Opätovné hodnotenie všetkých rómskych žiadostí

Opätovné hodnotenie všetkých rómskych žiadostí

1.6.2018 12:15 | PR | zdroj foto: TASR/Jakub Kotian

Rekonštruované odborné rady nanovo posúdili všetky žiadosti na podporu kultúry rómskej národnostnej menšiny. Členovia odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny si zvolili nového predsedu koordinačnej rady a zástupcu v správnej rade Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Opätovné hodnotenie všetkých rómskych žiadostí
  • Zdieľať

Rekonštruované odborné rady nanovo posúdili všetky žiadosti na podporu kultúry rómskej národnostnej menšiny. Členovia odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny si zvolili nového predsedu koordinačnej rady a zástupcu v správnej rade Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Po uskutočnení zasadnutia mimoriadnej koordinačnej rady dňa 8. mája 2018 došlo k výrazným zmenám v personálnom zložení odborných rád kultúry pre rómsku národnostnú menšinu. Na vlastnú žiadosť odstúpili všetci členovia nominovaní riaditeľom fondu a následne boli do každej odbornej rady navrhnutí dvaja noví členovia.

V odbornej rade pre prioritnú oblasť A: kultúrno- osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum, boli vymenovaní Vladimír Horváth a Ivan Rác, ktorí nahradili Martu Richterovú a Zitu Gazsovú. Agnes Horváthovú a Jána Paprčku v odbornej rade pre prioritnú oblasť B: literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť, nahradili Milan Berko a Ingrid Zubková, ktorá bola v tejto odbornej rade zároveň zvolená za predsedníčku. Napokon v odbornej rade pre prioritnú oblasť C: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie, boli namiesto Ernesta Lakatoša a Milana Nemčeka vymenované Darina Tököliová a Erika Godlová.

V piatok, 25. mája 2018, zasadla v sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny, ktorej úlohou bola voľba nového predsedu koordinačnej rady a zástupcu do správnej rady fondu. Jozef Pišta, zvolený najvyšším počtom hlasov do oboch funkcií, navrhol ako jeden z najdôležitejších cieľov koordinačnej rady spresniť priority kultúry rómskej národnostnej menšiny a kritériá hodnotenia žiadostí.

Rekonštruované odborné rady následne opätovne posudzovali žiadosti rómskej národnostnej menšiny k prvej, druhej a tretej výzve, zverejnené Fondom na podporu kultúry národnostných menšín, pričom došlo k miernym korekciám hodnotenia vo všetkých troch prioritných oblastiach. Jednou z priorít odborných rád bolo zohľadnenie kvality projektov a zároveň sa priblížiť k teritoriálne rovnomernému rozdeleniu finančných prostriedkov. Po zasadnutí všetkých troch odborných rád zostalo neprerozdelených 285 652 Eur, na základe čoho bude zverejnená dodatočná výzva pre prioritnú oblasť A.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil rozhodnutia riaditeľa všetkých doterajších uzavretých výziev. Aktuálne je do 11. júna 2018 vyhlásená Výzva č. 5/2018 pre podporu kultúry bulharskej, českej, poľskej, ruskej a srbskej národnostnej menšiny, ktorej cieľom je rozdeliť nevyčerpaný objem finančných prostriedkov na rok 2018. Nasledujúci týždeň zverejní Fond na podporu kultúry národnostných menšín Výzvu č. 6/2018 pre prioritné oblasti B a C kultúry maďarskej národnostnej menšiny.