ECB zákon neporušila, tvrdí súd. Oponenti posúvajú prípad ďalej

ECB zákon neporušila, tvrdí súd. Oponenti posúvajú prípad ďalej

11.12.2018 16:11 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA/AP

Kontroverzný nákup dlhopisov Európskou centrálnou bankou je v súlade s európskou legislatívou. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie. Programom nákupu dlhopisov vraj centrálna banka neporušila zákaz financovania štátneho dlhu a neprekročila svoj mandát.

ECB zákon neporušila, tvrdí súd. Oponenti posúvajú prípad ďalej

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Kontroverzný nákup dlhopisov Európskou centrálnou bankou je v súlade s európskou legislatívou. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie. Programom nákupu dlhopisov vraj centrálna banka neporušila zákaz financovania štátneho dlhu a neprekročila svoj mandát.

Vložiť video
Vložiť video

Nie je v rozpore s právom EÚ

Program nákupu štátnych dlhopisov na sekundárnom trhu (PSPP), ktorý realizuje Európska centrálna banka, nie je v rozpore s právom EÚ a neprekračuje mandát ECB. Rozhodol takto Súdny dvor Európskej únie.

Viaceré skupiny jednotlivcov podali na nemecký ústavný súd sťažnosti týkajúce sa nákupov dlhopisov ECB. Tieto skupiny v podstate tvrdia, že rozhodnutia ECB nie sú kryté jej mandátom a porušujú zákaz menového financovania. Nemecký súd tieto sťažnosti posunul Európskemu súdnemu dvoru, ktorý konštatuje, že cieľom programu PSPP je podporiť návrat miery inflácie na úroveň tesne pod 2 % v strednodobom horizonte.

"Nič nenasvedčuje tomu, že by konkretizácia cieľa zo strany ECB udržať cenovú stabilitu, teda udržať mieru inflácie na úrovni tesne pod 2 % v strednodobom horizonte, bola poznačená zjavne nesprávnym posúdením a prekračovala rámec stanovený zmluvami únie," konštatuje sa v správe súdu pre médiá.

Viac
k Téme

Neporušuje zákaz menového financovania

Súdny dvor okrem toho pripomína, že z primárneho práva jasne vyplýva, že ECB a centrálne banky členských štátov môžu v zásade obchodovať na finančných trhoch s obchodovateľnými nástrojmi denominovanými v eurách v rámci priamych nákupov a predajov. Podľa Súdneho dvora program PSPP v samotnej podstate zjavne nejde nad rámec toho, čo je potrebné na rast miery inflácie.

Pokiaľ ide o spôsoby uplatňovania programu PSPP, Súdny dvor zdôrazňuje, že tento program nie je selektívny a nereaguje na špecifické potreby financovania určitých štátov eurozóny. Súdny dvor ďalej konštatuje, že program PSPP neporušuje zákaz menového financovania, ktorý Európskemu systému centrálnych bánk zakazuje poskytovať členskému štátu akýkoľvek typ úveru.

"Vykonanie tohto programu sa nerovná nákupu dlhopisov na primárnom trhu a nemá za následok demotiváciu členských štátov viesť zdravú rozpočtovú politiku," dodáva správa. Súdny dvor ďalej spresňuje, že zákaz menového financovania nebráni držbe dlhopisov až do ich splatnosti, ani nákupu dlhopisov s negatívnym výnosom do splatnosti.