Slovenský milionár: konzervatívny voči svetu, priekopnícky voči zvyšku Slovákov

Slovenský milionár: konzervatívny voči svetu, priekopnícky voči zvyšku Slovákov

3.12.2018 13:19 | PR | zdroj foto: ČTK

Investičné portfólio slovenských dolárových milionárov je v porovnaní so zahraničnými konzervatívnejšie, no v porovnaní s priemernou slovenskou domácnosťou pomerne dynamické.

Slovenský milionár: konzervatívny voči svetu, priekopnícky voči zvyšku Slovákov
  • Zdieľať

Investičné portfólio slovenských dolárových milionárov je v porovnaní so zahraničnými konzervatívnejšie, no v porovnaní s priemernou slovenskou domácnosťou pomerne dynamické.

Slovenskí dolároví milionári sú v porovnaní s tými svetovými pri investovaní menej naklonení podstupovať riziko. „Ide o dôsledok neexistencie tradície investovania pred rokom 1989, ľudia majú tiež stále v pamäti negatívne skúsenosti s privatizáciou, nemôžeme zabúdať ani na obdobie krízy na prelome rokov 2008 a 2009. Investičným náladám nepraje ani to, že bratislavská burza nefunguje tak, ako by sme si priali,“ vysvetľuje riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Obľúbené dlhopisy

Tieto faktory majú za následok, že typický slovenský milionár má podľa prieskumu J&T Banka Wealth Report 2018 stále len asi 15 percent svojho finančného portfólia investovaného do akcií. V porovnaní so svetovými milionármi ide o zhruba polovičný podiel (podľa dát World Wealth Report Capgemini 2018). Naopak podiel konzervatívnejších dlhopisových investícií je pri slovenskom milionárovi oproti svetovému priemeru takmer dvojnásobný. Vo svete sa pohybuje na úrovni necelých 16 percent.

Na druhej strane, podiel najkonzervatívnejšej časti portfólia, teda hotovosti, je pri priemernom slovenskom milionárovi prekvapujúco nižší ako je štandardnom vo svete, ba aj v investične vyspelej Severnej Amerike. Hotovosť tvorí len 13 percent jeho finančného majetku, kým vo svete je to viac ako 27 percent.

Formu takejto bezpečnejšej investície nahrádzajú na Slovensku najmä lokálne korporátne dlhopisy, ktorých emitentov milionári poznajú a dôverujú ich projektom, čím sami participujú na ich rozvoji. „Tieto dlhopisy ponúkajú atraktívne zhodnotenie kapitálu vzhľadom k podstupovanému riziku pri nízkej volatilite cien na lokálnej burze, keď na nich zásadnejšie nevplývajú ekonomické turbulencie na svetových trhoch,“ tvrdí analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Málo hotovosti, veľa nehnuteľností

O čo menej hotovosti majú naši milionári, o to viac investujú do nehnuteľností, keď tieto investície tvoria až 21 percent ich finančného portfólia. Pri svetových je to skoro o päť percentuálnych bodov menej. „Najmä stavebné pozemky sú vnímané u nás ako top investičná príležitosť, špeciálne v hlavnom meste, kde ich je nedostatok a dopyt po bývaní a kancelárskych priestoroch dynamicky rastie v dôsledku ekonomického rozmachu a silného trhu práce,“ hovorí Anna Macaláková.

V porovnaní s bežnou slovenskou domácnosťou má však náš dolárový milionár dynamickejšie zloženie portfólia. Podľa posledných štatistík OECD dosahuje úroveň hotovosti vyše 61 percent finančného bohatstva priemerného Slováka, to je skoro päťnásobne viac ako má milionár. Bežný Slovák má v akciách, dlhopisoch a podielových fondoch celkovo zainvestovaných len niečo nad 11 percent svojho majetku. Ak berieme do úvahy aj rezervy životného poistenia a penzijné schémy, podiel všetkých investícií na finančnom majetku Slovákov dosahuje okolo 30 percent. V prípade tuzemského milionára je to až polovica jeho majetku.

Zložené úročenie

Väčšia expozícia bohatých voči rizikovejším, ale aj výnosnejším aktívam prispieva k roztváraniu sa nožníc majetkovej nerovnosti medzi nimi a bežnou populáciou. Najmä keď berieme do úvahy efekt zloženého úročenia, kde aj malé rozdiely v priemernom ročnom výnose dokážu z dlhodobého hľadiska zabezpečiť značné rozdiely v celkovom zhodnotení. Nejde však o špecifický slovenský problém. „Všade na svete podľa Boston Consulting Group Wealth Reportu 2018 platí, že čím je človek bohatší, tým menej hotovosti drží a viac investuje. Má teda väčší sklon k podstupovaniu rizika. Okrem iného aj preto, že má väčší finančný rozhľad a poradcov, ktorí mu vedia navrhnúť optimálnu skladbu portfólia,“ vysvetľuje Stanislav Pánis.