Zverejnili, ako rástla ekonomika a mesačná mzda. Siaha na tisíc eur

Zverejnili, ako rástla ekonomika a mesačná mzda. Siaha na tisíc eur

7.12.2018 09:59 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: ČTK

Výraznejší rast ekonomiky aj priemernej mesačnej mzdy hlási štatistický úrad. Slovenské hospodárstvo podľa údajov za tretí štvrťrok medziročne vzrástlo o 4,6 percenta, mzdy v porovnaní s minulým rokom vzrástli o vyše 6 percent a priemerný plat už dosahuje takmer "magickú" hranicu tisíc eur.

Zverejnili, ako rástla ekonomika a mesačná mzda. Siaha na tisíc eur
  • Zdieľať

Výraznejší rast ekonomiky aj priemernej mesačnej mzdy hlási štatistický úrad. Slovenské hospodárstvo podľa údajov za tretí štvrťrok medziročne vzrástlo o 4,6 percenta, mzdy v porovnaní s minulým rokom vzrástli o vyše 6 percent a priemerný plat už dosahuje takmer "magickú" hranicu tisíc eur.

Rástol dopyt

Slovenská ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku tohto roka medziročne o 4,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Potvrdil tak svoj predchádzajúci rýchly odhad z polovice novembra. V medzikvartálnom porovnaní sa hrubý domáci produkt po sezónnom očistení zvýšil o 1,1 %. Celkový objem v bežných cenách dosiahol 23,799 miliardy eur a medziročne vzrástol o 7 %. Štatistici revidovali údaje za predchádzajúce štvrťroky, HDP podľa nich vzrástol v 1. kvartáli o 3,7 % a v 2. štvrťroku o 4,5 %.

"K pozitívnemu ekonomickému vývoju v 3. štvrťroku 2018 prispel hlavne zahraničný dopyt rastom o 5,6 %. Rástol aj domáci dopyt, v porovnaní s 3. štvrťrokom 2017 bol vyšší o 3,7 %," priblížil úrad. V štruktúre domáceho dopytu sa podľa štatistikov zvýšili výdavky na konečnú spotrebu domácností o 3,2 %, na konečnú spotrebu verejnej správy o 1,6 % a na konečnú spotrebu neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 0,9 %. Rast dosiahla aj tvorba hrubého kapitálu, a to o 6,3 %.

Viac
k Téme

Najvyššia mzda v odvetví elektriny

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve v 3. štvrťroku 2018 dosiahla 992 eur a v porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 6,1 %. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,3 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2018 vzrástla o 1,3 %.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví dodávka elektriny, plynu a pary (1837 eur), informácie a komunikácia (1782 eur) a finančné a poisťovacie činnosti (1677 eur). V jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (630 eur), ostatných činnostiach (707 eur) a v stavebníctve (717 eur).

Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška priemerná nominálna mzda vzrástla vo všetkých odvetviach, relatívne najrýchlejšie v dodávke elektriny, plynu a pary (o 17,8 %), umení, zábave a rekreácii (o 11,4 %) a v informáciách a komunikácii (o 9,3 %).

Viac
k Téme

Polepšili si v podnikoch

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v porovnaní s 3. štvrťrokom 2017 vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 7,6 % na 1196 eur, príspevkových organizáciách o 6,7 % na 1111 eur, rozpočtových organizáciách o 5,3 % na 1017 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 3,8 % na 733 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1228 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 758 eur v Prešovskom kraji do 952 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2017 s najvyšším prírastkom o 7,2 % v Trnavskom kraji. V 1. až 3. štvrťroku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 984 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,4 %, reálna mzda vzrástla o 3,7 %. Rast nominálnej mzdy bol o 2 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.