Slovenské automobilky už podporili vodičské kurzy pre 160 detí z detských domovov

Slovenské automobilky už podporili vodičské kurzy pre 160 detí z detských domovov

21.12.2017 12:05 | PR

Až 59 mladých dospelých z detských domovov dostalo v tomto roku šancu získať vodičský preukaz. To je výsledok účinného spojenia OZ Záleží nám a nadácií 3 slovenských automobiliek - Nadácie Volkswagen Slovakia, Nadácie Kia Motors Slovakia a Nadačného fondu PSA Slovakia v Nadácii Pontis.

Slovenské automobilky už podporili vodičské kurzy pre 160 detí z detských domovov
  • Zdieľať

Až 59 mladých dospelých z detských domovov dostalo v tomto roku šancu získať vodičský preukaz. To je výsledok účinného spojenia OZ Záleží nám a nadácií 3 slovenských automobiliek - Nadácie Volkswagen Slovakia, Nadácie Kia Motors Slovakia a Nadačného fondu PSA Slovakia v Nadácii Pontis.

Za dva roky trvania projektu Vodičské preukazy pre deti z detských domovov bolo podporených 159 mladých dospelých. Každý z nich dostal možnosť získať vodičský preukaz ako vstupenku do samostatného života po odchode z detského domova. “Spolupráca projektových partnerov je dokonalou ukážkou toho, ako môžu “silnejší pomôcť slabším”. O to viac nás teší, že projekt reálne pomôže väčšiemu počtu detí, ako sme na začiatku roka predpokladali,” hovorí autor projektu a predseda OZ Záleží nám Daniel Bradáč.

Aký bol druhý ročník projektu?

Po vyhlásení výzvy v júni 2017 mohli deti z detských domovov online posielať svoju žiadosť spolu s motivačným listom, v ktorom uviedli dôvody, prečo by mali získať vodičský preukaz. Celkovo sa prihlásilo 124 záujemcov, z ktorých komisia zložená zo zástupcov automobiliek, detských domovov a ÚPSVaR vybrala 50 najlepších.

Pôvodne malo byť v projekte podporených 50 žiadateľov. Prekvapením tohto ročníka je, že partnerské autoškoly poskytli výhodné ceny vodičských kurzov, čím mohlo byť podporených viac detí, ako bol pôvodný plán. “V dodatočnom kole sme vybrali ďalších 9 záujemcov. Dnes už aj títo mladí dospelí navštevujú vodičský kurz. Ďakujeme autoškolám za poskytnutie výhodných podmienok,” hovorí Darina Grniaková, projektová manažérka OZ Záleží nám a dodáva: “Z každého ďalšieho tínedžera, ktorý dostane šancu získať vodičský preukaz, sa úprimne tešíme”.

Rovnaké poďakovanie za participáciu v projekte patrí aj detským domovom. Podľa Mariána Valentoviča, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR “pracovníci detských domovov nie sú len “bežní“ zamestnanci, sú to ľudia, ktorí so “svojimi“ deťmi žijú 24 hodín denne, prežívajú s nimi všetky starosti aj radosti. Každú možnosť, ako im pomôcť, vítajú a urobia všetko pre to, aby ju deti využili. V mnohých prípadoch deti potrebovali ich povzbudenie, pomoc, podporu, aby svoj cieľ dosiahli.”

Daniel Bradáč neskrýva spokojnosť s výsledkami projektu: “Projekt spojil dobrých ľudí vo všetkých sektoroch - verejnom, súkromnom aj neziskovom. To nás uisťuje v tom, že v tomto posolstve máme pokračovať aj naďalej. Budeme sa tešiť, ak v budúcom roku dostane ďalšia generácia mladých dospelých z detských domovov šancu splniť si sen o vodičskom preukaze.” O tom, či budú automobilky a ich nadácie v projekte pokračovať, sa rozhoduje v týchto dňoch.

Bližšie informácie o občianskom združení Záleží nám nájdete na www.zalezinam.sk

TOP videá