Pred 70 rokmi podpísali významný dokument, chráni naše práva

Pred 70 rokmi podpísali významný dokument, chráni naše práva

10.12.2018 08:10 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: Twitter.com/James Gleave

Pred 70 rokmi prijali jeden z najdôležitejších dokumentov Organizácie spojených národov - Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Odvtedy sa ju podarilo zakotviť v ústavách takmer všetkých štátov sveta. Napriek tomu sa ľudské práva a slobody na mnohých miestach dodnes porušujú.

Pred 70 rokmi podpísali významný dokument, chráni naše práva

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Pred 70 rokmi prijali jeden z najdôležitejších dokumentov Organizácie spojených národov - Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Odvtedy sa ju podarilo zakotviť v ústavách takmer všetkých štátov sveta. Napriek tomu sa ľudské práva a slobody na mnohých miestach dodnes porušujú.

Vložiť video

Spoločný ideál

Svetový deň ľudských práv pripadajúci na 10. decembra sa slávi v deň, keď Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo v roku 1948 Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. V roku 2018 sa Svetový deň ľudských práv nesie v znamení osláv 70. výročia prijatia tohto dokumentu. V ňom sú zapísané neodňateľné práva každého jednotlivca ako človeka bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru.

Ako ďalej uviedla OSN na svojej webovej stránke, keďže Všeobecnú deklaráciu ľudských práv napísali osobnosti z rôznych oblastí práva a kultúr, všetkých oblastí sveta, tento dokument predstavuje všeobecné hodnoty a spoločný ideál, ktorý si zaslúži, aby ho prijali všetky národy. V dokumente sa stanovuje rovnosť, pokiaľ ide o dôstojnosť a hodnoty všetkých ľudí. Jednoduchý fakt, že Všeobecná deklarácia ľudských práv odolala a vydržala v skúške času, poukazuje na univerzálnosť jej hodnôt rovnosti, spravodlivosti a dôstojnosti človeka, aj keď jej prísľuby sa ešte musia naplniť.

Viac
k Téme

Univerzálne a večné

Všeobecná deklarácia ľudských práv kladie na všetkých zodpovednosť. Princípy v nej zapísané sú rovnako platné v súčasnosti, ako boli v roku 1948. "Musíme obhajovať svoje práva aj práva ostatných ľudí. Musíme denne konať vo veci obhajoby ľudských práv, ktoré nás chránia, a podporovať skutočnosť, že všetci ľudia patria do ľudskej rodiny," uviedla OSN.

"Ľudské práva sú univerzálne a večné. Sú nedeliteľné. Nie je možné vybrať si jedno právo na úkor iného spomedzi práva občianskeho, politického, ekonomického, sociálneho či kultúrneho. Deklarácia vzdáva dnes hold obhajcom ľudských práv, ktorí riskujú svoje životy, aby chránili životy iných ľudí v podmienkach narastajúcej nenávisti, rasizmu, netolerancie a represie. V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým je naša povinnosť absolútne jasná: musíme sa postaviť na obhajobu ľudských práv - pre všetkých a všade na svete," zdôraznil v posolstve k tohtoročnému Svetovému dňu ľudských práv generálny tajomník OSN António Guterres.

Svetový deň ľudských práv súvisí s prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv 10. decembra 1948. Deklarácia a do nej zahrnuté základné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, rovnosť, prirodzená spravodlivosť a univerzálnosť, sa vzťahujú na všetkých ľudí. Všeobecná deklarácia ľudských práv je živý dokument a týka sa všetkých ľudí.

Viac
k Téme

Vo vyše 500 jazykoch

Všeobecná deklarácia ľudských práv existuje vo vyše 500 jazykoch vrátane slovenčiny a patrí medzi najprekladanejšie dokumenty na svete. Deklarácia, ktorá sa skladá z preambuly a 30 článkov, bola od začiatku považovaná za úspech. Zjednocovala odlišné, neraz až protikladné politické režimy, náboženstvá a kultúrne tradície. Stala sa základom medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a slúži ako vzor pre ďalšie zmluvy a deklarácie, napríklad aj pre Európsku dohodu o ľudských právach (1950) či Chartu základných práv Európskej únie (2000).

Podpora a ochrana ľudských práv sa stali jednou z najdôležitejších oblastí pôsobenia OSN od roku 1945, keď sa zakladajúce štáty OSN rozhodli, že zabránia zopakovaniu hrôz druhej svetovej vojny. V roku 1948 vyhlásilo VZ OSN vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, že rešpektovanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti je "základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete". V roku 1950 VZ OSN vyzvalo v rezolúcii 423 (V) všetky štáty, aby každý rok 10. decembra slávili schválenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv.