Prebraté odseky, nesprávne citácie. Preskúmali Dankovu prácu

Prebraté odseky, nesprávne citácie. Preskúmali Dankovu prácu

11.1.2019 10:04 | zdroj: TA3 SITA TASR | zdroj foto: TASR/Branislav Račko

Je rigorózna práca predsedu parlamentu Andreja Danka plagiát? Špeciálna komisia, ktorá ju spolu s ďalšou prácou skúmala, sa tomuto pojmu vyhla, pretože slovenský právny systém ho nepozná. Konštatovala však nedostatky ako veľkú zhodu so zdrojovou literatúrou či zachovanie celých kapitol z pôvodných zdrojov.

Prebraté odseky, nesprávne citácie. Preskúmali Dankovu prácu

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Je rigorózna práca predsedu parlamentu Andreja Danka plagiát? Špeciálna komisia, ktorá ju spolu s ďalšou prácou skúmala, sa tomuto pojmu vyhla, pretože slovenský právny systém ho nepozná. Konštatovala však nedostatky ako veľkú zhodu so zdrojovou literatúrou či zachovanie celých kapitol z pôvodných zdrojov.

Vložiť video

Prebrali celé odseky z použitých zdrojov

Predseda Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác Vladimír Janiš predniesol záverečné vyhlásenie na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v ktorom sa komisia zamerala najmä na medializované prípady. K dvojici prác konštatuje, že obe prebehli v súlade s platnými predpismi. „V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali),“ ukončil vyhlásenie, ktoré sa týka aj rigoróznej práce predsedu NR SR a SNS Andreja Danka.

Komisia sa v súlade so svojím mandátom zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999 až 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Na základe analýzy vybranej vzorky komisia konštatuje, že vo viacerých prípadoch identifikovali nedostatky, ktoré považujú za porušovanie akademických pravidiel. „Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy,“ uviedol Janiš.

Viac
k Téme

63 strán ukazuje veľkú zhodu

Dve medializované práce, ktoré komisia skúmala, obsahujú časti oproti zdrojovej literatúre mierne upravené. Väčšina z týchto častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov. „Obe rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, pričom tieto nie sú tvorené správne, a to ani ako parafrázy,“ konštatuje vyhlásenie účelovej komisie. V správe komisie sa uvádza, že 63 strán práce Andreja Danka vykazuje veľkú zhodu so zdrojovou literatúrou. Komisia podľa podpredsedu AS UMB Miroslava Hužvára nepoužíva pojmy, ktoré slovenský právny systém nepozná, preto neuvádza, či ide o plagiát alebo kompilát. „Všetky podrobné informácie sú uvedené v správe účelovej komisie, ktorá bude verejnosti sprístupnená hneď po skončení zasadnutia,“ dodal v diskusii podpredseda.

Ministerka školstva Martina Lubyová po rokovaní vlády v stredu 9. januára uviedla, že ak unikajú informácie z komisie, ktorá skúma podozrenie na plagiátorstvo záverečných prác na UMB a zaviazala sa k mlčanlivosti, mohla by pochybovať o jej vierohodnosti. Lubyová tak reagovala na otázku Denníka N, podľa ktorého sa zistenia komisie zhodujú s tvrdeniami denníka, že rigorózna práca predsedu parlamentu Andreja Danka bola skompilovaná z piatich učebníc.

Vláda 9. januára schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá sa týka odoberania akademických titulov. Podľa Lubyovej by sa mali báť jedine tí, ktorí získali titul v dôsledku úmyselného trestného činu alebo im prácu napísal niekto iný. „Tieto dve veci sa tam riešia. To, že ide o trestný čín, môže skonštatovať jedine súd. Ak trestný čin súvisel so štúdiom, tak potom sa bude rozhodovať o odoberaní titulu. Orgán, ktorý titul udelil, tak ho aj odníma," vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zriadila účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite v novembri 2018, pričom sa zaoberala aj Dankovou rigoróznou prácou. Komisiu tvorí deväť členov akademickej obce UMB, dvaja z nich sú študenti. Každá fakulta UMB je v komisii zastúpená aspoň jedným členom. Všetci členovia komisie majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas práce v komisii. Andrej Danko čelí podozreniu z plagiátorstva potom, ako 15. novembra spravodajský portál Denníka N uviedol, že jeho rigorózna práca z roku 2000 bola opísaná.

Sulík: Danko by mal odstúpiť

Andrej Danko v reakcii uviedol, že berie správu komisie na vedomie. Zdôraznil, že v celom texte nie je ani raz spomenuté slovo plagiát.

Komisia podľa šéfa SaS Richarda Sulíka potvrdila, že predseda NR SR má titul JUDr. za plagiát. "Chýba už len to, aby tento klamár a podvodník kandidoval za prezidenta. Takých prezidentov „potrebujeme“. Andrejovi Dankovi dávame čas, aby pozbieral zvyšky slušnosti a sám z funkcie predsedu NR SR odišiel. V opačnom prípade zvážime jeho ďalšie odvolávanie v parlamente," uviedol Sulík.

"Zároveň sa pýtame koaličných partnerov zo strán Smer-SD a najmä Most-Híd, či sú skutočne ochotní akceptovať ako predsedu parlamentu a druhého najvyššieho ústavného činiteľa človeka dokázateľne usvedčeného z plagiátorstva," dodal.

Je na osobnom rozhodnutí Andreja Danka, ako so závermi účelovej komisie naloží, uviedla hovorkyňa koaličného Mosta-Híd Klára Debnár na margo záverov tejto komisie, ktorá posudzovala aj Dankovu rigoróznu prácu z roku 2000. Na otázku, či má Danko ako šéf parlamentu naďalej dôveru Mosta-Híd, strana neodpovedala. Keď sa vlani Danka pokúšala opozícia pre kauzu jeho rigoróznej práce odvolať, bugárovci sa na hlasovaní nezúčastnili.