J&T Banka uzavrela tretí kvartál s bilančnou sumou viac ako 6 miliárd eur

J&T Banka uzavrela tretí kvartál s bilančnou sumou viac ako 6 miliárd eur

13.12.2018 15:20 | PR | zdroj foto: ČTK

Tretí kvartál uzavrela J&T Banka, podľa konsolidovaných výsledkov, s bilančnou sumou vo výške 6,1 miliardy eur. Čistý zisk celej banky za toto obdobie dosiahol 59 miliónov eur. Na Slovensku administrovala klientske aktíva vo výške 2,59 miliardy eur.

J&T Banka uzavrela tretí kvartál s bilančnou sumou viac ako 6 miliárd eur
  • Zdieľať

Tretí kvartál uzavrela J&T Banka, podľa konsolidovaných výsledkov, s bilančnou sumou vo výške 6,1 miliardy eur. Čistý zisk celej banky za toto obdobie dosiahol 59 miliónov eur. Na Slovensku administrovala klientske aktíva vo výške 2,59 miliardy eur.

Rekonštrukcie vysokoškolských internátov napredujú. Sto percent peňazí z balíka určeného na ich obnovu zatiaľ vyčerpali štyri univerzity. Na kontrolnom dni v bratislavskom internáte Mladá garda, o tom informovali šéfovia rezortov školstva a financií. Na obnovu internátov vláda vyčlenila celkovo 50 miliónov eur.

Banka je jedným z hlavných aranžérov emisií na slovenskom a českom trhu, len od začiatku roka uviedla na trh 13 emisií v celkovom objeme 830 miliónov eur. To sa tiež prejavilo na náraste príjmov za prípravu dlhopisových emisií (+58,4 %).

Nárast dosiahli tiež vklady, ktoré tvorili 4,5 miliardy eur. S takmer polovičným podielom dlhodobých vkladov so splatnosťou 1 a viac rokov (47 %) banka trvalo vykazuje jednu z najstabilnejších vkladových báz na trhu. 
Od začiatku roka poskytla banka nové úvery a záruky vo výške 1,1 miliardy eur, celkovo tak úverové portfólio na konsolidovanej úrovni tvorilo 2,6 miliardy eur.

Medziročne vzrástol (+11,5 %) tiež celkový spravovaný majetok v investíciách, ktorý ku koncu septembra dosiahol hranicu 5,4 miliardy eur. Majetok spravovaný vo fondoch tak len od začiatku tohto roka vzrástol takmer o 110 miliónov eur a dosiahol tak celkovú hodnotu 1,13 miliardy eur.

Vlastný kapitál ku koncu septembra dosiahol 733 miliónov eur. Kapitálová primeranosť tak bola 15,69 %.

„Teší nás, že investičný rozhľad a s tým súvisiaca ochota investovať u našich klientov stále rastú. Podielom investičných zložiek ich finančných portfólií sa tak začíname približovať krajinám západnej Európy. Naším cieľom je preto ponúkať klientom vždy také investičné riešenia, ktoré reagujú na ich požiadavky a potreby na finančných trhoch,“ povedala riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.