Rokovací deň ukončili diskusiou k novele zákona z dielne Mosta

Rokovací deň ukončili diskusiou k novele zákona z dielne Mosta

13.9.2017 10:01 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Diskusiou k novele zákona o verejnom obstarávaní na návrh poslancov za Most-Híd sa skončil siedmy deň devätnástej schôdze Národnej rady. Cieľom zmien je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania, ako aj zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov.

Rokovací deň ukončili diskusiou k novele zákona z dielne Mosta

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Diskusiou k novele zákona o verejnom obstarávaní na návrh poslancov za Most-Híd sa skončil siedmy deň devätnástej schôdze Národnej rady. Cieľom zmien je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania, ako aj zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov.

Zatraktívnenie systému

"V niektorých prípadoch je zákonom vyžadovaný postup vzhľadom ku konkrétnym okolnostiam neflexibilný a nadmieru komplikovaný, čo vedie častokrát k zvyšovaniu administratívnej záťaže pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov na jednej strane a hospodárske subjekty na strane druhej," odôvodnil návrh novely v druhom čítaní poslanec Peter Antal. Dochádza tým podľa neho k neúčelnému predlžovaniu procesu verejného obstarávania a k jeho nižšej efektivite.

Finančný limit na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania sa má zvýšiť zo 40-tisíc na dvestotisíc eur, čo by malo zjednodušiť nákup potravín. Školské stravovacie zariadenia by tak mohli viacej využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov. Zvýšenie limitu umožňuje európska smernica o verejnom obstarávaní.

Cieľom návrhu je tiež zatraktívniť dynamický nákupný systém, ako rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania, a to zavedením možnosti uzatvárať rámcové dohody aj pri tomto spôsobe obstarávania. "Zásadnou zmenou návrhu je zjednodušenie postupu v prípade podlimitných (malých) zákaziek. Návrh dopĺňa možnosť zadávanie podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce," priblížil Antal.

Viac
k Téme

Zjednotenie postupu

Novela v prípade podlimitných zákaziek tiež umožňuje použitie jednoobálkového systému ponúk alebo zmenu poradia pri vyhodnocovaní dokumentov.

Návrh obmedzuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len na prípad uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na prvom mieste namiesto súčasných prvých troch uchádzačov. "Návrh ďalej ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby využívali už existujúci register referencií, čím sa zjednotí ich postup a uľahčí účasť hospodárskych subjektov na verejnom obstarávaní," dodal Antal.

Novela po schválení v parlamente by mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra. Poslanci na začiatku ôsmeho dňa devätnástej schôdze NR SR budú pokračovať v prerušenej rozprave k tomuto bodu.