Nový Autorský zákon myslí na nevidiacich, špeciálnych kníh bude viac

Nový Autorský zákon myslí na nevidiacich, špeciálnych kníh bude viac

14.6.2018 12:09 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA/AP

Lepšiu dostupnosť kníh, novín, časopisov, audiokníh a ďalších diel pre nevidiacich, zrakovo postihnutých alebo postihnutých inou poruchou čítania prinesie novela Autorského zákona. Návrh novelizácie Autorského zákona, ktorú pripravilo Ministerstvo kultúry SR, schválili poslanci Národnej rady SR.

Nový Autorský zákon myslí na nevidiacich, špeciálnych kníh bude viac

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Lepšiu dostupnosť kníh, novín, časopisov, audiokníh a ďalších diel pre nevidiacich, zrakovo postihnutých alebo postihnutých inou poruchou čítania prinesie novela Autorského zákona. Návrh novelizácie Autorského zákona, ktorú pripravilo Ministerstvo kultúry SR, schválili poslanci Národnej rady SR.

Vložiť video

Knihy aj noviny budú dostupnejšie

Nutnosť úpravy Autorského zákona vyplýva z potreby zapracovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

Smernicou sa preberajú ustanovenia Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, ktorá bola prijatá Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.

Novinky v Autorskom zákone

Novelizáciou Autorského zákona sa v zmysle smernice zavádza povinná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v prospech nevidiacich, zrakovo postihnutých alebo postihnutých inou poruchou čítania, ale aj neziskových organizácií, ktoré sa venujú napĺňaniu ich potrieb (tzv. poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania). Súčasne je Autorský zákon doplnený o niekoľko nových definícií vyplývajúcich zo smernice a upravuje aj cezhraničnú výmenu rozmnoženín diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch.

Autorský zákon doteraz platný na Slovensku obsahuje všeobecnú výnimku pre potreby osôb so zdravotným postihnutím. Na toto ustanovenie nadväzuje zapracovanie pravidiel smernice, pretože SR ako členský štát Európskej únie musí prebrať ustanovenia smernice do svojej legislatívy. Navrhovaná účinnosť k 11. októbru 2018 zodpovedá lehote na transpozíciu smernice.

Viac
k Téme