Zlegalizujte si do 15. októbra pripojenie na kanalizáciu a ušetríte stovky eur za vysoké pokuty

Zlegalizujte si do 15. októbra pripojenie na kanalizáciu a ušetríte stovky eur za vysoké pokuty

18.9.2017 10:25 | PR | zdroj foto: SITA/Diana Černáková

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) predĺžila generálny pardon do 15. októbra. Je to posledná príležitosť pre zákazníkov, ktorí nemajú s BVS uzatvorenú zmluvu na odvádzanie odpadových vôd, aby zlegalizovali svoje pripojenie na kanalizáciu. Po tomto termíne budú pokutovaní. Viac v rozhovore s Mgr. Rastislavom Gajarským, finančno-obchodným riaditeľom BVS:

Zlegalizujte si do 15. októbra pripojenie na kanalizáciu a ušetríte stovky eur za vysoké pokuty
  • Zdieľať

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) predĺžila generálny pardon do 15. októbra. Je to posledná príležitosť pre zákazníkov, ktorí nemajú s BVS uzatvorenú zmluvu na odvádzanie odpadových vôd, aby zlegalizovali svoje pripojenie na kanalizáciu. Po tomto termíne budú pokutovaní. Viac v rozhovore s Mgr. Rastislavom Gajarským, finančno-obchodným riaditeľom BVS:

O generálnom pardone ste už veľakrát informovali. Prečo ste sa ho rozhodli predĺžiť?

Očakávali sme, že práve cez letné obdobie si zákazníci nájdu viac času. No potvrdila sa naša skúsenosť, že ľudia si nechávajú riešenie situácie až na záverečnú chvíľu. Predĺženie pardonu je reakciou na posledný augustový týždeň, kedy začal enormne narastať záujem o zlegalizovanie pripojenia. Boli sme preto nútení predĺžiť otváracie hodiny na všetkých našich kontaktných centrách.

Myslíte si, že predĺženie pardonu pomôže znížiť počet nelegálnych pripojení?

Spätná väzba od zákazníkov svedčí o správnosti nášho rozhodnutia. Občania si začali uvedomovať možné dôsledky, ktoré plynú z nelegálneho využívania verejnej kanalizácie, a to sú hlavne vysoké pokuty, ktorým by sa neskôr nevyhli. Tak ako sme predpokladali, mnohí ani nevedeli, že sa pri prihlásení na odber vody (vodné) musia prihlásiť aj na vypúšťanie odpadovej vody do kanalizácie (stočné). Predĺžením pardonu tak zákazníkom ponúkame viac času zlegalizovať si pripojenie bez sankcií.

Spomínate vysoké pokuty za nesplnenie si povinností zo strany zákazníkov. Môžete byť konkrétny?

V prípade, že sa po 15. októbri preukáže neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, bude si BVS od identifikovaných producentov uplatňovať zmluvnú pokutu, ktorá v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) je vo výške 300 EUR, v prípade ostatných producentov vo výške 3000 EUR. Zároveň im bude doručené spätné vyúčtovanie stočného ako náhrada škody za pripojenie bez zmluvného vzťahu, ktoré sa v niektorých prípadoch môže vyšplhať až do výšky niekoľkých tisícok EUR.

Ako zistíte, že je zákazník naďalej nelegálne pripojený na kanalizáciu?

BVS disponuje mechanizmom, pri ktorom sa do kanalizačnej šachty spustí výkonná kamera s osvetlením. Tá je schopná podrobne zmonitorovať nielen prípadné poruchy na potrubí ale aj všetky pripojenia na kanalizáciu. Používame aj dymový generátor, ktorý vháňa dym do kanalizácie. Na ulici potom stačí sledovať miesta, na ktorých dym vychádza a okamžite identifikovať nelegálne pripojenia. Všetky merania sú automaticky nahrávané a archivované. Bude to dlhodobá a rozsiahla systémová kontrola na celom teritóriu našej pôsobnosti. Našu techniku predstavíme zákazníkom za účasti médií koncom septembra.

Môžete, prosím, našim čitateľom popísať postup legalizácie pripojenia na verejnú kanalizáciu?

Zákazník doručí osobne, alebo zašle poštou na adresu BVS do 15. októbra 2017 správne vyplnené a podpísané tlačivo „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu“, ktoré sa nachádza na našej webovej stránke www.bvsas.sk, v sekcii Formuláre na stiahnutie. Zákazníci sa môžu obrátiť aj priamo na pracovníkov kontaktných centier BVS. Zároveň prosíme zákazníkov, aby si skontrolovali augustové faktúry, s ktorými obdŕžali aj oznam o generálnom pardone a tlačivo na vyplnenie.

Pevne veríme, že zákazníci využijú predĺženie generálneho pardonu a skontrolujú si svoje zmluvné vzťahy s našou spoločnosťou. Predídu tak zbytočným výdavkom.

TOP videá