Hodnota za peniaze bude pokračovať aj v budúcom roku

Hodnota za peniaze bude pokračovať aj v budúcom roku

12.10.2017 10:01 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/Marko Erd

Analytické hodnotenia výdavkov štátu v rámci projektu Hodnota za peniaze budú pokračovať aj v budúcom roku. Naplánovaná je jedna sektorová revízia, zameraná na výdavky v pôdohospodárstve a dve prierezové týkajúce sa výdavkov na začleňovanie marginalizovaných skupín a na zamestnanosť a odmeňovanie v štátnej a verejnej správe.

Hodnota za peniaze bude pokračovať aj v budúcom roku
  • Zdieľať

Analytické hodnotenia výdavkov štátu v rámci projektu Hodnota za peniaze budú pokračovať aj v budúcom roku. Naplánovaná je jedna sektorová revízia, zameraná na výdavky v pôdohospodárstve a dve prierezové týkajúce sa výdavkov na začleňovanie marginalizovaných skupín a na zamestnanosť a odmeňovanie v štátnej a verejnej správe.

Preskúma výdavky

"Útvar hodnoty za peniaze bude pokračovať vo svojej práci," avizoval po rokovaní vlády minister financií Peter Kažimír.

Revízia v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka posúdi výdavky v objeme 1,9 % hrubého domáceho produktu ročne. Preskúma pritom výdavky na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, vrátane výdavkov pridružených organizácii rezortu a najväčších podnikov v jeho manažérskej kompetencii. "Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu výdavkov MPRV SR s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov," konštatuje rozpočtový plán na rok 2018, ktorý schválila vláda.

Viac
k Téme

Zvýši sa efektivita?

Revízia výdavkov na začleňovanie skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením zase posúdi výdavky s dopadom na sociálne začleňovanie týchto skupín. Zameria sa na efektivitu súčasných politík ochrany a začleňovania, preskúma nastavenie zberu dát, pomenuje príklady dobrej praxe a preskúma možnosti ich systematického zavedenia.

Revízia v oblasti zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe posúdi výdavky vo výške približne 3,3 miliardy eur, čo predstavuje 4,1 % HDP alebo 9,8 % výdavkov verejnej správy. Posúdi pritom zamestnanosť a odmeňovanie v štátnej a verejnej správe, okrem zamestnancov podľa osobitných zákonov a pracovníkov v sektoroch zdravotníctva a školstva. Celkovo pôjde približne o 234.000 zamestnancov. "Cieľom revízie bude identifikovať opatrenia vedúce k zvýšeniu efektivity využívania ľudských zdrojov," avizuje rozpočtový plán.

Viac
k Téme

Ide o novinku

"Pre mňa je dôležité, že tento proces začal a ja budem stále pripomínať, že je to novinka. Fungujeme druhý rok. Zvykáme si, zavádzame nové metodológie, nie každý je z toho šťastný. Mali sme tu nejaké vzrušené reakcie, niektoré názory môžu bolieť," zhodnotil Kažimír začiatky projektu Hodnota za peniaze.

Podľa vlastných slov však vždy bude zastávať názor, že je potrebné "pozrieť sa na storočné pravdy iným pohľadom" a že úlohou ÚHP je vytvárať polemiku. "To nenahrádza politické rozhodovanie. Politik, ktorý má vládnu zodpovednosť, má mať právo svoj názor vyjadriť a presadiť, v rámci možností a logiky," doplnil Kažimír.

Viac
k Téme