Slabší budú lepšie chránení. Do platnosti vstupuje nový zákon

Slabší budú lepšie chránení. Do platnosti vstupuje nový zákon

31.12.2017 12:27 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/Marek Mrviš

Obete trestných činov bude od roku 2018 chrániť nový zákon, ktorý prináša ucelenú ochranu práv týchto obetí. Zákon priniesla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, poslanci NR SR ho s účinnosťou od januára 2018 schválili 139 hlasmi.

Slabší budú lepšie chránení. Do platnosti vstupuje nový zákon
  • Zdieľať

Obete trestných činov bude od roku 2018 chrániť nový zákon, ktorý prináša ucelenú ochranu práv týchto obetí. Zákon priniesla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, poslanci NR SR ho s účinnosťou od januára 2018 schválili 139 hlasmi.

Katalóg práv obete

Cieľom právnej normy je zvyšovať prístup k spravodlivosti pre tých, ktorí ho potrebujú. Slabší by mali byť lepšie chránení. Ministerstvo zavádza do právneho poriadku nové pojmy - obeť a obzvlášť zraniteľná obeť, ktoré dnes absentujú. Vznikne katalóg práv obete trestného činu a vymedzí sa rozsah služieb odbornej pomoci. Obetiam ich budú poskytovať špecializované subjekty financované štátom.

Obete budú mať v prvom rade právo na informácie, tie majú byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Právna norma určuje rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé organizácie povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Katalóg práv a služieb garantuje obetiam aj právo na poskytnutie odbornej pomoci.

Služby pod jednou strechou

Rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou a špecializovanou odbornou pomocou pre obzvlášť zraniteľné obete, ako napríklad deti či zdravotne postihnutí. Medzi práva obetí trestných činov bude patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou i právo na finančné odškodnenie.

Ministerstvo vychádza z konceptu, že služby pre obete majú byť poskytované pod jednou strechou - od právneho cez psychologické poradenstvo až po ďalšie nevyhnutné intervencie. Návrh predpokladá akreditáciu organizácií, ktoré ich budú poskytovať. Rezort tým chce zaručiť istú kvalitu ich činnosti.

Viac
k Téme

Zverejnia informácie o financovaní

Dodržiavanie podmienok má podliehať kontrole. Akreditované inštitúcie nemá ministerstvo financovať priamo, ale cez mechanizmus podobný dotačnému. Informácie o poskytnutej finančnej podpore zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Verejný má byť aj novozavedený register akreditovaných subjektov.

Rezort do návrhu zapracoval aj záväzky Slovenska vyplývajúce z európskej legislatívy. Návrh preberá aj doterajšiu právnu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov, tu reaguje aj na požiadavky z praxe. Napríklad chce docieliť, že ak sa v trestnom konaní zisťuje výška škody, súd bude musieť v tomto konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na náhradu škody a neodkazovať už v tejto veci na civilné konanie.

Ministerku Žitňanskú potešila vysoká podpora v parlamente. "Zákon o obetiach je prvýkrát na Slovensku komplexnou právnou úpravou pre obete. Nehovoríme len o odškodnení pri násilných trestných činoch, ale definuje aj práva obetí," vysvetlila dôležitosť právnej normy Žitňanská. Dodala, že komplex služieb pre obete trestných činov garantuje štát.