Vládu pre Ficovu virózu viedol Kaliňák, riešila školy i eurofondy

Vládu pre Ficovu virózu viedol Kaliňák, riešila školy i eurofondy

17.1.2018 11:20 | zdroj: SITA TASR | zdroj foto: SITA

Rokovanie vládneho kabinetu výnimočne neviedol premiér Robert Fico, ktorý má údajne "ľahšiu virózu", ale minister vnútra Robert Kaliňák. Vláda riešila niekoľko otázok z oblasti školstva, kompetencie vicepremiéra Petra Pellegriniho ale aj vývoz umeleckých predmetov do zahraničia.

Vládu pre Ficovu virózu viedol Kaliňák, riešila školy i eurofondy
  • Zdieľať

Rokovanie vládneho kabinetu výnimočne neviedol premiér Robert Fico, ktorý má údajne "ľahšiu virózu", ale minister vnútra Robert Kaliňák. Vláda riešila niekoľko otázok z oblasti školstva, kompetencie vicepremiéra Petra Pellegriniho ale aj vývoz umeleckých predmetov do zahraničia.

Vložiť video

Prihlášky na školy aj elektronicky

Prihlášky na stredné školy už budú môcť žiaci podávať aj elektronicky, vláda súhlasila s novelizáciou školského zákona. Predložila ju ministerka školstva Martina Lubyová na návrh poslancov SNS Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu.

Ako sa píše v prekladanom materiáli, úpravami školského zákona sa ďalej umožní aj vytváranie a používanie elektronických podôb niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe. Tým dôjde k rýchlejšiemu vybavovaniu vecí medzi školou a zákonnými zástupcami detí a žiakov a zníženie administratívnej náročnosti vnútorných procesov pre školy a školské zariadenia. Návrh zákona reagoval okrem iného na požiadavku okresných úradov v sídle kraja v súvislosti so zabezpečovaním koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci.

Zákonní zástupcovia budú môcť ešte pred zápisom dieťaťa na povinnú školskú dochádzku vyplniť prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy formulár s osobnými údajmi dieťaťa vyžadovanými pri zápise a doručiť ho do elektronickej schránky školy, čo ušetrí čas pri samotnom zápise.

Viac
k Téme

Pellegrini s väčšími kompetenciami

Kabinet rozhodol aj o rozšírení kompetencií Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho o koordináciu nástrojov podpory Európskej únie. Ministri schválili materiál z jeho dielne Koordinácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike. Tieto nástroje ponúkajú možnosti, ako sa zapojiť do strategických sietí a partnerstiev v európskom priestore a posilňujú európsku pridanú hodnotu nimi podporovaných opatrení.

Celkový objem prostriedkov v nástrojoch podpory je viac ako 100 miliárd eur a účasť Slovenska na ich využití je podľa dokumentu zatiaľ neprimerane nízka. Ich význam rastie už v súčasnosti a v období po roku 2020 bude ešte výraznejší, preto je ich efektívnejšia a účinnejšia koordinácia nevyhnutnosťou. Úrad podpredsedu vlády je v programovom období 2014 až 2020 zodpovedný za koordináciu a riadenie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku, ktoré predstavujú značnú časť finančnej podpory z EÚ, pripomína materiál. Jednou z úloh úradu po rozšírení kompetencií má byť aj zriadenie spoločného portálu pre využívanie európskych zdrojov. Dôvodom je zvýšenie informovanosti o možnosti zapojiť sa do operačných programov.

Viac
k Téme

Vývoz umenia po novom

Podmienky pre vývoz a dovoz predmetov kultúrnej hodnoty by sa mali prispôsobiť súčasných trendom a požiadavkám. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty z dielne ministerstva kultúry, ktorý schválila vláda. Hlavným cieľom návrhu novely je podľa MK SR prispôsobiť právnu úpravu súčasným požiadavkám praxe, spresniť kategorizáciu predmetov kultúrnej hodnoty a tým odbremeniť vlastníkov predmetov kultúrnej hodnoty od zbytočnej administratívnej a finančnej záťaže.

Navrhované zmeny majú priniesť novinky do posudzovania žiadostí o povolenie na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky do zahraničia. Spomína sa pritom možnosť vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty podať žiadosť o vývoz elektronicky. Zámerom novelizácie sú tiež úpravy zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a zákona o priestupkoch. Vyplývajú zo zavedenia inštitútu výmazu predmetu kultúrnej hodnoty z Evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo v galérií z dôvodu ich znehodnotenia.

Predĺžiť by sa mal tiež čas možného vývozu zbierkových predmetov na prezentačné účely do zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí. Ako totiž tvrdí MK SR, v súčasnosti môžu byť rôzne zbierkové predmety na našich veľvyslanectvách či konzulátoch v zahraničí dva roky. Táto lehota sa však ukázala ako nedostatočná a je potrebné ju predĺžiť.

Viac
k Téme