Testovali vedomosti slovenských žiakov, dosiahli podpriemerné výsledky

Testovali vedomosti slovenských žiakov, dosiahli podpriemerné výsledky

27.12.2017 18:29 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA/Tomáš Somr

Slovenskí žiaci zaostávajú v medzinárodných testovaniach. Ukázalo sa to najmä v testovaní PISA, kde 15-roční slovenskí žiaci dosiahli podpriemerné výsledky.

Testovali vedomosti slovenských žiakov, dosiahli podpriemerné výsledky
  • Zdieľať

Slovenskí žiaci zaostávajú v medzinárodných testovaniach. Ukázalo sa to najmä v testovaní PISA, kde 15-roční slovenskí žiaci dosiahli podpriemerné výsledky.

Porovnateľný výkon dosiahlo Mexiko a Turecko

Ich priemerný výkon v tímovom riešení problémov bol 463 bodov. Porovnateľný výkon ako slovenskí žiaci dosiahli Izraelčania, Gréci a Čiľania. Nižší výsledok ako Slovensko dosiahlo Mexiko a Turecko. Popri testovaní čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2015 sa Slovensko prvýkrát zapojilo aj do testovania tímového riešenia problémov.

Cieľom testovania v tejto oblasti bolo monitorovať, ako a na akej úrovni dokáže jednotlivec pri riešení konkrétneho problému spolupracovať s členmi tímu. V porovnaní s testovaním PISA z roku 2012 slovenskí žiaci zaznamenali pokles výkonu o 25 bodov. „Faktom je, že Slovenská republika sa stále zaraďuje medzi krajiny s nadpriemernou mierou vplyvu socioekonomického zázemia na výkon žiaka", povedala ministerka školstva Martina Lubyová.

Viac
k Téme

Vnútorná motivácia a sebadôvera

To znamená, že naše školstvo nedostatočne podchytáva žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí zaostávajú pre nedostatočnú podporu v škole či doma od rodičov. Navyše podiel takých žiakov na školskej populácii v čase mierne rastie," dodala Lubyová a zároveň poznamenala, že za dôležitý faktor tiež pokladá zhoršenie vnútornej motivácie a sebadôvery žiakov.

Napríklad v oblasti prírodných vied sa znížil podiel slovenských žiakov vyjadrujúcich o ne záujem a pozitívny vzťah k nim. Znížila sa tiež ich vnútorná motivácia, ktorá odzrkadľuje, do akej miery sa žiaci venujú prírodným vedám, pretože ich zaujímajú a prinášajú im radosť aj v osobnom živote. Medzinárodné testovanie PISA sa robí každé tri roky.

Pätnásťroční žiaci píšu testy z matematiky, prírodných vied a preveruje sa aj ich čitateľská gramotnosť. Slovensko sa zapája do testovania od roku 2003. Celkovo sa do PISA zapojilo 72 krajín a približne 540 000 žiakov z celého sveta. Na Slovensku sa zapojilo 292 škôl, medzi nimi odborné školy aj gymnáziá. Celkový počet žiakov bol 6 350.

Viac
k Téme