Farmárom uľahčili prístup k pôde, novelu schválil parlament

Farmárom uľahčili prístup k pôde, novelu schválil parlament

18.10.2017 15:19 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/Martin Havran

Zlepšenie prístupu pre malých a stredných farmárov k pôde i zabránenie špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Toto sú zmeny, ktoré má priniesť novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Normu z dielne ministerstva pôdohospodárstva schválil parlament.

Farmárom uľahčili prístup k pôde, novelu schválil parlament

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Zlepšenie prístupu pre malých a stredných farmárov k pôde i zabránenie špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Toto sú zmeny, ktoré má priniesť novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Normu z dielne ministerstva pôdohospodárstva schválil parlament.

Vložiť video

Zhoda naprieč politickým spektrom

Za novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorú schválil parlament, hlasovalo 123 poslancov. Uviedli to dnes na brífingu poslanci NR SR za Slovenskú národnú stranu Eva Antošová, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák. "Teší ma, že tento zákon prešiel 123 hlasmi, to znamená naprieč politickým spektrom. Z toho je zrejmé, že bolo veľmi ťažké, ale potrebné túto zmenu vykonať," priblížila Antošová.

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorú schválila NR SR, má priniesť zlepšenie prístupu pre malých a stredných farmárov k pôde i zabránenie špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Novela zákona podľa MPRV umožní poľnohospodárom ľahší prístup k prenájmu poľnohospodárskej pôdy a zavádza tiež poriadok do evidencie nájomných vzťahov.


Právna norma vypúšťa doterajšiu automatickú obnovu nájomného vzťahu, nakoľko táto úprava podľa agrorezortu spôsobovala nájomcom aj prenajímateľom v praxi problémy. Tí museli sledovať doby trvania nájomných zmlúv, navzájom sa vyzývali na vrátenie a prevzatie pozemku. V nemalom rozsahu išlo o bežných ľudí bez právneho vzdelania. K ďalšiemu prenajatiu pozemkov dochádzalo bez toho, aby o zákonom ustanovenej povinnosti mala zmluvná strana vedomosť.

Viac
k Téme

Prečo sa vypúšťa automatická obnova nájmu?

Ďalším dôvodom, pre ktoré sa inštitút automatickej obnovy nájmu pozemkov vypúšťa, sú podľa MPRV aj značné komplikácie, ktoré vznikali v súvislosti s poskytovaním priamych platieb na plochu, keď si nárok na túto podporu uplatňuje tak doterajší nájomca titulom automatickej obnovy nájomného vzťahu, ako aj subjekt s ktorým prenajímateľ uzatvoril novú nájomnú zmluvu.

Do návrhu novely pribudla 5-ročná výpovedná lehota nájomnej zmluvy, ktorá nájomcovi umožní dostatočne dobrú návratnosť svojej investície v prípade, že sa vlastník rozhodne ukončiť nájomný vzťah.

Plénum odobrilo počas hlasovania aj pozmeňujúci návrh Gábora Gála (Most-Híd), Tibora Bernaťáka a Petra Antala (obaja SNS). Ich návrh má umožniť malým a mladým poľnohospodárom získať pôdu pre svoje podnikanie. "Rozširuje sa okruh subjektov, ktorí môžu prejaviť záujem o nájom pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu o poľnohospodárov, ktorí aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonávajú špeciálnu rastlinnú výrobu, a ktorí vyrábajú finálny produkt," povedal v pléne Gál.

Zároveň sa zvyšuje percentuálny podiel, o ktorý je možné znížiť výmeru doterajšiemu nájomcovi tak, aby sa zvýšila výmera dostupných pozemkov, ktoré je možné prenajať. "V prípade, že bude existovať pôda, ktorú je možné prenajať, bude povinnosťou Slovenského pozemkového fondu vyjsť v ústrety malým a mladým poľnohospodárom, poľnohospodárom vyrábajúcim finálny produkt a poľnohospodárom so špeciálnou rastlinnou výrobou a pôdu prenajať im," priblížil Gál.

Tento návrh má mať pozitívne ekonomické i sociálne dôsledky, pretože má podporiť zamestnanosť a tvorbu pracovných miest na vidieku. "Návrh tiež prispeje ku generačnej výmene v poľnohospodárstve tak, ako to zamýšľala i pôvodná novela," predpokladajú poslanci. Okrem neho schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov. Zníži sa maximálny čas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú, z 25 rokov na 15 rokov.