Bratislavská kunsthalle pripravila výstavu o utečeneckej kríze

Bratislavská kunsthalle pripravila výstavu o utečeneckej kríze

9.3.2016 14:06 | PR | zdroj foto: (TASR/Pavel Neunbauer)
Bratislavská kunsthalle pripravila výstavu o utečeneckej kríze
  • Zdieľať

Utečenecká kríza, ktorej v súčasnosti čelíme je najzávažnejšia od druhej svetovej vojny. Dom Umenia/Kunsthalle Bratislava, ako prvá štátna kultúrna inštitúcia vo východnej Európe, pripravila výstavu na túto aktuálnu tému. Medzinárodný projekt kurátorky Lenky Kukurovej predstavuje po boku zahraničných etablovaných autorov a autoriek aj významných zástupcov domácej scény. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 17. marca 2016 od 18:00 do 20:00 hod. Potrvá do 31. júla 2016.

Reakcia na súčasný stav

Medzinárodný výstavný projekt Strach z neznámeho, ktorý vznikol ako reakcia na súčasný stav utečeneckej problematiky, sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie. Vystavené diela domácich i zahraničných umelcov a umelkýň sa zaoberajú utečencami, no aj naším vzťahom k nim. Kurátorka Lenka Kukurová hovorí: „Umenie poskytuje platformu, kde je možné otvoriť závažnú spoločenskú tému v symbolickej rovine bez čierno-bielej polarizácie. Umelci a umelkyne nie sú odborníkmi na utečeneckú problematiku, no vyjadrujú svoje subjektívne pocity a názory a dostávajú sa do dialógu s názormi publika.“

Prezentované diela sa nedotýkajú len problematiky súčasnej utečeneckej krízy, ale aj tém, ktoré sú s ňou úzko spojené. Prevažná väčšina vznikala priamo na podnet výstavy a vyjadruje sa k téme v kontexte východnej a strednej Európy. Projekt Strach z neznámeho prezentuje diela, ktoré majú formu umeleckých reportáží a niektoré vznikali priamo v spolupráci s utečencami a utečenkyňami. Časť vyzýva na zamyslenie, ďalšie sú vyjadrením protestu. Multimediálna výstava predstavuje dokumentačnú rovinu tejto témy, niektoré projekty prinášajú historickú paralelu a viacerí vystavujúci majú s migráciou priamu skúsenosť.

Zastúpený je aj pohľad na slovenskú situáciu, prítomná je tematika paranoje z iných kultúr, otázky utečeneckých kvót či kresťanských hodnôt. Návštevník výstavy tak uvidí reálne príbehy utečencov, reakcie verejnosti a žiaľ takisto aj podobu nefunkčnej diskusie. „Vystavené umelecké diela nie sú prezentované ako dokumenty, nenárokujú si na absolutistickú pravdu. Vytvárajú priestor na zastavenie, zamyslenie a zbavenie strachu. Zároveň sú humanistickým apelom. Výstava pripomína, že problém utečenej krízy nevzniká mimo nás, ale sme jeho súčasťou. Sme však aj súčasťou jeho možného riešenia.“, hovorí kurátorka Lenka Kukurová.

Sprievodné programy k výstave

Komunikácia s návštevníkom je súčasťou poslania Domu umenia/Kunsthalle Bratislava, ktorá sa realizujeprostredníctvom mediátorov prítomných na výstave a vzdelávacími programami pre rôzne adresné cieľové skupiny – rodiny, školy, študentov, dospelých. V spolupráci s neziskovými organizáciami a zahraničnými partnermi organizujú k výstave bohatý sprievodný program, diskusie a participatívne projekty pripravované pre čo najširšiu verejnosť a pre utečencov, s utečencami a o utečencoch.

Vzdelávacie programy spojené s tvorivými aktivitami sa pri deťoch zameriavajú na rôzne formy cestovania. Pri študentoch sa prostredníctvom vystavených diel zameriame na spoločné uvažovanie nad historickými a aktuálnymi dôvodmi migrácie. Spolu s galerijnými pedagógmi ich budú viesť mladí migranti, ktorí na Slovensku pôsobia a umožnia tak návštevníkom výstavy spoznať ich skúsenosti s migráciou z prvej ruky.

Pre mamy s deťmi, pre ktoré sa Slovensko stalo druhým domovom realizujú komunitný cyklus stretnutí Mamy mamám s cieľom vzájomného poznávania rôznych kultúrnych prostredí. K výstave publikovali sprievodcu výstavou – pracovný zošit pre detského návštevníka, ktorý zároveň ponúkajú do škôl ako metodický materiál. Okrem spomenutých aktivít organizujú školenia pre pedagógov.