Rádiová technológia ovládla aj odpočty spotreby tepla a vody

Rádiová technológia ovládla aj odpočty spotreby tepla a vody

24.9.2015 09:03 | Pr
Rádiová technológia ovládla aj odpočty spotreby tepla a vody
  • Zdieľať

Pokiaľ má váš bytový dom viac ako 500 m2 a je zásobovaný centrálnym zdrojom tepla, máte do konca roka 2016 povinnosť nainštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá.

Pokiaľ má váš bytový dom viac ako 500 m2 a je zásobovaný centrálnym zdrojom tepla, máte do konca roka 2016 povinnosť nainštalovať pomerové rozdeľovače teplaalebo určené meradlá. Je najvyšší čas zamyslieť sa, aký typ meračov a akú technológiu zberu dát si vo svojom bytovom dome zvolíte na ďalších desať rokov - taká je garancia životnosti batérie v merači.

Sledovanie termínov a návštevy odpočtovej služby vo vašom byte budú už navždy minulosťou! Váš čas a pohodlie vám zabezpečí rádiový systém, ktorý všetky údaje z meračov vody a tepla prenesie automaticky cez rádiovú sieť na centrálny server.

Čo by ste mali vedieť o inovatívnom systéme diaľkového zberu a spracovania dát založenom na rádiovej technológii?

Má hneď niekoľko výhod pre vlastníkov bytov i správcov:

• odpočty z meračov sa vykonávajú na diaľku bez potreby vstupu do bytov či domov; 
• merače vybavené digitálnou a rádiovou technológiou sú presnejšie a lepšie chránené proti neoprávnenému zneužitiu dát;
• proces získavania dát je rýchlejší a ich spracovanie do systému rozpočítavania je jednoduchšie;
• chyby zapríčinené ľudským faktorom sú eliminované;
• sledovanie spotreby energií je možné kedykoľvek počas roka cez portálové služby.

Najlepšia technológia na dosah

Jeden z najvýkonnejších a najmodernejších rádiových systémov na trhu je symphonic® 3 od spoločnosti ista, ktorý tvorí komunikačný systém prístrojov na meranie energií a vody. Srdcom systému je zbernica dát memonic® 3 radio net, ktorej úlohou je administrácia a riadenie rádiovej siete, komunikácia s nainštalovanými meračmi, zber dát a ich transfer na centrálny server. Dokáže spravovať údaje zo všetkých rádiových meracích prístrojov ako pomerové rozdeľovače tepla, merače tepla a vody umiestnených v objekte. Zbernica dát memonic® 3 radio net je výnimočná a úsporná vďaka veľkému rozsahu prijímania signálu. Jedna zbernica postačuje na štandardný 8 poschodový bytový dom.

Ušetriť môžete až 9 % nákladov na energie

Integráciou rádiového systému na internetový portál www.ista24.sk môžu vlastníci bytov, ako aj správcovia, sledovať a porovnávať svoju spotrebu energií a vody kedykoľvek počas roka. Interné analýzy spoločnosti ista dokazujú, že nájomníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebách, sú úspornejší než ich susedia. Spotrebujú v priemere o 9 % menej energií na vykurovanie.

Rádiový prenos dát môže odhaliť i nepoctivých nájomníkov

Nepoctivých nájomníkov, ktorí podvádzajú s počtom nahlásených osôb v byte, čakajú ťažké časy. Rádiový prenos dát z meračov vody a ich integrácia na portálové služby, presne ukážu ako sa spotreba vody počas roka v jednotlivých bytoch mení, čo pomôže odhaliť prípadné nezrovnalosti vo vyúčtovaní. Správca domu môže následne vykonať kontrolu a zistiť, či nájomníci nahlásili skutočný počet osôb, ktoré v byte bývajú.

Bezpečná domácnosť

Všetky prístroje systému symphonic® 3 radio net sú za bežnej prevádzky v pasívnom režime a vysielajú iba pri cielenej požiadavke. Celý prenos dát je rýchly, takmer okamžitý a zaťaženie vašej domácnosti elektromagnetickým žiarením je minimálne, a preto aj bezpečné.

www.ista.sk