Slovenskí vedci objavili látku, ktorá opravuje poškodenú DNA

Slovenskí vedci objavili látku, ktorá opravuje poškodenú DNA

11.7.2016 10:25 | zdroj: TASR | zdroj foto: ČTK

Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo objaviť nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu DNA a tiež umožňuje sexuálne rozmnožovanie.

Slovenskí vedci objavili látku, ktorá opravuje poškodenú DNA
  • Zdieľať

Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo objaviť nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu DNA a tiež umožňuje sexuálne rozmnožovanie.

Potenciál pre liečbu rakoviny

Vďaka tomuto objavu vedeckého tímu pod vedením Juraja Gregáňa z Prírodovedeckej fakulty UK bude možné lepšie pochopiť, ako bunka opravuje poškodenú DNA a tiež proces vzniku pohlavných buniek.

DNA v našich bunkách je vystavovaná rôznym vonkajším aj vnútorným faktorom, ktoré ju môžu poškodzovať, napríklad fajčenie, strava, pobyt na slnku, chyby počas bunkového delenia. "Odhaduje sa, že v jednej ľudskej bunke vznikne v priebehu dňa až niekoľko tisíc DNA poškodení. Ak nie sú včas opravené, môže v bunke dôjsť k rôznym genetickým zmenám, ktorých dôsledkom môže byť napríklad strata kontroly nad bunkovým delením a vznik rakoviny," vysvetlil Gregáň.

V priebehu evolúcie sa preto v bunke vyvinuli rôzne nástroje na "opravu" týchto DNA poškodení. Hľadanie nových proteínov a popísanie fungovania mechanizmov DNA opravy je preto dôležité nielen pre pochopenie bunkovej biológie, ale môže i pomôcť nájsť nové terapeutické ciele v liečbe rakoviny.

Viac
k Téme

Funkcia nového proteínu

Vedecký tím nedávno publikoval v časopise PLoS Genetics článok, v ktorom popisuje funkciu nového proteínu Dbl2 v DNA oprave. Doktorandka PriF UK Lucia Molnárová spolu so Silviou Polákovou z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV zistili, že Dbl2 zohráva významnú úlohu v homologickej rekombinácii, čiže zmene usporiadania, ktorá je jednou z dôležitých dráh DNA opravy.

"Homologická rekombinácia sa okrem toho, že zohráva úlohu v oprave DNA poškodení, podieľa aj na procese meiózy, ktorým vznikajú pohlavné bunky. Dbl2 proteín je dôležitý aj pre správne fungovanie meiózy," dopĺňa Gregáň.

Vedci UK doposiaľ skúmali Dbl2 proteín v kvasinkách, zistili však, že proteíny podobné Dbl2 sú aj v iných organizmoch vrátane človeka. V ďalších experimentoch sa preto chcú zamerať aj na skúmanie funkcie týchto proteínov v bunkách cicavcov.

TOP videá