Z európskeho fondu podporia dlhodobo nezamestnaných aj starších

Z európskeho fondu podporia dlhodobo nezamestnaných aj starších

11.12.2018 11:22 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Martin Baumann (ilu)

Ministerstvo práce chce využiť peniaze z európskeho sociálneho fondu na podporu dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Ďalšou skupinou je aj podpora zamestnanosti ľudí vo veku približne 50 rokov. Podľa ministra práca Jána Richtera pracuje v slovenských firmách viac ako 240-tisíc takýchto ľudí. Väčšina z nich má pritom záujem o pozície, ktoré mladých nelákajú.

Z európskeho fondu podporia dlhodobo nezamestnaných aj starších

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Ministerstvo práce chce využiť peniaze z európskeho sociálneho fondu na podporu dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Ďalšou skupinou je aj podpora zamestnanosti ľudí vo veku približne 50 rokov. Podľa ministra práca Jána Richtera pracuje v slovenských firmách viac ako 240-tisíc takýchto ľudí. Väčšina z nich má pritom záujem o pozície, ktoré mladých nelákajú.

Vložiť video

Záväzok z roku 2016 naplnili

Operačný program Ľudské zdroje sa dosiahnutými kvantitatívnymi výsledkami zaraďuje medzi najlepšie implementované operačné programy v SR. Uviedol to na výročnej konferencii OP Ľudské zdroje šéf Ján Richter za účasti podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho.

"Pre ilustráciu, koncom roku 2017 bolo zazmluvnených 48 % z celkovej alokácie. Dnes, na konci roku 2018, je to 63 %. Čerpanie alokovaných prostriedkov je na úrovni 22 % z alokácie, oproti 13 % na konci roku 2017. Sme jeden z mála operačných programov, ktoré splnili pravidlá čerpania N+3. Už na konci roku 2018 máme naplnený záväzok z roku 2016 na viac ako 100 %. Tak, ako som spomínal, dosiahnuté výsledky nám vytvárajú komfort pre zacielenie na kvalitu výstupov," hodnotil Richter.

Viac
k Téme

Individuálne poradenstvo a tútoring

Kvalita výstupov je podľa ministra práce v tomto ponímaní menovateľom princípu Hodnota za peniaze, projektu, ktorý je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR. "V tomto duchu sme pristúpili k revízii operačného programu, ktorá v roku 2018, v polovici programového obdobia, prebehla a ktorú nám Európska komisia následne schválila," podotkol Richter.

"Som rád, že v oblasti zamestnanosti sa budeme môcť aj naďalej sústreďovať na skupinu dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Prostriedky Európskeho sociálneho fondu využijeme hlavne na identifikáciu a odstránenie bariér, ktorú spomínanú skupinu limitujú v uplatnení sa na pracovnom trhu. Svoju pozornosť sústredíme na rozvoj individuálneho poradenstva, individuálneho tútoringu, ktoré umožnia dlhodobo nezamestnaným popri intervenciách vedúcich k nadobudnutiu potrebných pracovných zručností aj individuálny osobný rozvoj, a to hlavne v oblastiach vnímania osobnej hodnoty, vlastnej spoločenskej hodnoty a následne aj formovania ich spoločenskej zodpovednosti," avizoval.

Viac
k Téme

Pracovný trh sa zmení

Ďalšou dôležitou cieľovou skupinou podľa Richterových slov je skupina zamestnaných, ktorí by mohli byť potenciálne ohrození transformáciou pracovného trhu. "Dnes už vieme, že k nej nevyhnutne príde počas najbližšej dekády. Táto zmena predefinuje trh práce z podoby, ako ho dnes poznáme, do istej, novej podoby, zatiaľ do istej miery nepoznanej. Hovoríme o fenoméne tzv. Práca 4.0, o novej priemyselnej revolúcii, ďalšej vedecko-technickej oblasti, ktorá bude určite, nielen v našej krajine, predstavovať komplexné celospoločenské výzvy," dodal Richter.

Richterove slová o implementácii potvrdil aj Raši. "Ku koncu tohto roka budeme mať vo výzvach operačného programu Ľudské zdroje viac ako 2 miliardy eur, čo je viac ako 90 %. Z tohto objemu sú zazmluvnené projekty vo výške viac ako 1,4 miliardy eur, čo je tiež výborný výsledok. Vyplatených bolo už viac ako 500 miliónov eur, teda aj z hľadiska priemeru čerpania európskych prostriedkov na Slovensku je tento operačný program úspešný," doplnil Raši.

"Verím, že aj na konci implementácie tohto programu budeme môcť povedať, že sme podporili rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného vzdelávania, ako aj plnohodnotnú inklúziu na trh práce, tak ako sme si to vytýčili. Tento OP bude operačným programom z hľadiska SR, jeho plnenia, cieľov a aj čerpania tým, ktorý bude dávaný za príklad," dodal Raši.