Slovenská pošta znižuje ceny balíkov

Slovenská pošta znižuje ceny balíkov

27.7.2016 09:25 | PR | zdroj foto: SITA/Marko Erd

Slovenská pošta, a. s., v rámci navrhovanej úpravy cien, znižuje ceny svojho balíkového portfólia, aby zatraktívnila svoje balíkové produkty a služby a zvýšila svoju konkurencieschopnosť na rastúcom balíkovom trhu.

Slovenská pošta znižuje ceny balíkov
  • Zdieľať

Slovenská pošta, a. s., v rámci navrhovanej úpravy cien, znižuje ceny svojho balíkového portfólia, aby zatraktívnila svoje balíkové produkty a služby a zvýšila svoju konkurencieschopnosť na rastúcom balíkovom trhu.

Pri vybraných typoch balíkov cena klesne až o 20 centov. Priemerné zníženie cien balíkových produktov je cca o 4% s tým, že niektoré produkty zlacnejú o viac ako 7%.

„O balíky a expresné zásielky evidujeme zvýšený záujem zo strany klientov, medziročný nárast v spracovaných početnostiach je na úrovni cca 5%. Tento pozitívny trhový vývoj nám preto umožňuje tieto služby práve znížením cien ešte viac zatraktívniť a zlacniť pre obyvateľstvo. Pri vybraných typoch balíkov, predovšetkým pri balíkoch podaných prostredníctvom EPH (elektronický podací hárok) pôjde o zníženie až do výšky 20 centov,“ priblížil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

SP chce výraznejšie podporiť elektronizáciu podaja zásielok, zavádza aj nové elektronické produkty a rozširuje možnosti podaja zapísaných zásielok cez ePodací hárok pre doporučené, poistené listy a úradné zásielky. Zároveň zavádza možnosť úhrady platby poštových poukazov do sumy 1500 € platobnou kartou všetkých bánk na Slovensku. „Treba zdôrazniť, že pri doporučených listoch, poistených listoch a úradných zásielkach, ktoré podajú klienti cez EPH (elektronický podací hárok), ostáva suma nezmenená, s výnimkou úradných zásielok do 1kg a 2kg,“ doplnil Róbert Gálik.

V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konania o úprave cien niektorých základných poštových služieb a dvoch typov poštového poukazu - na účet a poukaz ekonomický. V prípade schválenia regulátorom, by mala byť nová tarifa účinná od 1. októbra 2016.

Úprava cien sa dotkne aj podaja listových zásielok, kde SP dlhodobo zaznamenáva pokles v dôsledku zníženého podaja zásielok, najmä listov 1. a 2. triedy, reklamných adresovaných zásielok a poštových poukazov. Medziročne ide o pokles na úrovni v priemere o cca 7%, za posledných 7 rokov predstavuje pokles objemu listových zásielok spracovaných SP spolu cca 36%, čo zároveň spôsobuje významný nárast jednotkových cien. Treba tiež uviesť, že suma za podaj niektorých druhov listových zásielok nepokrýva ani skutočné náklady na túto službu. Pri elektronickom podaji niektorých listových zásielok ostáva cena nezmenená. Podľa analýzy sociálnych vplyvov bude mať úprava cien len minimálny dosah na občanov, v prepočte na jedného obyvateľa pôjde o sumu 0,037 € mesačne.

Ceny listov nižších váhových kategórií boli naposledy zvyšované k 1.1.2013.

Pri listoch 2. triedy, najvyužívanejšom produkte SP, je cena v porovnaní s okolitými štátmi druhá najnižšia, napr. v Rakúsku 0,68 EUR, v Poľsku 0,56 EUR, v Maďarsku 0,47 EUR v porovnaní s navrhovanou cenou SP 0,50 EUR. V Českej republike zvýšili ceny od 1. júla 2016 na úroveň 0,59 EUR.

SP medziročne pravidelne výrazne zvyšuje objem mzdových prostriedkov pre svojich zamestnancov. Len v roku 2015 boli mzdové prostriedky navýšené o 3 346 tis. EUR oproti roku 2014, čo znamenalo zvýšenie priemernej mzdy o 24,54 EUR. Treba však dodať, že napriek zvyšujúcim sa mzdovým prostriedkom priemerná mzda stále nedosahuje ani priemernú úroveň v národnom hospodárstve.

Technológia pre spracovanie listových zásielok je v niektorých prípadoch stará 18 rokov, čo automaticky vyžaduje investície do obnovy pri súčasnom udržaní miery nákladovej efektivity a produktivity spracovania.

Aktuálnou novinkou pre občanov je plánovaná možnosť platiť od 1. októbra na pobočkách SP aj kartou všetkých komerčných bánk za dva najvyužívanejšie typy poštových poukazov – poštový poukaz ekonomický a poštový poukaz na účet. Práve cez tieto dva typy poukazov sa realizuje najväčší objem úhrad poštového platobného styku. SP tak reaguje na požiadavky občanov platiť všetkými typmi platobných kariet. Možnosť bezhotovostných úhrad umožňuje už upravená licencia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Na základe upravenej licencie plánuje SP postupne zavádzať aj bezhotovostnú úhradu za ďalšie tovary a služby.