Jadro a voda sú pre našu energetiku kľúčové

Jadro a voda sú pre našu energetiku kľúčové

23.11.2016 01:00 | PR | zdroj foto: Thinkstock

Viac ako polovica elektriny, ktorú vyprodukujem u nás doma, pochádza z jadrových elektrární. Postupne sa to ale mení.

Jadro a voda sú pre našu energetiku kľúčové
  • Zdieľať

Viac ako polovica elektriny, ktorú vyprodukujem u nás doma, pochádza z jadrových elektrární. Postupne sa to ale mení.

Energetická sebestačnosť je jedna z najdôležitejších úloh každého štátu. Každá krajina k tomu ale pristupuje iným spôsobom a prostredníctvom iných zdrojov. Na Slovensku má bohatú tradíciu najmä jadrová energetika ako zdroj pomerne „čistej“ energie. Z historického hľadiska tu však majú silné postavenie aj vodné a tepelné elektrárne. Najnovším trendom je zas fotovoltaika.

Jadro má stále väčšinu

Podľa posledných údajov takmer 57 % elektrickej energie vyrobenej na Slovensku pochádza z jadrových elektrární. Jadro je teda veľmi dôležitá a slovenská energetika je od neho stále mimoriadne závislá. Z hľadiska inštalovaného výkonu v megawattoch je jadrová energetika u nás na prvom mieste s výkonom až 1940 MW.

Na druhom mieste v tomto rebríčku sú vodné elektrárne s celkovo inštalovaným výkonom cez 1650 MW. Tepelné elektrárne majú výkon spolu 926 MW. Z hľadiska percent, vodné elektrárne produkujú u nás takmer 17 % všetkej vyrobenej elektriny a tepelné necelých 13 %. Zvyšných viac ako 13 % pochádza z ostatných zdrojov.

Sem patria najmä paroplynové, fotovoltaické, solárne a veterné elektrárne. Mimochodom, fotovoltaika má v porovnaní s jadrovými elektrárňami až 1000 krát menší inštalovaný výkon, len 1,9 MW. V tejto oblasti tak má stále čo dobiehať.

Hlavným výrobcom u nás sú Slovenské elektrárne

Najviac elektrickej energie na našom území vyrába akciová spoločnosť Slovenské elektrárne. Tie prevádzkujú momentálne 2 jadrové elektrárne, 2 uhľové elektrárne, 35 vodných elektrární a 2 fotovoltaické elektrárne. Z celkovej spotreby elektriny v SR viac ako 28 tisíc GWh dodala spoločnosť až 22 tisíc, čo znamená drvivú väčšinu.

Zaujímavosťou je, že Slovensko muselo elektrinu aj dovážať, ale naozaj len v minimálnom množstve, okolo 1100 GWh. Z hľadiska zdrojov elektriny, najviac vyrobenej energie pochádza z jadrového paliva, presná polovica. Z vody pochádza 15 % energie, z uhlia 12 % a zo zemného plynu 7 %. Z obnoviteľných zdrojov, kam sa radia slnečná energia, biomasa, bioplyn a niektoré malé vodné elektrárne, pochádza 15 % elektrickej energie.

Do budúcnosti sa bude u nás, podobne ako v celom svete, zvyšovať podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, pričom cieľom je v dohľadnej dobe dosiahnuť 1/5 až 1/4 podiel. Toto číslo nemusí byť nereálne, nakoľko technický pokrok aj zvyšovanie efektívnosti idú neustále dopredu a preto je reálne očakávať postupný prechod na „ekologickejšiu“ energiu.

Najväčšie elektrárne u nás

Na Slovensku máme niekoľko veľkých elektrárni, ktoré sa podieľajú na drvivej väčšine produkcie elektrickej energie. K najväčším elektrárňam u nás patria jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach a jadrová elektráreň Mochovce. Okrem týchto dvoch veľkých elektrární, ktoré produkujú energiu z jadrového paliva, má Slovensko ešte dve veľké tepelné elektrárne.

Prvá je v Novákoch a ako palivo sa tu používajú hnedé uhlie, vykurovací olej a biomasa. Druhá elektráreň tohto typu sa nachádza vo Vojanoch a okrem vyššie uvedených palív sa tu môže používať na výrobu elektriny aj zemný plyn. Zo sústavy niekoľkých desiatok vodných elektrární sú u nás najväčšie elektráreň Čierny Váh a Vodné dielo Gabčíkovo. Čo sa týka paroplynových elektrární, aktuálne je v prevádzke len tá vo Vojanoch.

V obci Cerová sa nachádza aj prvá veterná elektráreň postavená na Slovensku. Ak by ste chceli vedieť niečo ďalšie aj o iných elektrárňach, napríklad fotovoltaických, skúste si nájsť informácie na internete - napríklad na špeciálnom portály vEnergetike.sk, ktorý sa aj tejto problematike venuje.

TOP videá