Dlhodobý nedostatok učebníc v školách by mohli vyriešiť e-knihy

Dlhodobý nedostatok učebníc v školách by mohli vyriešiť e-knihy

7.6.2018 10:40 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/Tomáš Somr

Problémy s klasickými printovými verziami didaktických prostriedkov by mohli vyriešiť digitálne verzie učebníc. Uvádza sa to v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý predstavila vláde ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Dlhodobý nedostatok učebníc v školách by mohli vyriešiť e-knihy
  • Zdieľať

Problémy s klasickými printovými verziami didaktických prostriedkov by mohli vyriešiť digitálne verzie učebníc. Uvádza sa to v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý predstavila vláde ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Digitálne učebnice ako motivácia

Deje sa to prostredníctvom Edičného portálu, v ktorom sa sústreďuje pôvodný obsah portálu eAktovka, na ktorom bolo bezplatne sprístupnených 63 titulov učebníc. "Zároveň sa rozširuje o ďalších 80 titulov v elektronickej verzii pre základné a stredné školy, ktorých licencie boli zabezpečené v rámci priamych rokovacích konaní s vydavateľmi pre zabezpečenie printovej verzie reedícií učebníc bezodplatne," uvádza sa v NPRVaV.

Elektronické verzie učebníc môžu pedagógom pomôcť pri príprave na vyučovanie i počas vyučovania. "Efektivita spočíva vo využívaní väčšej škály učebných metód a postupov súvisiacich hlavne s použitím interaktívnej tabule. Týmto spôsobom sa môžu žiakom sprístupniť informácie spojené s vizualizáciou a hovoreným slovom a vysvetľovaním," uvádza sa v materiáli. NPRVaV predpokladá, že digitálne verzie učebníc podporia študijnú atmosféru v triede, a že sa týmto spôsobom aktívne zapojí do vyučovacieho procesu viac žiakov.

Viac
k Téme

Na vzdelávanie v školách sa používajú učebnice schválené ministerstvom školstva. Kritériom pre schválenie učebníc je súlad ich obsahu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania určenými v školskom zákone a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. V školách sa okrem schválených učebníc môžu používať aj iné učebné texty. Podmienkou je, aby boli v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona.

Rozporuplná cena i kvalita

V súčasnosti je potrebné vytvoriť okolo 360 titulov učebníc. "Verejné obstarávanie týchto didaktických prostriedkov neprináša požadovanú kvalitu za najlepšiu cenu, ale predlžuje proces, neprináša optimálne riešenia a zároveň celý proces predražuje," píše sa v národnom programe. Momentálne je v procese verejného obstarávania 15 titulov. V školskom roku 2017/2018 ministerstvo zazmluvnilo vyhlásené verejné obstarávanie učebníc Prírodovedy a Vlastivedy pre 3. a 4. ročník základných škôl.

Viac
k Téme

NPRVaV konštatuje, že "nedostatok učebníc v školách má okrem ich oneskoreného vydávania aj ďalšiu príčinu, ktorou je objem finančných prostriedkov, ktorý môže ministerstvo na tento účel vyčleniť." Od roku 2015 do roku 2017 to bolo približne 6,5 milióna eur na rok. V súlade s edičným plánom na rok 2017 bolo k začiatku školského roka 2017/2018 pokrytých 27 percent požiadaviek škôl. V súčasnosti sa pripravuje využitie dodatočných finančných prostriedkov prevažne pre stredné odborné školy. Ku začiatku školského roka 2018/2019 sa očakáva nárast pokrytia požiadaviek škôl na 58 percent.

Lubyová avizovala, že NPRVaV, ktorý určí smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov, musí rezort školstva ešte skontrolovať a dopracovať. Dokument, inšpirovaný fínskym modelom vzdelávania, kladie dôraz aj na inkluzívne vzdelávanie. Tvorí ho desať čiastkových cieľov (päť pre regionálne školstvo a päť pre vysoké školstvo) a 105 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Implementačný plán NPRVaV, ktorý sa vzťahuje na desaťročné obdobie 2018-2027, sa delí na päť dvojročných akčných plánov. Prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020 2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády.

Viac
k Téme

TOP videá