Slovenská pošta pripravuje zjednodušenie a skvalitnenie balíkových produktov. „Balíky na poštu“ zlacnejú.

25.11.2014 10:21 | zdroj: PR | zdroj foto: SITA
Slovenská pošta pripravuje zjednodušenie a skvalitnenie balíkových produktov. „Balíky na poštu“ zlacnejú.
  • Zdieľať

Slovenská pošta, a. s., požiadala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o zmenu poštovej licencie. Spoločnosť plánuje významne zjednodušiť a skvalitniť balíkové produkty a zvýšiť tak podiel na balíkovom trhu.

„Balíkový trh vnímame z pohľadu budúcnosti Slovenskej pošty ako veľmi perspektívny a pre Slovenskú poštu aj kľúčový. Preto je naším dlhodobým strategickým zámerom zvýšiť podiel na tomto trhu. Pripravili sme podstatné zjednodušenie nášho balíkového portfólia tak, aby naším službám občania lepšie rozumeli. Od budúceho roka budeme balíky doručovať v dvoch základných režimoch - balík na poštu a balík na adresu. Máme viac ako 1500 pobočiek a z požiadaviek zákazníkov vyplýva, že veľká ich časť by privítala doručovanie balíkov na ľubovoľnú poštu, ktorú si zvolia, kde si môžu svoj balík vyzdvihnúť v oveľa flexibilnejšom čase. Takýto spôsob doručovania je dnes rastúcim svetovým trendom,“ vysvetľuje generálny riaditeľ SP, a. s., Tomáš Drucker.

Nové služby prinesú aj zníženie ceny. V prípade „balíka na poštu“ do hmotnosti 5 kg bude cena nižšia o 1,20 eura ako doteraz. Pri „balíku na adresu“ zostala cena do hmotnosti 5 kg nezmenená.

„Balík na poštu znamená pre SP nižšie náklady a z toho dôvodu dokážeme zákazníkom ponúknuť nižšiu cenu ako doteraz. Z hľadiska nákladov je najdrahšia práve „posledná míľa“, to znamená doručovanie na konkrétnu adresu, čo nie všetci zákazníci využívajú, až tretina balíkov sa aj tak vracia na pošty,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ SP Robert Gálik.

Zmeny v balíkovom portfóliu

Slovenská pošta doteraz poskytovala z hľadiska lehoty prepravy dva štandardné druhy balíkov, a to balík 1. triedy a balík 2. triedy a tiež poskytuje expresný balík s doručením do 24 hodín. Občanom teraz chceme priniesť v univerzálnej službe nové, kvalitnejšie služby balík na adresu a balík na poštu, s celoplošným pokrytím v lehote prepravy iba I. triedy. K tomu pre potreby klientov bude naďalej poskytovaný expresný balík s lehotou prepravy do 24 hodín. Občania tak dostanú vyššiu kvalitu a po novom si budú môcť svoje balíky vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pošte, nielen v mieste svojho trvalého bydliska.

Namiesto balíka 1. a 2. triedy sme zaviedli balík na poštu, ktorý má kvalitu balíka 1. triedy (cena do 2 kg bola 3,50 € a do 5 kg bola 4 €). Za novú službu sa cena znížila na 2,80 € do hmotnosti 5 kg. Pri balíku na adresu zostala cena aj kvalita rovnaká do hmotnosti 5 kg ako pri balíku 1. triedy.

Nové technológie

V rokoch 2014 až 2015 realizuje SP významnú modernizáciu aj svojich balíkových triediacich pracovísk v Bratislave a v Košiciach. V Bratislave sa odovzdáva linka už začiatkom roka 2015, tá v Košiciach začne fungovať v druhej polovici roka 2015. Nové najmodernejšie triediace linky sú plne kompatibilné s medzinárodným systémom eCIP a zvýšia kvalitu služieb najmä vo väčšej detailizácii služby Track&Trace. Významne prispejú aj k zníženiu oneskorení, či chybovostí spracovateľského procesu, ktorá je zapríčinená ľudským faktorom a morálne opotrebovanými technológiami. Vyšším podielom automaticky triedených balíkov sa zvýši rýchlosť a úspešnosť triedenia, čo v konečnom dôsledku prispeje k skvalitneniu ponúkaných služieb na liberalizovanom balíkovom trhu SR.

SP, a.s. sa významne zameriava aj na bezpečnosť prepravovaných tovarov, pričom implementuje viacero bezpečnostných monitorovacích systémov, aby maximalizovala spokojnosť svojich zákazníkov.

Slovenská Pošta je zároveň aktívnym účastníkom medzinárodného programu eCommerce Interconnected Programme (eCIP) spolu s ďalšími 37 zahraničnými národnými poštovými operátormi, kde  sa očakáva ďalší nárast balíkových služieb, spracovaných v rámci SP, a.s.

„Okrem modernizácie balíkových triediacich liniek pripravujeme zásadnú inováciu informačných technológií pre riadenie logistiky, čo nám umožní výrazne optimalizovať dopravné náklady a flexibilne prispôsobovať prepravné kurzy, takisto plánujeme investovať do nových technológií na spracovanie neadresných zásielok. V neposlednom rade chceme nasadiť automatizované poštové terminály – balíkomaty“, upresnil R. Gálik.

Listové zásielky

V súvislosti so zmenou balíkového portfólia, Slovenská pošta, a. s., zosúlaďuje produkty balíkov s listovými zásielkami s hmotnosťou nad 500g, ktorých rozmery presahujú štandardy listových zásielok a sú takto zasielané ako balíky.

Listy s hmotnosťou do 2 kg a nadrozmerné listy nad 500 g, ktoré sa spracovávajú a doručujú ako balíky, budú automaticky technologicky spracovávané ako balíky a ich cena sa zosúlaďuje s balíkovými produktmi podľa zvolenej lehoty prepravy.

Všetky štandardné listové zásielky zostanú bezo zmeny. SP, a.s. zaznamenáva medziročný pokles v listovej službe cca 6% výpadok (cca -7mil. EUR/rok), pričom v súčasnosti doručí ročne približne 170 mil. ks listových zásielok.

Platobný styk a Poistenie úhrad SIPO

Platobný styk je služba poskytovaná v plne konkurenčnom prostredí. V súčasnosti SP, a.s. zabezpečí prostredníctvom platobných šekov ročne viac ako 24 mil. úhrad, výplat alebo prevodov. Ceny v platobnom styku ostávajú nezmenené.

Od 15. novembra 2014, okrem štandardného poštového platobného styku a úhrad prostredníctvom SIPO, SP, a.s. ponúka svojim klientom aj dôležitú novinku - poistenie úhrad SIPO pre prípad straty zamestnania alebo pracovnej neschopnosti, čím klienti znížia svoje riziko neschopnosti uhrádzať svoje náklady za domácnosti. Cena takéhoto poistenia ja 0,97 EUR mesačne s poistným krytím 100 EUR počas 4 nasledujúcich mesiacov.