Dve slovenské obce sa stanú mestami, od vlády dostali zelenú

Dve slovenské obce sa stanú mestami, od vlády dostali zelenú

21.10.2015 12:48 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: turany.sk

Po pätnástich rokoch sa rozšíri počet miest na Slovensku. Vláda rozhodla, že takýto štatút získajú hneď dve obce - Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda a Turany v okrese Martin.

Dve slovenské obce sa stanú mestami, od vlády dostali zelenú

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Po pätnástich rokoch sa rozšíri počet miest na Slovensku. Vláda rozhodla, že takýto štatút získajú hneď dve obce - Gabčíkovo v okrese Dunajská Streda a Turany v okrese Martin.

Vložiť video

Stúpajúci trend počtu obyvateľov

Národnej rade vláda odporučila, aby ich vyhlásila za mestá. Podľa zákona tak zákonodarný zbor môže učiniť vždy k 1. januáru. Minister vnútra Robert Kaliňák odôvodnil, že obce splnili podmienky, ktoré ukladá zákon. Jednou z nich je veľkostné kritérium, najmenej 5000 obyvateľov, čo spĺňa iba Gabčíkovo, ktoré ku koncu roka 2014 evidovalo 5397 obyvateľov. Turany mali k tomuto dátumu 4332 obyvateľov.

Podľa ministerstva je možné stotožniť sa so žiadosťou aj pre to, že v obci je stúpajúci trend počtu obyvateľov. Turany patria k obciam, ktoré sa stali prirodzenými centrami a strediskami regionálneho významu. Rovnako ako Gabčíkovo zabezpečujú služby i pre obyvateľov okolitých obcí, majú zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami a aspoň v časti územia je mestský charakter zástavby, čo sú ďalšie zákonné podmienky.

Na Slovensku je v súčasnosti 138 miest. Naposledy boli vyhlásené za mestá v roku 2001 obce Šaštín–Stráže a Krásno nad Kysucou. Gabčíkovo a Turany sa pokúšajú stať mestami už dlhšie obdobie. V Gabíčkove schválilo zastupiteľstvo žiadosť v roku 2010 a v Turanoch v roku 2009. Žiadosti vláde teraz odporučili príslušné okresné úrady a dotknuté ministerstvá.

Viac
k Téme

Dôležitá ekonomická funkcia

Gabčíkovo bolo vždy hraničnou obcou a križovatkou s Maďarskom. Dnešný názov dostalo po roku 1948 a dnes je známe najmä vodnou elektrárňou na Dunaji. Ministerstvo vnútra skonštatovalo, že pre svoj spádový obvod zastáva dôležitú funkciu z hľadiska ekonomického a urbanistického rozvoja, občianskej a technickej vybavenosti. Perspektívna demografická situácia je aj v tejto obci na juhu Slovenska, kde územný plán predpokladá do roku 2040 nárast počtu obyvateľov o zhruba 4000.

Turany už v minulosti patrili k najvýznamnejším sídlam v Turci. Mestské výsady im boli podľa dobovej listiny udelené v roku 1397. Obec je zložená z dvoch celkov oddelených od seba železničnou traťou. V staršej, pôvodnej časti prevažuje zástavba rodinných domov. Južná časť má mestský charakter s prevládajúcou výškovou hromadnou zástavbou. V súčasnom období sa tu rozmáha individuálna výstavba rodinných domov. V materiáli ministerstva sa konštatuje, že mladí stavebníci nepochádzajú len z obce, ale aj zo širokého okolia, čo sa priaznivo odzrkadlí na budúcom demografickom vývoji obce.

TOP videá