Agrorezort a geodeti prinášajú bezplatnú novinku pre verejnosť

Agrorezort a geodeti prinášajú bezplatnú novinku pre verejnosť

12.10.2018 11:43 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/Diana Černáková

Agrorezort a Úrad geodézie, kartografie a katastra prinášajú historicky prvé bezplatné ortofotomozaiky celého Slovenska pre verejnosť aj súkromný sektor. Iné štátne inštitúcie si tak už nebudú musieť ortofotomozaiky kupovať od súkromných firiem a peniaze tak ostávajú štátu. Konštatovala to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Agrorezort a geodeti prinášajú bezplatnú novinku pre verejnosť

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Agrorezort a Úrad geodézie, kartografie a katastra prinášajú historicky prvé bezplatné ortofotomozaiky celého Slovenska pre verejnosť aj súkromný sektor. Iné štátne inštitúcie si tak už nebudú musieť ortofotomozaiky kupovať od súkromných firiem a peniaze tak ostávajú štátu. Konštatovala to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Vložiť video

Šetria peniaze a poskytujú informácie

"Slovenská verejná správa bola v oblasti tvorby ortofotomozaiky až donedávna takmer úplne odkázaná na technológie a produkty súkromných spoločností. Väčšina inštitúcií verejnej správy si tieto údaje zabezpečovala samostatne, nekoordinovane, a teda väčšinou duplicitne, čím vznikala nadmerná záťaž na štátny rozpočet i rôznorodá kvalita údajov," uviedla Matečná.

Vedenie agrorezortu s vedením ÚGKK SR sa rozhodli situáciu zmeniť a poskytnúť túto službu pre štátne organizácie, verejnosť i súkromný sektor. V marci 2017 uzavreli obe inštitúcie dohodu o spoločnom postupe pri tvorbe ortofotomozaiky a teraz už disponujú prvými výsledkami práce. Podľa Gabriely Matečnej tak šetria nielen verejné financie, ale poskytujú aj kvalitné a dôležité informácie.

Zdroj: MPRV SR, ÚGKK SR
Zdroj: MPRV SR, ÚGKK SR

Zmeny si vyžadujú rýchle metódy

"Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny, predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú rýchle, výkonné a vysoko efektívne. V súčasnosti patrí medzi takéto metódy letecké meračské snímkovanie zemského povrchu. Letecké snímky sú potom ďalej spracovávané do podoby ortofotosnímok a následne ortofotomozaiky," vysvetlila predsedníčka ÚGKK SR Mária Frindrichová.

Realizáciu ortofotomozaiky zabezpečujú podriadené organizácie MPRV SR - Národné lesnícke centrum a Geodetický a kartografický ústav Bratislava v trojročnom cykle aktualizácie, ktorý vyplýva z požiadavky cyklickej aktualizácie Registra poľnohospodárskych produkčných blokov. Pri ňom totiž nesmú byť použité ortosnímky staršie ako 15 mesiacov od dátumu ich použitia na účely aktualizácie.

Viac
k Téme

Nesmierne dôležitá agenda

"Ide o nesmierne dôležitú agendu. Neaktualizovaný, resp. nesprávne aktualizovaný LPIS môže mať za následok vyplatenie podpôr na nespôsobilú pôdu, alebo naopak, zamedzenie poskytnutia podpôr na spôsobilú pôdu. Nedostatky zistené auditom Európskej komisie môžu viesť ku kráteniu zdrojov z európskych fondov pre SR. Pri zásadne chybnom a neaktuálnom LPIS je možné až pozastavenie platieb. Okrem toho tvorbou týchto dát a bezplatným prístupom k nim šetríme milióny eur ročne nielen štátu, ale i samosprávam," dodala Matečná.

Podľa rezortnej ministerky celkové náklady na nové mapovanie a publikovanie ortofotosnímok a mozaiky boli dokopy pre MPRV SR a ÚGKK SR v objeme 850 tis. eur. "V priebehu rokov 2004 až 2018, keď Pôdohospodárska platobná agentúra používala tieto ortofotosnímky od súkromných spoločností, predstavovali náklady minimálne dva milióny eur ročne. Čiže tá úspora peňazí je neuveriteľná. Navyše k tomu ešte nepočítame licenčné poplatky, ktoré si tieto súkromné firmy pýtali od jednotlivých inštitúcií a samospráv," uzavrela ministerka pôdohospodárstva.

Viac
k Téme