Ako a kde všade sa využíva čierne zlato?

Ako a kde všade sa využíva čierne zlato?

15.12.2016 02:00 | PR | zdroj foto: Thinkstock

Čierne zlato, ako sa rope hovorí, je surovina, ktorá je dnes prítomná v našich životoch oveľa viac, ako si bežný človek myslí.

Ako a kde všade sa využíva čierne zlato?
  • Zdieľať

Čierne zlato, ako sa rope hovorí, je surovina, ktorá je dnes prítomná v našich životoch oveľa viac, ako si bežný človek myslí.

Táto horľavá kvapalina, ktorú ľudstvo pozná už viac ako sto rokov, je dôležitou nielen nerastnou surovinou, ale aj ekonomickou komoditou. Ide o zmes uhľovodíkov, ktorá môže mať nielen klasickú kvapalnú formu, ale plynné alebo tuhé skupenstvo. Ropa sa nachádza vo vrchných vrstvách našej zemskej kôry, najčastejšie v usadených horninách v oblasti kontinentálnych šelfov.

Základná surovina petrochemického priemyslu

Ropa je základná surovina priemyslu zaoberajúceho sa špeciálne jej spracovaním, tzv. petrochemického priemyslu. V súčasnej dobe je možné ju získať jedine pomocou vrtov, ktoré sa nachádzajú v hlbších častiach zemskej kôry, pričom vo väčšine prípadov sa v nálezisku ropy nachádzajú spolu s ňou aj voda a zemný plyn.

Vďaka tomu, že v tomto nálezisku sa nachádza dostatočný tlak, je úvod ťažby pomerne jednoduchý, pretože ropa buď prúdi alebo vyteká vplyvom tohto tlaku. Takýmto spôsobom je možné získať z náleziska zhruba jednu pätinu celkového objemu ropy. Keď sa však tlak zníži, je potrebné použiť čerpadlá alebo injektáž. Neskôr je už nutné pristúpiť k iným, ekonomicky náročnejším, metódam.

Druhy ropy

Podľa ťažby je väčšina ropy pevninská, konkrétne zhruba 3/4 jej celkových zásob na planéte. Zvyšok sa musí ťažiť v oblasti plytkých morských šelfov, pričom pre túto ťažbu sú typické najmä ropné veže. Takéto vŕtanie v oblasti šelfov je však 6 až 7 krát nákladnejšie a problém je aj s transportom na pevninu. Práve náklady na ťažbu tejto nerastnej suroviny sú veľa krát najdôležitejším faktorom jej využitia ďalej.

Čo sa týka rozdelenia ropy podľa hustoty, delí sa na ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú ropu. Existuje ale niekoľko najznámejších druhov svetovej ropy a to sú Brent, WTI, Tapis, Minas a Dubai. U nás sa používa zmiešaná ropa Brent, ktorá zahŕňa 15 druhov nálezísk v Severnom mori. Ropa pod označením WTI pochádza z nálezísk severnej Ameriky, ostatné druhy sú z Blízkeho alebo Ďalekého Východu.

Z hľadiska rafinérskeho rozdelenia existuje ropa sladká a kyslá. Sladká je taká, ktorá obsahuje relatívne málo síry, kyslá už viac ako 0,5 % síry z celkového objemu. Táto hranica je dôležitá pre následné spracovanie ropy tak, aby vyhovovala aktuálnym normám. Sladká je menej náročná na dodatočné spracovanie a prácu s ropou, kyslá si vyžaduje viac starostlivosti a úprav.

Terajšie využitie a budúcnosť

Aktuálne sa ropa využíva najmä v automobilovom priemysle ako pohon bežných automobilových motorov a v chemickom priemysle, kde slúži na výrobu plastov. Okrem toho je ropa súčasťou aj niektorých liekov, hnojív, pesticídov a zaujímavosťou je, že sa používa aj v rozpúšťadlách. Okrem vyššie zmienených oblastí je dôležitá aj na výrobu elektriny, pretože až 7 % svetovej produkcie elektrickej energie pochádza z ropy.

Čo sa týka pohonu vozidiel, frakčnou destiláciou sa z ropy oddeľujú napríklad propán a bután, ktoré sú súčasťou paliva LPG. Ďalšou frakciou je dobre známy benzín a plynový olej, ktorý sa následne používa na výrobu motorovej nafty a ľahkého vykurovacieho oleja. Ropa je aj dôležitou súčasťou mazacích olejov.

Ropa sa aktuálne ťaží už 150 rokov a predpokladá sa, že podobne dlhé obdobie sa ešte ťažiť bude. Problémom do budúcnosti bude ekonomická a technická náročnosť jej ťažby. Je veľmi pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti niekoľkých desaťročí príde k čoraz väčšiemu nahradzovaniu ropy inými látkami, napríklad v automobilizme sa do popredia dostáva pohon na elektrinu. Podobné alternatívy sa očakávajú aj v chemickom priemysle, najmä v oblasti výroby plastov.