Bratislavská Vrakuňa je pre toxickú skládku v štrajkovej pohotovosti

13.5.2015 14:17 | zdroj: SITA | zdroj foto: TA3
Bratislavská Vrakuňa je pre toxickú skládku v štrajkovej pohotovosti
  • Zdieľať

Starosta a miestni poslanci bratislavskej mestskej časti Vrakuňa vyhlásili pre skládku toxického odpadu z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova štrajkovú pohotovosť.

Vláda problém dlhodobo nerieši

Ako informovala Henrieta Dvorská zo sekretariátu starostu Vrakune, dôvodom je, že vláda dlhodobo nerieši a stále odkladá problém nebezpečnej starej chemickej skládky v katastri mestskej časti. „My, starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, uvedomujúc si nezvratné dôsledky na zdraví občanov a životnom prostredí pre vládu neustále odkladanou a dlhodobo neriešenou masívnou a mimoriadne nebezpečnou haváriou starej chemickej skládky v katastri mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, vstupujeme dnešným dňom do časovo neobmedzenej štrajkovej pohotovosti,“ uvádzajú v uznesení, ktoré prijalo vrakunské zastupiteľstvo 28. apríla na svojom zasadnutí.

Mestská časť Vrakuňa je pripravená na likvidáciu toxickej skládky využiť všetky dostupné grantové schémy, napríklad z fondov Európskej únie. Ako uviedol starosta Vrakune Martin Kuruc, je to problém nielen celomestský, ale aj celoslovenský. „Je preto potrebné zmobilizovať všetky inštitúcie a subjekty a nájsť riešenie a nie ho neustále odkladať. Takto sa to deje už trinásť rokov. Preto bijeme na poplach. Pokiaľ sa situácia nezmení, sme pripravení vstúpiť do ostrého štrajku aj do organizovania protestných akcií,“ dodáva Kuruc.

Starosta sa v súvislosti s nebezpečnou skládkou obrátil na ministerstvo životného prostredia so žiadosťou o analýzu stavu podzemných vôd. O riešenie problému požiadal predsedu vlády, primátora Bratislavy aj riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Na základe materiálu, ktorý Kuruc predložil v marci na rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva, poslanci požiadali primátora Bratislavy, aby vyvinul maximálne úsilie vedúce k likvidácii starej environmentálnej záťaže.

Viac
k Téme

Zákaz používania vody zo studní

Poslanci starostu zaviazali požiadať generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti o predloženie analýzy k stavu podzemných vôd v katastrálnom území Vrakuňa do 30. apríla. BVS zaslala hlavnému mestu stanovisko, v ktorom sa okrem iného uvádza, že vodárenská spoločnosť nepovažuje za zmysluplné a efektívne robiť vlastnú analýzu stavu podzemných vôd vo Vrakuni, a to z viacerých dôvodov - nemá v území potrebné geologické vrty, nemá potrebné laboratórne vybavenie a v prípade potvrdenej environmentálnej záťaže záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu spracuje spoločnosť Dekonta Slovensko na základe objednávky Ministerstva životného prostredia. Termín ukončenia záverečnej správy Ministerstva životného prostredia k predmetnej veci stanovili na júl tohto roka.

V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je skládka toxického odpadu bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova. Žitnému ostrovu tak môže hroziť ekologická havária, ktorá predstavuje ohrozenie zdroja pitnej vody. Chemická skládka je na rozhraní mestských častí Bratislava-Ružinov a Bratislava-Vrakuňa na ploche približne 4,65 hektára. V rokoch 1966-1980 tu bolo uložených viac ako 90 000 metrov kubických odpadu bez vybudovania nepriepustných tesniacich prvkov. Po sprevádzkovaní vodného diela Gabčíkovo v roku 1992 začala hladina podzemnej vody stúpať, čo spôsobilo, že v roku 1996 dosiahla nielen zónu kontaminovaných hornín, ale aj samotný chemický odpad. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa preto vydala v roku 2002 na základe usmernenia vodohospodárskeho orgánu Okresného úradu Bratislava II. zákaz používať domové studne na polievanie zeleniny a ovocných stromov. Tento zákaz platí dodnes.

TOP videá