátu" i kvality života. Za veľmi dôležité pre hospodársky rast Putin označil aj modernizáciu infraštruktúry. Apeloval zvýšiť atraktívnosť Ruska pre turistov. Za strategickú úlohu označil rozvoj Ďalekého východu a informoval, že v tomto roku sa začnú premávať vlaky po krymskom moste, čo je tiež príležitosť pre rozvoj regiónu.