Sexuálna anorexia existuje a je rozšírená. Čo hovoria výskumy?

Sexuálna anorexia existuje a je rozšírená. Čo hovoria výskumy?

24.11.2018 10:02 | zdroj: TA3 ČTK | zdroj foto: ČTK

Záujem o sex je prirodzený. Sú však ľudia, ktorých záujem je len minimálny a blíži sa k ľahostajnosti. Stále viac sa diskutuje o takzvanej sexuálnej anorexii, teda o forme úplného či takmer úplného odmietania sexu, za ktorým môžu byť veľmi rozmanité dôvody.

Sexuálna anorexia existuje a je rozšírená. Čo hovoria výskumy?
  • Zdieľať

Záujem o sex je prirodzený. Sú však ľudia, ktorých záujem je len minimálny a blíži sa k ľahostajnosti. Stále viac sa diskutuje o takzvanej sexuálnej anorexii, teda o forme úplného či takmer úplného odmietania sexu, za ktorým môžu byť veľmi rozmanité dôvody.

Traumy a príliš prísna výchova

Psychologička Emma Ribasová, expertka na manželskú psychoterapiu, uvádza ako možné príčiny nezáujmu o sex nedostatok sebaúcty či konfliktné situácie medzi partnermi. Sú však problémy, ktoré môžu mať hlbšie korene ako tie, že človek v minulosti zažil sexuálne násilie, píše denník Corriere della Sera.

Do úvahy je potrebné vziať aj vplyv veľmi prísnej výchovy, ktorá môže vytvoriť o sexe predstavu potenciálne nebezpečnej aktivity. Rovnako ako mentálna anorexia vedie k odmietaniu jedla a postihuje postupne ďalšie a ďalšie oblasti života, tak aj sexuálna anorexia môže viesť nielen k strate významnej príležitosti k radosti, ale aj k strate partnera a nakoniec podstatnej súčasti vlastnej existencie.

Čo hovorí biblia psychiatrov?

Odmietanie sexuality môže nadobúdať rôzne podoby a klasifikácia tohto problému je komplikovaná. Napríklad DSM 5, najnovšia verzia Diagnostického a štatistického manuálu Americkej psychiatrickej asociácie, biblie psychiatrov, síce nezmieňuje termín sexuálna anorexia, ale hovorí o sexuálnej averzii, ktorú definuje ako pretrvávajúci či príležitostný odpor voči všetkým alebo takmer všetkým sexuálnym kontaktom.

Zdroj: ČTK
Zdroj: ČTK

Výskum, ktorý zahrnul viac než 4000 osôb, predovšetkým žien, ukázal, že tento druh problémov existuje a je rozšírený. Profesorka Charmaine Borgová z Groningenskej univerzity v Holandsku uvádza, že viac než 30 percent opýtaných účastníkov tejto štúdie malo skúsenosť z vlastného života s momentmi odporu voči sexu.

Viac
k Téme


Z týchto 30 percent asi 4 percentá respondentov vykazovalo symptómy, ktoré zodpovedajú diagnóze poruchy označovanej ako sexuálna averzia. Definuje ju nedostatok záujmu o sexuálne aktivity, chýbajúca erotická fantázia, chladná či odťažitá reakcia na partnerove pokusy a sexuálne zblíženie a malé alebo žiadne sexuálne uspokojenie.

Častejšie majú problém ženy


Iná veľká štúdia, ktorú realizovali v USA, robila prieskum na vzorke 30 000 žien. Ukázalo sa, že problémy so sexuálnou túžbou, hoci aj absolútne nepatologické, sú častejšie u žien než u mužov. Až 22 percent opýtaných žien uviedlo, že pociťovali rôzne formy stresu v súvislosti so sexom.

Podľa sexuologičky Judith Viudesovej z Centra psychoterapie a sexuológie v španielskej Valencii je možné prekonať prejavy sexuálnej anorexie s pomocou terapeuta, odborníka na kognitívne techniky, ale aj tak, že človek sa vedome začne sám vystavovať stimulom, z ktorých má obavy.

Liečba musí byť komplexná a nesmie sa zameriavať len na sexuálne prejavy, ale aj na všetko, čo s tým súvisí. Strach zo zblíženia, z telesnej blízkosti, pocit zranitelnosti. Cieľom liečby musí byť prekonanie strachu zo sexuality, ale predovšetkým z medziľudských vzťahov, ktoré slúžia na to, aby sme mohli viesť uspokojivý osobný život.

Viac
k Téme

TOP videá