Vláda prijala akčný plán, počíta so stovkami pracovných miest

Vláda prijala akčný plán, počíta so stovkami pracovných miest

16.1.2019 17:32 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/Viktor Zamborský

Akčný plán okresu Snina, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Snine schválila vláda SR, počíta do roku 2023 s vytvorením 582 pracovných miest, a to nasmerovaním aktivít do rozvoja lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov a tiež zlepšenia kvality života obyvateľov.

Vláda prijala akčný plán, počíta so stovkami pracovných miest

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Akčný plán okresu Snina, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Snine schválila vláda SR, počíta do roku 2023 s vytvorením 582 pracovných miest, a to nasmerovaním aktivít do rozvoja lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov a tiež zlepšenia kvality života obyvateľov.

Vložiť video

Jeden z najmenej rozvinutých okresov

Z celkovej odhadovanej finančnej investície v nasledujúcich piatich rokoch, ktorá predstavuje minimálne 76 miliónov eur, sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnycha investičných fondov vo výške 61,19 milióna eur. Celková výška regionálneho príspevku bude 2,285 milióna eur.

Sninský okres bol do zoznamu najmenej rozvinutých zaradený koncom vlaňajšieho apríla. Dôvodom bola dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Tá k 31. augustu 2018 predstavovala 9,65 percenta. "Posledný údaj, ktorý máme za okres Snina, je na úrovni 8,03 percenta, čo je ale, samozrejme, viac ako priemer," uviedol na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši povedal, že ambíciou po vytvorení uvedeného počtu pracovných miest je, aby klesla pod úroveň piatich percent.

Musia hľadať nejaký kompromis

Problémom tohto okresu je podľa Pellegriniho starnúce obyvateľstvo a vyľudňovanie. "Preto je dôležité pracovať na udržaní primeranej kvality života občanov v tomto regióne. Veľkou výzvou pre tento okres je prístup obyvateľov jednotlivých obcí k pitnej vode," uviedol. Dotkol sa aj témy odstavených áut v Ubli, ktorých je podľa starostky Nadeždy Sirkovej už viac ako 300. "Pokiaľ pani starostka spolu s príslušnými orgánmi nájde spôsob, ako tieto vozidlá odstrániť z katastrálneho územia obce a niekde ich umiestniť, vláda je pripravená pomôcť aj finančne," upozornil.

Pellegrini na margo regionálnych rozdielov v priemernej mzde povedal, že nie je záujmom vlády lákať do tohto územia investície alebo podnikateľov, ktorí platia najnižšiu minimálnu mzdu. "Aj keď by bol možno záujem o túto prácu, pretože evidujeme, že mnoho ľudí z tohto okresu dochádza do firiem, kde vykonávajú manuálnu prácu za malé mzdy," poznamenal s tým, že nemožno očakávať, že sem v krátkom čase príde významný investor. "Čiže musíme hľadať nejaký kompromis," dodal.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter by ocenil, ak by sa tu vytvorili podmienky a predpoklady nielen na to, aby sa znížila nezamestnanosť, ale aby sa nové pracovné miesta vytvorili v okrese Snina. V tejto súvislosti sú pripravení spolupracovať so všetkými zamestnávateľmi. "Som veľmi rád, že akčný plán počíta aj so šiestimi novými sociálnymi podnikmi," spomenul. Obrátil sa aj na zamestnávateľov v tomto okrese. "Chcel by som vás požiadať o to, aby ste v maximálnej miere nepreferovali do tohto okresu pracovnú silu z Ukrajiny na miesta, ktoré dokážeme obsadiť našimi nezamestnanými. Šičky dokážeme pripraviť aj my. Dajme šancu aj Rómkam. Som presvedčený, že si to zaslúžia," vysvetlil s tým, že ak nedokážu obsadiť tieto miesta, potom sú pripravení baviť sa aj o dovoze pracovnej sily z Ukrajiny.

Viac
k Téme

Bariéry rozvoja okresu

Potenciál rozvoja okresu Snina predstavuje napr. efektívne využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva, tradícií, folklóru, miestnych zvykov a pamätných udalostí pre zachovanie kultúry a rozvoj cestovného ruchu, aj vo vzťahu k Poľsku a Ukrajine. Rovnako aj zvyšovanie pridanej hodnoty poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a jej vysokej ekologickej kvality, ale aj využitie existujúceho potenciálu a kapacít v priemysle, predovšetkým strojárskom a drevospracujúcom, tiež v lesnom hospodárstve, s dôrazom na finalizáciu a pridanú hodnotu a so zreteľom na ochranu životného prostredia.

Medzi bariéry ekonomického a sociálneho rozvoja tohto okresu patrí podľa schváleného materiálu aj zlá dostupnosť územia smerom na Poľsko, nedostatočná technická a environmentálna infraštruktúra obcí, ale aj nízke využívanie regionálnych zdrojov a potenciálov.

Viac
k Téme

Rozdelili vyše milión eur

Vláda počas svojho výjazdového rokovania v Snine rozdelila medzi mesto a obce okresu sumu 1.223.500 eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Snina, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.

Ako uviedol premiér Peter Pellegrini, milión eur bol navýšený o 75.000 eur pre obec Ubľa na vybudovanie sociálnych zariadení pre verejnosť, ktorá prechádza cez hraničný priechod s Ukrajinou. Ďalšiu sumu 130.000 eur vyčlenili pre Prešovský samosprávny kraj na dokončenie štúdie uskutočniteľnosti, týkajúcej sa rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete v okrese Snina.

"Ministerka kultúry pôvodných 4000 eur pre dva folklórne súbory rozšírila na 10.000 eur, ktoré si rozdelia tri folklórne súbory. Týmito drobnými úpravami sme navýšili sumu na viac ako 1,2 milióna eur," vysvetlil premiér.

Viac
k Téme

Nákup techniky pre nemocnicu

"Väčšina peňazí z milióna eur smeruje do mesta Snina, kde 230.000 eur ide do nákupu techniky pre nemocnicu, ktorú vlastní mesto. Zároveň budeme rekonštruovať aj športový mestský klub v objeme 120.000 eur, tak aby aj v tomto meste došlo k zlepšeniu športovej infraštruktúry. Samozrejme v rámci obcí okresu sú stanovené potreby jednotlivých obcí a to sú rekonštrukcie miestnych komunikácií, majetku obcí a podporené sú cirkvi," doplnil Pellegrini.

"Všetci sa nádejame, že týmto snaha a úsilie vlády pomôcť tomuto okresu a nášmu mestu nekončí. Som veľmi rada, že pán predseda si vypočul aj všetky problémy, ktoré nás ťažia. Verím, že nájdeme spôsob, ako riešiť problém so zastavením vyľudňovania regiónu, lebo jedna vec je poskytnúť dotáciu a druhá vec, aby to malo aj zmysel, a aby sa tu naštartoval život," povedala primátorka Sniny Daniela Galandová.

Obec Ulič získala 88.000 eur na výstavbu obecného skladu biomasy za účelom vykurovania základnej a materskej školy, ale i obecného úradu, zdravotného strediska, lekárne a hasičskej zbrojnice. Obec Ruský Potok získala na úpravu miestneho potoka 30.000 eur. Rovnakú sumu dostala obec Stakčín na rekonštrukciu školskej jedálne a tiež obec Ubľa na rekonštrukciu exteriéru a interiéru domu smútku.

TOP videá