Čo robiť, aby stropy nepadali?

29.6.2015 10:05 | zdroj: PR
Čo robiť, aby stropy nepadali?
  • Zdieľať

Rigips, renomovaný svetový výrobca sadrokartónových systémov, v súvislosti s pádom stropu v predajni Baťa na Dunajskej ulici v Bratislave, vysvetľuje, ako podobným nešťastiam predísť.

Prípad v predajni obuvi nie je prvý a žiaľ, ani jediný. Problém zväčša nespočíva v stavebnom materiáli – sadrokartóne, ale často najmä v nedodržaní predpísanej technológie montáže. "Odporúčame, aby tieto práce vykonávali zaškolení montážnici a certifikované stavebné firmy a aby pri tom použili kvalitný a vyskúšaný stavebný materiál," hovorí Juraj Mlynarčík, manažér Technickej akadémie Rigips spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Istotou, že strop bude bezpečný sú tri základné odporúčania na kvalitnú a bezpečnú inštaláciu sadrokartónu.

Certifikovaný systém

Je dôležité dodržiavať technologické postupy a preverené materiály, ktoré spolu tvoria certifikovaný systém – systémovú konštrukciu. Suchá výstavba nie je len sadrokartón, v skutočnosti ide o ucelený stavebný systém.

Tajomstvo kvalitnej realizácie spočíva v kombinácii správneho materiálu a správnej montáže, ktorú vykonáva vyškolený montážnik. Nesprávnou a neoverenou kombináciou stavebných prvkov sa výrazne zvyšuje riziko narušenia funkčnosti a bezpečnosti hotovej realizácie.

Profesionalita a odbornosť

Spôsobilosť, vzdelanie a profesionalitu montážnika potvrdzuje montážny preukaz, čo zvyšuje dôveryhodnosť v očiach investora. Práca so sadrokartónom nie je zložitá, ale vyžaduje si odbornosť.

Je bezpečnejšie, keď materiál nainštaluje certifikovaný montážnik, ktorý to urobí na odbornej úrovni a podľa predpisov. Kvalifikovaní montážnici sadrokartónu by mali neustále pracovať na svojom vzdelaní a zručnostiach, čo dokladajú certifikáty a montážny preukaz. Práve tento preukaz je jednoduchým potvrdením toho, že montážnik je školený odborník.

Kvalitný stavebný materiál

Pri výbere treba dbať na kvalitný stavebný materiál. Šetriť je rozumné, nie však na úkor kvality a bezpečnosti! Nižšia cena nezriedka znamená, že materiál je tenší, slabší, prípadne vyrobený z druhotriednej suroviny. To môže mať vplyv na trvanlivosť konštrukcie (praskanie, nižšia únosnosť, odlupovanie a pod.).

Treba mať na pamäti, že stavebné prvky v suchej výstavbe by mali tvoriť ucelený systém. Zámenou jedného prvku (napríklad profilu, skrutky, pripadne kotviaceho prvku) za lacnejší možno ohroziť stabilitu a bezpečnosť celej konštrukcie (napríklad celého zaveseného stropu).

Desať základných pravidiel

Pri inštalácii sadrokartónu je dôležité, aby montážnici a montážne firmy dodržali veľa rôznych technologických zásad. Vyberáme pre vás týchto desať základných pravidiel pre montáž:

1. Profily UW, príp. CW na podlahe, strope a pripojenia na steny musia byť podložené pripojovacím tesnením a pripevnené v rozostupoch po 80 centimetrov. Pri požiadavkách na požiarnu odolnosť je potrebné použiť pripojovacie tesnenie z materiálov triedy horľavosti A.

2. Zvislé profily priečok musia byť o 10-15 milimetrov kratšie ako svetlá výška. Dosky sa skrutkujú iba k zvislým profilom.

3. Profily sa nesmú skracovať karbobrúskou ("flexou"). Hrozí nebezpečie korózie.

4. Pri montáži opláštenia je potrebné dbať na dodržiavanie maximálnych dovolených vzdialeností skrutiek na profiloch. Na zvislých stenách maximálne 250 mm, na podhľadoch a šikmých plochách max. 170 mm.

5. Pri oplášteniach priečok treba dbať na odsadenie škár protiľahlých plášťov. To znamená, že na zvislom profile smie byť styk dosiek len na jednej strane.

6. Pri opláštení priečok sa pokiaľ možno používajú dosky na celú výšku miestnosti. Ak sa nedá táto zásada dodržať, je potrebné odsadiť priečne škáry minimálne o 40 cm.

7. Pri opláštení podhľadov je nutné montovať dosky priečne na osnovu montážnych profilov, vzdialenosť profilov je max. 50 cm. Pritom treba odsadiť priečne hrany susedných dosiek najmenej o jednu vzdialenosť medzi montážnymi profilmi.

8. Pri viacnásobnom opláštení je nutné dbať na odsadenie škár v jednotlivých vrstvách minimálne o jednu vzdialenosť medzi profilmi a tmeliť škáry vo všetkých vrstvách.

9. Tmelí sa vždy až po obojstrannom opláštení priečky.

10. Pri vytváraní opláštenia okolo otvorov (zárubne, prestupy, okná) je neprípustné nadväzovať styk dosiek (škáry) na roh otvoru. Naopak, treba dosky odsadiť tak, aby škára prebiehala vo vzdialenosti najmenej 15 cm od rohu otvoru.

Viac informácií získate na www.rigips.sk.